6 min przeczytaj

Ten nowy tydzień sesji giełdowych na rynku forex w dniach 17-21 września 2018 r. Najważniejszymi wydaniami dla Stanów Zjednoczonych są pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy, istniejąca sprzedaż domów i flash Markit PMI. W innych miejscach w centrum uwagi znajdą się: decyzja Rady w sprawie stóp procentowych, handel w Japonii i inflacja, ceny konsumenckie w Wielkiej Brytanii i strefie euro oraz wskaźniki Markit PMI dla strefy euro, Francji i Niemiec. Na dzień dzisiejszy najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na rynku forex jest stopa inflacji w strefie euro, która może dodać znaczną zmienność dla euro względem innych głównych walut.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Szwecja: protokół z posiedzeń w sprawie polityki pieniężnej, Włochy: bilans handlowy, strefa euro: stopa inflacji r / r finał, stopa inflacji m / m, bazowa stopa inflacji r / r finał, przemówienie prokuratora EBC, przemówienie EBC Mersch, Niemcy: miesięczny raport Bundesbanku

Czas: 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:15, 13:00

Bilans handlowy we Włoszech to równowaga między eksportem a importem dóbr i usług ogółem. Dodatnia wartość pokazuje nadwyżkę handlową, a ujemna – deficyt handlowy. Nadwyżka handlowa, tj. Wyższy wywóz niż przywóz i napływ kapitału do gospodarki Włoch uważa się za pozytywny wpływ na euro, co może z czasem doprowadzić do jego wzrostu. Przewiduje się, że nadwyżka handlowa we Włoszech zawęzi się do 4,82 mld euro z 5,091 mld euro.

Podstawowa stopa inflacji w strefie euro jest miarą ruchów cenowych poprzez porównanie cen detalicznych reprezentatywnego koszyka towarów i usług z wyłączeniem niestabilnych składników, takich jak żywność, energia, alkohol i tytoń. Ogólnie rzecz biorąc, wysoki odczyt jest pozytywny i wspiera Euro, zwiększając szanse na przyszłe podwyżki stóp procentowych przez EBC, chociaż wielokrotnie wspominał, że program QE zakończy się pod koniec tego roku, a żadne podwyżki stóp procentowych nie powinny zostać podwyższone. spodziewany do połowy roku 2019.

"Podstawowe ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1 procent w sierpniu 2018 r. W porównaniu z tym samym miesiącem w poprzednim roku." Źródło: Ekonomia handlowa.

Jak widać na wykresie, stopa inflacji bazowej w strefie euro mieści się w przedziale 0,8% -1,1% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a spodziewany jest spadek do 1,0% z 1,1%. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w strefie euro spadnie do 2,0% z 2,1%, a miesięczna stopa inflacji wzrośnie do 0,2% z -0,3%.

Podstawowa stopa inflacji w strefie euro

Protokół z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej Protokół sporządzony przez szwedzki bank centralny Sveriges Riksbank będzie monitorowany, ponieważ wyraża zaniepokojenie niską stopą inflacji i możliwością aprecjacji szwedzkiej korony, chociaż aktywność gospodarcza jest silna, a polityka pieniężna pozostają ekspansywne, aby inflacja nadal była zbliżona do celu 2%.

Amerykańska sesja

US: NY Empire State Manufacturing Index

Czas: 12:30

NY Empire State Manufacturing Index mierzy ogólne warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym w stanie Nowy Jork. Wyższe odczyty lub rosnące wskazują na poprawę warunków biznesowych i są pozytywne dla dolara amerykańskiego. Odczyty, które są wysokie, ale spadają z upływem czasu, mogą również wskazywać na malejący wzrost koniunktury i mniej pozytywne prognozy gospodarcze.

"Indeks produkcji państwowej w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3 punkty w porównaniu z poprzednim miesiącem do 25,6 w sierpniu 2018 r., Powyżej oczekiwań rynku na poziomie 20. Jest to najsilniejszy odczyt od września 2014 r. Nowe zamówienia i wysyłki znacznie wzrosły, a firmy zgłosiły wzrost liczby niezapełnionych zamówień. Czas dostawy nadal się wydłużał, a zapasy utrzymywały się na stałym poziomie. Wskaźniki rynku pracy wskazywały na solidny wzrost zatrudnienia i dłuższy tydzień pracy. Indeksy cen niewiele się zmieniły i pozostały na podwyższonym poziomie, wskazując na trwający znaczny wzrost cen. Patrząc w przyszłość, firmy zwiększyły swoje plany wydatków kapitałowych i były dość optymistyczne co do perspektyw na sześć miesięcy. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Indeks produkcji stanu Empire NY w USA

Po względnie słabym pierwszym kwartale 2018 r. Indeks Produkcji Stanowej Empire NY w USA utrzymał się na wysokim poziomie od maja 2018 r. Prognozy przewidują spadek do 23 z 25,6, co może mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-17 08:53:15

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.