8 min przeczytaj

Rozpoczyna się nowy miesiąc handlu na rynku forex i nowa cotygodniowa sesja giełdowa, w której publikowane są ważne dane ekonomiczne z USA, takie jak raport o zatrudnieniu, bilans handlowy, wskaźniki ISM PMI, zatrudnienie w ADP i zlecenia fabryczne, indeksy PMI z Wielkiej Brytanii i gospodarstwa domowe wydatków w Japonii, decyzji w sprawie stopy procentowej od RBA i wzrostu PKB, salda obrotów i sprzedaży detalicznej w Australii oraz decyzji w sprawie stóp procentowych od Banku Kanady. Dzisiaj jest święto w USA i Kanadzie z okazji Święta Pracy, a rynek forex będzie ważyć w tym tygodniu na wiadomościach Brexitu, obawach handlowych i braku porozumienia między Kanadą i USA, aby wziąć udział w niedawnej umowie handlowej USA-Meksyk.

Są to kluczowe dane ekonomiczne, które zostaną opublikowane dzisiaj, aby skupić się na rynku forex, czas GMT:

Sesja europejska

Rosja: Markit Manufacturing PMI, Hiszpania: Markit Manufacturing PMI, Confidence Confidence, Szwajcaria: Sprzedaż detaliczna YoY, SVME Manufacturing PMI, Włochy: Markit / ADACI Manufacturing PMI, Niemcy: Markit Manufacturing PMI Final, Bundesbank Weidmann Speech, Strefa euro: Markit Manufacturing PMI Final , ECB Mersch Speech, Wielka Brytania: Markit / CIPS Manufacturing PMI

Czas: 06:00, 07:15, 07:30, 07:45, 07:55, 08:00, 08:30, 17:15

Wskaźnik Manufacturing Purchasing Managers (PMI) wydany przez Markit Economics mierzy warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym. Indeks PMI dla przemysłu jest ważnym wskaźnikiem warunków biznesowych i ogólnych warunków ekonomicznych w lokalnej gospodarce, z odczytami wyższymi od oczekiwań, uważanych za pozytywne i wspierające dla lokalnych walut, co wskazuje na solidny sektor produkcyjny z ekspansją, która może pozytywnie wpłynąć na ogólny wzrost gospodarczy mierzony Poziom PKB.

Niższe od oczekiwań dane wskazujące na słabość w sektorze wytwórczym spodziewane są w przypadku wskaźników PMI dla przemysłu we wszystkich wymienionych wyżej krajach oraz strefie euro. W przypadku strefy euro i Niemiec oczekuje się, że odczyty PMI Markit Manufacturing spadną odpowiednio do 54,6 i 56,1 z odpowiednio 55,1 i 56,9.

"Wskaźnik cen MEZ w strefie euro IHS Markit spadł do 54,6 w sierpniu 2018 r. Z 55,1 w lipcu, poniżej oczekiwań rynku na poziomie 55, wynika z wstępnych szacunków. Odczyt wskazywał na najwolniejszą ekspansję w sektorze produkcyjnym od listopada 2016 r. Zamówienia eksportowe wzrosły przynajmniej od dwóch lat; zaległości w rozwoju zamówień były najsłabsze od trzech lat; tworzenie miejsc pracy spadło do najniższego poziomu od 17 miesięcy; Inflacja wzrostowa przyspieszyła przy wyższych płacach, paliwach, transporcie i cenach surowców, podczas gdy inflacja cen produkcji zwolniła. Ponadto zaufanie biznesowe spadło do poziomu 34 miesięcy, spowolnionego przez chłodny popyt, wyższe ceny i rosnące obawy polityczne. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

PMI dla przemysłu strefy euro

Jak widać na wykresie, indeks PMI strefy euro w 2018 r. Osiągnął najwyższą wartość w styczniu, a nawet od tego czasu spada, odzwierciedlając słabsze warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym, które mogą negatywnie wpłynąć na euro.

Roczna sprzedaż detaliczna w Szwajcarii, która śledzi zmianę towarów sprzedanych w ostatnim miesiącu, jest również ważnym wskaźnikiem popytu konsumpcyjnego, a wyniki sektora detalicznego powinny wzrosnąć do 1,2% z 0,3%, co należy uznać za pozytywne dla Szwajcarii. Frank jako wyższa Sprzedaż detaliczna może prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego i wskazywać na optymizm dla obecnych perspektyw gospodarczych.

Pacyfik Sesja

Australia: Sprzedaż detaliczna MoM

Czas: 01:30

Sprzedaż detaliczna pokazuje zmianę towarów sprzedawanych przez detalistów w poprzednim miesiącu i jest wskaźnikiem wzrostu gospodarczego australijskiej gospodarki, ponieważ wydatki konsumpcyjne są kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Pokazuje także wyniki sektora detalicznego w krótkim i średnim okresie, z wyższymi od oczekiwań danymi uznanymi za pozytywne dla dolara australijskiego.

"Handel detaliczny w Australii wzrósł o 0,4 proc. Miesiąc do miesiąca w czerwcu 2018 r., Tak jak w poprzednim miesiącu, ale pokonując konsensus rynkowy o 0,3 proc. Zysku. Był to szósty, prosty miesiąc wzrostu w handlu detalicznym, ponieważ sprzedaż wzrosła do kawiarni, restauracji i na wynos (0,9 procent z -0,7 procent w maju). Ponadto sprzedaż wzrosła do detalicznej sprzedaży żywności (0,4 proc., Tyle samo co w maju); artykuły gospodarstwa domowego (0,4 procent od 0,1 procent); oraz odzież, obuwie i akcesoria osobiste (1,7 procent z 2,3 procent). Tymczasem inne rodzaje handlu pozostały względnie niezmienione, a sprzedaż w domach towarowych spadła o 1,2 procent, po wzroście o 3,6 procent w maju. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Australijska sprzedaż detaliczna

Jak widać z powyższej tabeli, australijska sprzedaż detaliczna jest bardzo zmienna, ale wydaje się, że ustabilizowała się w przedziale 0,5% -0,4% w ciągu ostatnich trzech kolejnych miesięcy. Prognoza zakłada spadek do 0,3% z 0,4%, co można uznać za negatywne, wskazując na spowolnienie wydatków konsumenckich.

Azjatycka sesja

Japonia: baza monetarna r / r

Czas: 23:50

Baza monetarna pokazuje podaż wszystkich japońskich jenów w obiegu w ogólnej gospodarce uważanej za ważny wskaźnik inflacji, ponieważ ekspansja monetarna może prowadzić do wyższych presji inflacyjnych w szerszej gospodarce i wpływać na decyzję Banku Japonii o przesunięciu jego polityka pieniężna i podwyższa kluczową stopę procentową. Wzrost bazy monetarnej jest dodatni dla jena japońskiego. Prognoza ma jednak spaść do 5,5% z 7,0%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
Między 74 a 89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-03 08:29:27

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.