10 min przeczytaj

Nowy tydzień handlu na rynku forex od 30 lipca do sierpnia 2018 r. Rozpoczyna się dziś od bardzo bogatego kalendarza gospodarczego. W ciągu tygodnia Fed, BoE i BoJ będą decydować o polityce monetarnej, podczas gdy inne ważne publikacje dotyczą USA: raport o zatrudnieniu, saldo obrotów, dochody i wydatki osobiste, ceny PCE i indeksy ISM dla PMI dla Wielkiej Brytanii: wskaźniki monetarne i wskaźniki PMI dla strefy euro: wzrost PKB i inflacja oraz dla Japonii: bezrobocie i zaufanie konsumentów.

Przy tych wszystkich danych ekonomicznych powinniśmy spodziewać się zwiększonej zmienności i akcji cenowych na rynku walutowym w tym tygodniu, ale także dzisiaj, ponieważ kluczowe wydarzenia gospodarcze obejmują pewność biznesu w strefie euro, wskaźnik inflacji w Niemczech, zaufanie konsumentów w Wielkiej Brytanii i bezrobocie Oceń w Japonii.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się obecnie na:

Sesja europejska

  1. Hiszpania: Wskaźnik inflacji Yoy Prel, Pewność biznesowa, Szwajcaria: Wskaźniki wiodące KOF, Szwecja: Wskaźnik wzrostu PKB (YoY Flash, QoQ Flash), Wielka Brytania: Kredyt konsumencki BoE, Kredyty hipoteczne, Hipoteczne zatwierdzenia, Zaufanie konsumentów GfK, Strefa euro: Sentyment usług, Nastroje gospodarcze, nastroje przemysłowe, Pewność biznesowa, Niemcy: Stopa inflacji YoY Prel

Czas: 07:00 GMT, 07:30 GMT, 08:30 GMT, 09:00 GMT, 10:15 GMT, 12:00 GMT, 23:01 GMT

Mnóstwo danych ekonomicznych zostanie opublikowanych na sesji europejskiej oraz w pierwszym dniu handlu w tym tygodniu. Dla Euro wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika inflacji w Hiszpanii i Niemczech oraz wskaźniki nastrojów plus pewność biznesowa są uważane za pozytywne i wspierające. Wyższe odczyty na Sentencje usług i nastroje przemysłowe mogą mieć pozytywny wpływ na zatrudnienie, produkcję oraz stymulować ekspansję gospodarczą i aktywność gospodarczą. Ostatnio EBC stwierdził, że kluczowa stopa procentowa powinna pozostać na niskim poziomie do połowy 2019 r., Więc wszelkie pozytywne niespodzianki ekonomiczne mogą zapewnić wsparcie dla euro.

"Wskaźnik klimatu biznesowego dla strefy euro spadł nieznacznie o 0,05 punktu do 1,39 w czerwcu 2018 r., Zgodnie z oczekiwaniami rynku. Oceny menedżerów w księgach zamówień ogółem i eksportowych znacznie się pogorszyły, podczas gdy ich ocena wcześniejszej produkcji i zapasów produktów gotowych pozostała praktycznie niezmieniona. Natomiast oczekiwania produkcyjne menedżerów znacznie się poprawiły. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Klimat biznesowy UE

Wskaźnik klimatu gospodarczego UE osiągnął najwyższą wartość w styczniu 2018 r. Na poziomie 1,64 i od tego czasu odnotowuje tendencję zniżkową.

Prognozy przewidują spadki wszystkich wskaźników nastrojów w strefie euro, a spodziewany jest również spadek zaufania w biznesie, o 1,35 poniżej poziomu z 1,39, co może mieć negatywny wpływ na euro.

Dla Szwajcarii szwajcarski wskaźnik wiodący KOF mierzy przyszłe trendy ogólnej aktywności gospodarczej, przy czym wyższe od oczekiwań odczyty odzwierciedlają optymistyczny pogląd uznany za pozytywny dla franka szwajcarskiego. Oczekiwany jest marginalny spadek z wartością 101,5, niższą niż poprzednia wartość 101,7.

