7 min przeczytaj

Nowy tydzień handlu na rynku forex w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Zaczyna się od stosunkowo cienkiego kalendarza gospodarczego, a klimat wojny handlowej jest ewidentny i jest w stanie zdefiniować krótkoterminowe trendy dla głównych walut, takich jak dolar amerykański. Obecnie koncentrujemy się na opublikowaniu odczytów IFO dla niemieckiej gospodarki i amerykańskiej Nowej Sprzedaży Domowej bez żadnych poważnych wydarzeń gospodarczych podczas Pacyfiku i Azjatyckiej Sesji. Niskie do umiarkowanej zmienności należy się dziś spodziewać na rynku forex.

W tym tygodniu na rynku forex pojawią się ważne publikacje dla amerykańskiej gospodarki, ostateczny wzrost dochodu osobistego, nowa i oczekująca sprzedaż domów, zamówienia dóbr trwałego użytku i zaufanie konsumentów CB. Innymi ważnymi danymi gospodarczymi, oczekiwanymi dla gospodarki Wielkiej Brytanii, są ostateczne szacunki wzrostu PKB, dla strefy euro – inflacyjna inflacja i niemiecki klimat biznesowy Ifo, a dla Japonii – produkcja przemysłowa, bezrobocie i sprzedaż detaliczna.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się obecnie na:

Sesja europejska

  1. Szwajcaria: Rachunek bieżący, Niemcy: Ifo Current Conditions, Ifo Expectations, Ifo Business Climate, Hiszpania: Balance of Trade

Czas: 07:00 GMT, 08:00 GMT

Rachunek bieżący dla Szwajcarii zostanie uwolniony na początku sesji europejskiej, będąc jednym z dwóch składników bilansu płatniczego, drugi będzie rachunkiem kapitałowym. Rachunek bieżący składa się z salda wymiany handlowej, pierwotnego dochodu netto i transferów pieniężnych netto , które miały miejsce w danym okresie. Rachunek bieżący jest ważnym wskaźnikiem zdrowia gospodarki, z nadwyżką handlową uważaną za pozytywną i wspierającą dla waluty lokalnej, tj. Franka szwajcarskiego, odzwierciedlającą wpływy kapitałowe w kraju i zwiększone zapotrzebowanie na towary i usługi denominowane we frankach szwajcarskich, które w teorii powinien do aprecjacji franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut. Ostatnią wartością dla szwajcarskiego rachunku bieżącego była nadwyżka franków szwajcarskich 19.7B.

Dane IFO dla gospodarki Niemiec mogą przenieść Euro, odzwierciedlając obecne warunki i oczekiwania biznesowe na kolejne sześć miesięcy. Wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla niemieckiej gospodarki i euro.

Jak widać z poniższej tabeli "Indeks Klimatu Biznesowego Ifo dla Niemiec był płaski w 102,2 w maju 2018 r., Taki sam jak w korekcie w górę 102,2 w kwietniu, ale brak oczekiwań rynku na poziomie 102,7. Jednak tendencja spadkowa ustała po pięciu kolejnych miesiącach spadku indeksu. Indeks aktualnych warunków wzrósł do 106 z 105,8, zgodnie z prognozami. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Dane IFO dla gospodarki Niemiec

Jak na razie w 2018 roku niemiecki klimat biznesowy Ifo jest słaby w porównaniu z odczytami w 2017 roku. Prognoza przewiduje niższe odczyty dla wszystkich trzech niemieckich odczytów Ifo, które mogą mieć negatywny wpływ na euro. Oczekuje się, że aktualne warunki Ifo, Ifo Business Climate i Ifo Expectations spadną odpowiednio o 105,6, 101,7 i 98,0, niższe niż poprzednie dane z odpowiednio 106, 102,2 i 98,5.

Nadwyżka handlowa dla gospodarki Hiszpanii jest uważana za pozytywną dla euro, chociaż ostatnie czytanie było deficytem handlowym wynoszącym -0,83 mld euro.

Amerykańska sesja

  1. US: Indeks aktywności krajowej w Chicago Fed, sprzedaż nowych domów, nowa sprzedaż MoM w domu, indeks produkcji Fed Dallas

Czas: 12:30 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT

Indeks aktywności krajowej FedF Chicago (CFNAI) to miesięczny wskaźnik mierzący ogólną aktywność gospodarczą, a ponadto wszelkie presje inflacyjne w gospodarce, a indeks produkcji Fed Dallas dostarcza ważnych informacji o stanie działalności produkcyjnej oraz wzrostach lub spadkach wskaźników takich jak jako wydajność, zatrudnienie, zamówienia i ceny.

Wyższe od oczekiwań odczyty zarówno dla Narodowego Indeksu Aktywności Chicago Fed, jak i Indeksu Produkcji Fed Dallas są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Oba indeksy powinny jednak spaść.

Nowa sprzedaż domów w USA

Wyższą niż oczekiwano wartość dla amerykańskiej sprzedaży nowych domów należy uznać za pozytywną dla dolara amerykańskiego, wskazując na solidny rynek mieszkaniowy, który ma wysoką korelację z ogólnym stanem gospodarki i pozytywnie przyczynia się do wzrostu gospodarczego w oparciu o wydatki konsumentów.

Jak wynika z poniższej tabeli, sprzedaż nowych domów w USA ogólnie wykazuje tendencje wzrostowe w 2018 r., A prognoza przewiduje wzrost i odczyt o 0,667M, wyższy niż w poprzednim czytaniu o 0,662M lub wzrost miesięczny o 1,5% , wyższy niż poprzedni spadek o 1,5%.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekiwane są mieszane dane ekonomiczne dla amerykańskiej gospodarki, zwiększając zmienność dla dolara amerykańskiego.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-25 04:30:15

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.