7 min przeczytaj

Ostatnia cotygodniowa sesja handlowa na lato 2018 r. Rozpoczyna się dziś od lekkiego kalendarza gospodarczego, ale jednocześnie z ważnymi oświadczeniami, które mogą dyktować krótkoterminowy trend w dolarach amerykańskich, zwiększając straty w stosunku do innych walut po prezesie Fed Powell Speech w Kansas City Federal Roczne sympozjum pieniężne w Jackson Hole. Rynek forex postrzegał komentarze prezesa Fed jako gołębi.

"Powell powiedział, że stopniowe podwyżki stóp procentowych pozostaną odpowiednie i że nie będzie żadnego ryzyka dla przegrzania gospodarki, ale także, że jest gotów zrobić" cokolwiek ", aby zapobiec inflacji w dowolnym kierunku.", Źródło: Marketwatch.

Również prezes Fed wspomniał, że "Gospodarka jest silna. Inflacja jest bliska naszemu 2 procentowemu celowi, a większość ludzi, którzy chcą znaleźć pracę, znajduje … Jeśli silny wzrost dochodów i miejsc pracy będzie się utrzymywał, dalsze stopniowe zwiększanie docelowego zakresu stóp funduszy federalnych będzie prawdopodobnie odpowiednie. ", Źródło: Finanse yahoo.

Dzisiejszy rynek forex najprawdopodobniej będzie opierał się na oświadczeniach prezesa Fed, by stopniowo podnosić stopy procentowe, będąc zdrowym dla gospodarki i sygnalizując kolejne podwyżki stóp procentowych w przyszłości, pomimo krytyki prezydenta Donalda Trumpa w zakresie wyższych kosztów pożyczkowych.

Dziś najważniejszymi wydarzeniami gospodarczymi, które mogą przesuwać rynek forex, są niemieckie odczyty IFO i indeks aktywności amerykańskiego Chicago Fed oraz indeks Dallas Fed Manufacturing Index.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze na rynku forex, na których można się obecnie skoncentrować, czas to GMT:

Sesja europejska

Niemcy: obecna ocena IFO, klimat biznesowy IFO, oczekiwania IFO, wypowiedź Bundesbank Beermann

Czas: 08:00, 16:00

Wyższe od oczekiwań dane dla wszystkich indeksów IFO są uważane za pozytywne i wspierające dla niemieckiej gospodarki i euro, odzwierciedlając bieżące warunki i oczekiwania biznesowe w Niemczech w chwili obecnej i najbliższej najbliższej przyszłości. Wyższy od oczekiwań odczyt może przyczynić się do pozytywnego wzrostu gospodarczego odzwierciedlającego optymizm dla bieżących i krótkoterminowych perspektyw gospodarczych.

"Wskaźnik klimatu biznesowego IFO dla Niemiec spadł nieznacznie do 101,7 w lipcu 2018 r. Z 101,8 w poprzednim miesiącu. wciąż pokonując oczekiwania rynku na poziomie 101,5. Był to najsłabszy odczyt od marca 2017 r., Ponieważ wskaźnik przyszłych oczekiwań spadł dalej (98,2 vs 98,5 w czerwcu), podczas gdy obecny subindeks koniunktury wzrósł (105,3 vs 105,2 w czerwcu). Nastroje pogorszyły się wśród producentów (22,4 vs 23,9) oraz hurtowników i detalistów (10,4 vs 11,4), ale poprawiły się wśród usługodawców (26,7 vs 26,0) i konstruktorów (rekordowo wysokie 27,4 vs 19,4). ", Źródło: Trading Economics.

Wskaźnik klimatu biznesowego IFO dla Niemiec

Zauważamy, że Indeks Klimatu Biznesowego był słaby w 2018 r., A jego wysoka wartość w styczniu 2018 r. Wynosiła 104,9, a od tego czasu nastąpił spadek. Ostatni odczyt 101,7 w lipcu 2018 r. Był najniższym odczytem do tej pory w 2018 r. Prognozy dotyczą podwyżek dla wszystkich indeksów IFO. Dokładniej rzecz biorąc, IFO Current Assessment, IFO Business Climate i IFO Expectations mają wzrosnąć odpowiednio do 105,5, 102,0 i 98,5 z poprzednich odczytów 105,3, 101,7 i 98,2.

Amerykańska sesja

USA: Narodowy indeks aktywności w Chicago Fed, indeks biznesowy Dallas Fed

Czas: 12:30, 14:30

Indeks aktywności krajowej Fed w Chicago jest miesięcznym wskaźnikiem mierzącym ogólną aktywność gospodarczą i związaną z tym presją inflacyjną w całej gospodarce. Indeks biznesowy Dallas Fed Manufacturing mierzy, czy ważne wskaźniki ekonomiczne, takie jak produkcja, zatrudnienie, zamówienia, ceny spadły lub pozostały niezmienione w poprzednim miesiącu. Wyższe od oczekiwań odczyty zarówno dla Narodowego Indeksu Aktywności Chicago Fed, jak i Indeksu Biznesowego Dallas Fed są uznawane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając wzrost aktywności biznesowej i ekspansję w sektorze wytwórczym.

Indeks aktywności krajowej Fed w Chicago skoczył do 0,43 w czerwcu 2018 r. Ze skorygowanego w dół 0,45 w poprzednim miesiącu i powyżej oczekiwań rynku na poziomie 0,25. Wskaźniki związane z produkcją przyczyniły się do wzrostu współczynnika +0,36 do indeksu (wobec -0,56 w maju), ponieważ produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 0,8 procent, po spadku o 1 procent w maju. Również sprzedaż, zamówienia i kategoria zapasów przyczyniły się do +0,06 do CFNAI (vs +0,03 w maju), a wskaźniki związane z zatrudnieniem przyczyniły się do +0,08 (vs +0,11 w maju). Tymczasem udział kategorii konsumpcji prywatnej i mieszkaniowej zmniejszył się w czerwcu do -0.06 z -0,04 w maju, ze względu na spadek zarówno początków mieszkań, jak i pozwoleń na budowę. ", Źródło: Trading Economics.

Narodowy indeks aktywności w Chicago Fed

Indeks aktywności krajowej Fed w Chicago przedstawiony na powyższej tabeli jest bardzo zmienny, z zastrzeżeniem sezonowości ze znacznymi spadkami i podwyżkami. Prognozy przewidują spadek aktywności krajowej Fed w Chicago do 0,13 z 0,43 i wzrost w przypadku indeksu biznesowego Dallas Fed do 36,9 z 32,3. Z uwagi na oczekiwane w USA dane o mieszanych danych gospodarczych, dolar amerykański może być świadkiem wzmożonej zmienności, ponieważ rynek walutowy skupi się na piątkowych wypowiedziach na sympozjum Jackson Hall, aby określić trendy dla głównych walut pod koniec lata 2018.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-27 05:45:47

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.