6 min przeczytaj

Kolejny tydzień handlu na rynku forex rozpoczyna się dzisiaj, a kalendarz gospodarczy jest stosunkowo niewielki w danych ekonomicznych. W tym tygodniu 4-8 czerwca 2018 r. RBA ma jedną decyzję w sprawie polityki pieniężnej, która może mieć wpływ na dolara australijskiego.

Na dzień dzisiejszy ważne publikacje gospodarcze obejmują stopę bezrobocia i zaufanie konsumentów w Hiszpanii, wskaźnik PMI dla budownictwa w Wielkiej Brytanii, amerykańskie zamówienia fabryczne , Sprzedaż detaliczna i sprzedaż nowych domów w Australii oraz wydatki gospodarstw domowych w Japonii. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności oczekuje się na rynku forex, a po mocnych danych z USA w piątek 1 czerwca 2018 r. Związanych z danymi o zatrudnieniu w Nonfarm, średnimi zarobkami godzinowymi i niższymi od oczekiwań stopami bezrobocia, dolar amerykański może się przesunąć, ponieważ rynek walutowy rynek prawdopodobnie ponownie skoncentruje się na danych z rynku pracy

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze na dziś koncentrują się na:

Sesja europejska

 1. Hiszpania: Bezrobocie, zaufanie konsumentów, Wielka Brytania: PMI dla branży budowlanej, BoE Tenreyro Speech

Czas: 07:00 GMT, 08:00 GMT, 08; 30 GMT, 17:00 GMT

Zmiana bezrobocia w Hiszpanii pokazuje liczbę bezrobotnych dodanych w poprzednim miesiącu, będąc wiodącym wskaźnikiem lokalnej gospodarki . Jeśli liczba jest ujemna, wskazuje na ekspansję na rynku pracy, ponieważ więcej osób jest zatrudnionych, a zatem może pozytywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy przy zwiększonych wydatkach konsumenckich. Spadek liczby jest uważany za pozytywny dla euro. Prognoza dotyczy wartości -105,7 tys., W porównaniu z poprzednią wartością -88,7K. Wyższe od oczekiwań zaufanie konsumentów jest również uważane za pozytywne dla gospodarki Hiszpanii i euro, ponieważ powinno to prowadzić do wyższych wydatków konsumpcyjnych i wyższego wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem wzrostu PKB.

Oczekuje się, że brytyjski wskaźnik PMI dla przemysłu spadnie o 52,0, niższy niż poprzedni poziom 52,5. Indeks ten pokazuje warunki biznesowe w brytyjskim sektorze budowlanym, a wartości na poziomie 50.0 odzwierciedlają ekspansję dla sektora. Wyższe niż oczekiwano lub rosnące wartości są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego.

"Indeks PMI dla przemysłu budowlanego IHS Markit / CIPS UK wzrósł do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy do 52,5 w kwietniu 2018 r. Z 47 w poprzednim miesiącu i znacznie powyżej konsensusu rynkowego 50.5. "Źródło: Trading Economics .

Jak widać na poniższym wykresie z Trading Economics, UK Construction PMI jest stosunkowo niestabilny, a jeszcze w 2018 roku nie osiągnął wyższych wartości w porównaniu do wysokich wartości rok w roku 2017, przed latem.

 UK Construction PMI

American Session

 1. US: Zamówienia fabryczne MoM

Czas: 14:00 GMT

Amerykańska miara zamówienia fabrycznego całkowite zamówienia na towary trwałe i nietrwałe oraz mogą zapewnić istotny wgląd gospodarczy w inflację i wzrost w sektorze produkcyjnym. Wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlające silną działalność gospodarczą i gospodarczą w zakresie produkcji i produkcji.

Stany fabryki w USA są zmienne i przez ostatnie 2 miesiące wzrosły o 1,6 procent, po ujemnej wartości -1.3% w styczniu 2018 r. Identyfikator prognozy dla wartości -0,5%, niższy niż poprzedni wynik 1,6%, co może mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego. Wszelkie niespodzianki ekonomiczne, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą spowodować znaczną zmienność dla dolara amerykańskiego.

 US: Zamówienia fabryczne MoM

Pacific Session

 1. Australia: IHA New Home Sales MoM, sprzedaż detaliczna [19659007] Czas: 01:00 GMT, 01:30 GMT

  Ważne dane ekonomiczne dla gospodarki Australii są dziś dostępne. Liczba nowych sprzedaży w domu wskazuje na sytuację na rynku mieszkaniowym, podczas gdy sprzedaż detaliczna pokazuje wyniki sektora detalicznego i jest skorelowana ze wzrostem gospodarczym. Wartości wyższe od oczekiwanych dla obu wskaźników ekonomicznych są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego i lokalnej gospodarki. Prognoza przewiduje wzrost miesięcznej sprzedaży detalicznej o 0,2%, wyższej niż poprzednia, wynosząca 0,0%

  sesja azjatycka

  1. Japonia: wydatki gospodarstw domowych r / r

  Godzina: 23:30 GMT

  Całkowite wydatki gospodarstw domowych są ekonomicznym wskaźnikiem, który mierzy całkowite wydatki gospodarstw domowych. Poziom wydatków może być wykorzystywany jako wskaźnik optymizmu konsumenckiego i jest również uważany za miarę wzrostu gospodarczego. Wartości wyższe od oczekiwanych są uważane za pozytywne i wspierające dla jena japońskiego. Prognoza jest na poziomie 0,8%, wyższa niż poprzednia wartość -0,7%.

  Kup teraz

  UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

  OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

  Usługi finansowe świadczone przez tę stronę niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

   


  Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
  Data publikacji: 2018-06-04 03:50:50

  Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.