6 min przeczytaj

Pierwsza sesja giełdowa w lipcu 2018 r. I III kwartale rozpoczyna się dziś od ważnych kluczowych danych ekonomicznych, szwajcarskiej sprzedaży detalicznej, wskaźnika PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii, strefie euro i Niemczech, stopy bezrobocia w strefie euro, amerykańskiego PMI dla przemysłu ISM Indeks i Indeks Zatrudnienia w ISM oraz Baza monetarna dla Japonii. Do euro i dolara amerykańskiego należy się spodziewać umiarkowanej lub wysokiej zmienności.

Oto główne wydarzenia gospodarcze na rynku forex na dziś:

Sesja europejska

  1. Rosja: Markit Manufacturing PMI, Hiszpania: Markit Manufacturing PMI, Szwajcaria: Sprzedaż detaliczna YoY, SVME Manufacturing PMI, Włochy: Markit / ADACI Manufacturing PMI, Niemcy: Markit Manufacturing PMI Final, Strefa euro: Markit Manufacturing PMI Final, Bezrobocie, Włochy: Bezrobocie Oceń, Wielka Brytania: Markit / CIPS Manufacturing PMI

Czas: 06:00 GMT, 07:15 GMT, 07:45 GMT, 07:55 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT, 09:00 GMT

Indeks PMI (Manufacturing Managment Purchasing) wydany przez Markit Economics mierzy warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze wytwórczym, będąc ważnym wskaźnikiem warunków prowadzenia działalności i szerzej pojętych warunków gospodarczych, z odczytami powyżej poziomu 50.0, odzwierciedlającymi ekspansję i poprawiające warunki prowadzenia działalności, uznawane za pozytywne dla waluty lokalnej. Wyższe od oczekiwań dane dla indeksów PMI oraz gospodarek Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i strefy euro są uważane za pozytywne dla euro, rosyjskiego rubla, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego.

Prognozy przewidują wyższe odczyty indeksów PMI dla Szwajcarii i Hiszpanii, bez zmian dla Włoch, a niższe dla Wielkiej Brytanii, Niemiec i strefy euro. Euro przewiduje zwolnienie stopy bezrobocia w strefie euro, która jest wiodącym wskaźnikiem europejskiej gospodarki, a niższe od oczekiwań odczyty uważane są za pozytywne dla euro, odzwierciedlając solidny rynek pracy, wyższe przyszłe wydatki konsumenckie i wzrost gospodarczy mierzony PKB. poziom. Jak pokazano na poniższym wykresie, stopa bezrobocia w UE wykazuje tendencję spadkową w ciągu ostatnich 12 miesięcy, obecnie na najniższym poziomie z przedziału od 9,2% do 8,5%.

stopa bezrobocia w strefie euro

"Stopa bezrobocia w strefie euro spadła nieznacznie do 8,5 procent w kwietniu 2018 roku, po skorygowanym w górę 8,6 procent w marcu i w porównaniu z oczekiwaniami rynku na poziomie 8,4 procent. Pozostaje najniższą najniższą stopą bezrobocia od grudnia 2008 r., Znacznie poniżej 9,2 proc. Rok wcześniej. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Prognoza zakłada niezmienioną stopę bezrobocia w wysokości 8,5%.

Amerykańska sesja

  1. US: Markit Manufacturing PMI Final, ISM Manufacturing Employment, ISM Manufacturing PMI, Construction Expending MoM

Godzina: 13:45 GMT, 14:00 GMT

Jak wspomniano wcześniej, wyższe od oczekiwań dane dla indeksów PMI są uważane za pozytywne dla lokalnej waluty, w tym przypadku dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlające dobre warunki biznesowe w sektorze wytwórczym, sektorze budowlanym oraz w warunkach zatrudnienia i na rynku pracy.

Poniższy wykres pokazuje, że "Indeks PMI dla przemysłu Managmentu Zaopatrzenia w USA wzrósł do 58,7 w maju 2018 r. Z dziewięciomiesięcznego minimum na poziomie 57,3 i wyprzedzając oczekiwania rynku na poziomie 58,1. Nowe zamówienia, produkcja i zatrudnienie wzrosły w szybszym tempie. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Prognoza dotyczy niższego wskaźnika PMI dla przemysłu ISM o 58,0, niższego niż poprzedni wynik 58,7.

Markit Manufacturing PM

Prognoza dla Markit Manufacturing PMI Final ma niższy odczyt, natomiast oczekuje się wyższego odczytu dla ISM Manufacturing Employment i niższego odczytu dla miesięcznych wydatków na budowę, przy oczekiwanych ogólnych mieszanych danych gospodarczych z USA.

Pacyfik Sesja

  1. Nowa Zelandia: Pewność biznesowa NZIER

Godzina: 22:00 GMT

Biznes NZIER pokazuje perspektywy biznesowe w Nowej Zelandii, dostarczając ważnych analiz analizy sytuacji gospodarczej w krótkim okresie, z wyższymi odczytami uznanymi za wspierające dla dolara nowozelandzkiego. Zwiększona pewność biznesowa może mieć pozytywny wpływ na wydatki biznesowe i warunki zatrudnienia w Nowej Zelandii.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: baza monetarna r / r

Czas: 23:50 GMT

Baza monetarna obejmuje całą lokalną walutę w obiegu, banknoty i monety, a także pieniądze przechowywane na rachunkach bankowych, uważane za ważny wskaźnik inflacji, ponieważ ekspansja monetarna jest uznawana za pozytywną dla jena japońskiego, co zwiększa presję inflacyjną w szerszej gospodarce. Prognozy przewidują wzrost rocznej wartości 8,4%, wyższej niż poprzednia wartość 8,1%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-01 21:00:24

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.