8 min przeczytaj

Nowy tydzień handlu na rynku forex 24-28 września 2018 r. Dziś jest najważniejszym wydarzeniem, które dotyczy decyzji polityki pieniężnej Fed. Kluczowe dane ekonomiczne obejmują: ostateczny wzrost PKB w USA w II kwartale, wydatki osobiste i dochody, ceny PCE, zamówienia na dobra trwałe i nową sprzedaż domów oraz w Wielkiej Brytanii ostateczny wzrost PKB w drugim kwartale. W przypadku Euro wszelkie wydarzenia dotyczące Włoch, które mogą, ale nie muszą być zgodne z unijnymi zasadami budżetowymi i funta brytyjskiego, wszelkie dalsze informacje dotyczące Brexitu będą prawdopodobnie wpływać na ich tendencje i wartości w stosunku do innych głównych walut. Dziś kalendarz gospodarczy jest względnym światłem w wiadomościach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich odczytów Ifo, które powinny dodać do euro pewną zmienność i większą akcję cenową.

To są główne wydarzenia gospodarcze na rynku forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Szwajcaria: Rachunek bieżący, Niemcy: Ifo Business Climate, Ifo Aktualne oczekiwania, Ifo Oczekiwania, Bundesbank Wuermeling Speech, Wielka Brytania: CBI Industrial Trends Orders

Czas: 07:00, 08:00, 10:00, 15:00

Rachunek bieżący jest kwotą eksportu pomniejszoną o przywóz towarów i usług, wraz z odsetkami netto i dochodem z dywidend oraz z transferem netto netto, takim jak pomoc zagraniczna. Dla gospodarki Szwajcarii nadwyżka handlowa jest dodatnia dla franka szwajcarskiego, odzwierciedlającego napływ kapitału i wysoki popyt na towary i usługi denominowane w lokalnej walucie, co może spowodować aprecjację franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut.

Oczekuje się, że odczyty IFO dla Niemiec przesuwają Euro odzwierciedlające oczekiwania co do bieżących warunków i oczekiwań biznesowych na najbliższe sześć miesięcy, a także poziom optymizmu firm na temat perspektyw gospodarczych. Wyższe od oczekiwań dane są dodatnie i wspierają Niemcy, największą gospodarkę w strefie euro i euro, a także przewidują przyszły pozytywny wzrost gospodarczy.

"Wskaźnik klimatu biznesowego IFO dla Niemiec wzrósł o 2,1 punktu z miesiąca wcześniej do 103,8 w sierpniu 2018 roku, z łatwością pokonując oczekiwania rynku na poziomie 101,9. Był to najwyższy odczyt od lutego, ponieważ wskaźnik przyszłych oczekiwań wzrósł o 3 punkty do 101,2, a obecny subindeks warunków prowadzenia działalności wzrósł o 1 punkt do 106,4. Nastroje poprawiły się wśród producentów (wzrost o 1,8 punktu do 24,3), dostawców usług (wzrost o 5,6 punktu do 32,3), hurtowników i detalistów (wzrost o 0,1 punktu do 10,6) oraz konstruktorów (wzrost o 2,6 punktu do rekordu 30,0). ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Wskaźnik klimatu biznesowego IFO dla Niemiec

Z powyższego wykresu wynika, że ​​wskaźnik klimatu biznesowego Ifo dla Niemiec miał tendencję spadkową od stycznia 2018 r. Do czerwca 2018 r., A także silne odbicie i wzrost w lipcu 2018 r. Prognozy dotyczą obniżek dla wszystkich trzech odczytów Ifo dla niemieckiej gospodarki. Oczekuje się, że aktualne warunki IFO, Klimat Biznesowy IFO oraz Oczekiwania IFO spadną odpowiednio do 106,1, 103,2 i 100,2 z 106,4, 103,8 i 101,2. Ponieważ wyższe od oczekiwań prognozy biznesowe mogą wpłynąć pozytywnie na gospodarkę stymulującą poziom zatrudnienia i wydatków kapitałowych, te niższe dane mogą negatywnie wpłynąć na euro.

Zlecenia CBI Industrial Trends Orders w Wielkiej Brytanii dostarczają ważnych opinii od kierowników wyższego szczebla ds. Produkcji, na temat przeszłych i oczekiwanych tendencji w zakresie wskaźników ekonomicznych, takich jak produkcja, eksport, ceny, koszty, intencje inwestycyjne, zaufanie do biznesu i wykorzystanie mocy produkcyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli te opinie wskazują na optymistyczne perspektywy w sektorze produkcyjnym, jest to korzystne dla funta brytyjskiego. Spodziewany jest spadek do 5 z 7.

Amerykańska sesja

USA: indeks aktywności krajowej Fed w Chicago, indeks produkcji Fed Dallas

Czas: 12:30, 14:30

Indeks aktywności krajowej Fed z Chicago (CFNAI) to miesięczny wskaźnik mający na celu pomiar ogólnej aktywności gospodarczej i związanych z nią presji inflacyjnych. Wyższa od oczekiwań wartość jest dodatnia dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając wyższy wzrost gospodarczy i wzrost aktywności gospodarczej w szerszym obszarze Chicago.

"Indeks aktywności krajowej Fed w Chicago spadł do 0,13 w lipcu 2018 r. Z korekty w górę o 0,48 w czerwcu i dopasowania oczekiwań rynku. Wskaźniki związane z produkcją przyczyniły się do wzrostu o +0,05 do indeksu (wobec +0.45 w czerwcu), ponieważ produkcja przemysłowa wzrosła o 0,1 procent, po skoku o 1 procent w czerwcu. Również sprzedaż, zamówienia i kategoria zapasów przyczyniły się do +0,03, nieco mniej niż + 0,06 w czerwcu; a udział kategorii konsumpcji prywatnej i mieszkaniowej obniżył się do -0,07 od -0,06, głównie z powodu pogorszenia wskaźników konsumpcji. Z drugiej strony wskaźniki związane z zatrudnieniem przyczyniły się do wzrostu o 0,12, czyli więcej niż +0,03 w czerwcu. Trzy miesiące średnia krocząca indeksu spadła w lipcu do +0,05 z +0,20 w czerwcu. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Amerykański indeks aktywności w Chicago Fed

Indeks aktywności krajowej Fed z amerykańskiego banku centralnego w USA przedstawiony na powyższym wykresie pokazuje zwiększoną zmienność. Prognoza zakłada spadek do 0,02 z 0,13.

Indeks Dallas Fed Manufacturing zapewnia ocenę stanu fabryki w oparciu o wskaźniki ekonomiczne, takie jak produkcja, zatrudnienie, zamówienia i ceny. Wyższy od oczekiwań odczyt jest dodatni dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając wzrost warunków gospodarczych i biznesowych. Marginesowy wzrost do 31,0 z 30,9 jest oczekiwany dla indeksu Dallas Fed Manufacturing Index.

Azjatycka sesja

Japonia: Spotkania z zakresu polityki pieniężnej BoJ

Czas: 23:50

Spotkania w zakresie polityki pieniężnej Banku Japonii dokonują przeglądu sytuacji gospodarczej w Japonii i poza nią. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli minutes z bilansu płatniczego wskazują na jastrzębi lub optymistyczny obraz, uznaje się go za pozytywny dla jena japońskiego. Również prognozy gospodarcze dotyczące ścieżki stóp procentowych i stopy inflacji mogą przesuwać japoński jen.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-24 08:25:09

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.