Gospodarka Wielkiej Brytanii ma na dzień dzisiejszy publikację aprobat hipotecznych, wiodącego wskaźnika na brytyjskim rynku mieszkaniowym. Wzrost kredytów hipotecznych odzwierciedla zdrowy rynek mieszkaniowy, który może stymulować ogólną gospodarkę Wielkiej Brytanii. Inne ważne dane ekonomiczne dla Wielkiej Brytanii obejmują Kredyt konsumencki BoE, kwotę pieniędzy, które osoby prywatne pożyczały w poprzednim miesiącu. Wyższe niż spodziewane kredyty mogą mieć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy ze względu na wzrost wydatków konsumpcyjnych. Później w ciągu dnia zaufanie konsumentów GfK mierzy poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej.

Wysoki poziom zaufania konsumentów stymuluje ekspansję gospodarczą i jest uznawany za pozytywny dla funta brytyjskiego. Jeśli te odczyty będą lepsze od oczekiwań, mogą zapewnić wsparcie i stworzyć nowy krótkoterminowy trend dla funta brytyjskiego na kilka dni przed decyzją polityki pieniężnej BoE w czwartek, 2 sierpnia 2018 r. Prognozy dotyczą niezmienionej pewności konsumenckiej GfK w -9, spadek o kredyty konsumenckie i zatwierdzenia hipoteki, ale wzrost o kredyty hipoteczne. Ogólne dane mieszane są oczekiwane dla gospodarki Wielkiej Brytanii.

Amerykańska sesja

  1. US: Oczekuje sprzedaży w domu (YoY, MoM), indeks produkcji Fed Dallas

Godzina: 14:00 GMT, 14:30 GMT

Indeks Dallas Fed Manufacturing zapewnia ocenę stanu fabryki. Kluczowe wskaźniki, takie jak produkcja, zatrudnienie, zamówienia, ceny i inne wskaźniki, są monitorowane, czy wzrosły, zmniejszyły się, czy pozostały niezmienione w poprzednim miesiącu. Wyższa od oczekiwań wartość indeksu Dallas Fed Manufacturing Index jest uznawana za pozytywną dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając wyższą aktywność gospodarczą. Prognoza dotyczy niższej liczby 31,0 w porównaniu z poprzednią wartością 36,5.

Sprzedaż domów w USA jest wiodącym wskaźnikiem trendów na rynku mieszkaniowym w USA i szerzej pojętej gospodarce. Ciągłe spadki lub wzrosty w sprzedaży mieszkań stanowią wczesne sygnały o potencjalnym spowolnieniu lub ekspansji w gospodarce. Prognozy przewidują spadek rocznej sprzedaży w toku na poziomie -6,0%, niższą niż poprzednia wartość -2,2%, ale spodziewany jest miesięczny wzrost o 0,1% w porównaniu z poprzednim spadkiem o -0,5%. Po dużym pozytywnym zaskoczeniu gospodarczym wskaźnikiem wzrostu PKB w piątek, 27 lipca, który wyniósł ponad 4,0%, jakiekolwiek negatywne zaskoczenie gospodarcze dzisiaj może mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa (YoY Prel, MoM Prel)

Godzina: 23:30 GMT, 23:50 GMT

Stopa bezrobocia jest miarą odsetka bezrobotnych w Japonii. Wysoki odsetek wskazuje na słabość na rynku pracy, która jest uważana za ujemną dla jena japońskiego, ponieważ prawdopodobnie doprowadzi to do niższego przyszłego wzrostu gospodarczego mierzonego stopą wzrostu PKB.

"Stopa bezrobocia w Japonii nieoczekiwanie spadła do 2,2 procent w maju 2018 r. Z 2,5 procent w poprzednim miesiącu i poniżej szacunków rynkowych na poziomie 2,5 procent. Jest to najniższy wskaźnik bezrobocia od października 1992 r. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia do kandydatów wzrósł do 1,60 z 1,59 w kwietniu, nieco powyżej oczekiwań 1,59 i osiągając najwyższą wartość od stycznia 1974 r. ", Źródło: Ekonomia handlowa

Stopa bezrobocia w Japonii

Odnotowujemy, że w 2018 r. Stopa bezrobocia jest niższa niż w 2017 r., A ostatnia cyfra wynosząca 2,2% jest najniższa od 1992 r.

Zmiany w produkcji przemysłowej są szeroko stosowane jako główny wskaźnik siły w sektorze produkcyjnym. Wysoki odczyt jest uznawany za pozytywny dla jena japońskiego, odzwierciedlając zwiększoną aktywność gospodarczą w sektorze przemysłowym. Prognozy dotyczą niezmienionego wskaźnika bezrobocia na poziomie 2,2% i wzrostu rocznej i miesięcznej produkcji przemysłowej.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-29 20:44:28

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.