6 min przeczytaj

Dzisiejszy kalendarz gospodarczy rynku forex jest bardzo lekki. W tygodniu handlowym 6-10 sierpnia 2018 r. Publikowane są ważne informacje gospodarcze. Amerykańska gospodarka ujawni stopę inflacji, ceny producenta i oferty pracy JOLT. Inne ważne dane ekonomiczne obejmują dane z Wielkiej Brytanii: wzrost PKB w II kwartale, produkcja przemysłowa i bilans handlowy, od Japonii: wzrost PKB w II kwartale, wydatki gospodarstw domowych i zamówienia maszyn, a także decyzje w sprawie stóp procentowych z Australii i banków centralnych Nowej Zelandii. Niskie do umiarkowanej zmienności należy się dziś spodziewać na rynku forex.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex na dziś, czas to GMT:

Sesja europejska

  1. Niemcy: zamówienia fabryczne (YoY, MOM), PMI dla budownictwa, Rosja: stopa inflacji r / r

Czas: 06:00, 07:30, 13:00

Niemieckie zamówienia fabryczne mierzą zmianę w zamówieniach produkcyjnych, dając obraz siły popytu na niemieckie produkty przemysłowe. Zamówienia fabryczne są wczesnym wskaźnikiem ogólnego poziomu wydatków w gospodarce, a wydatki są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego. Wyższe od oczekiwań dane na temat niemieckich zamówień fabrycznych i niemieckiego PMI dla przemysłu są uważane za pozytywne i wspierające euro, wskazując na silny sektor produkcji i budownictwa. Odczyt powyżej 50 wskazuje na ekspansję w branży budowlanej, a prognozy przewidują odczyt na poziomie 54,2 dla niemieckiego PMI dla branży budowlanej, w porównaniu z poprzednim odczytem 53, a miesięczne niemieckie zamówienia fabryczne na spadek o -0,2%, niższe niż poprzednie odczyt 2,6%.

"Indeks PMI dla IHS Markit Germany spadł do 53 w czerwcu 2018 r. Z 53,9 w maju, poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 53,9. Niemniej jednak, odczyt wskazywał na solidny ogólny wzrost w sektorze budowlanym, ponieważ większe obciążenia przekładały się na silny wzrost zatrudnienia i popytu na materiały, przy czym aktywność zakupowa rosła najbardziej od stycznia. Z drugiej strony ograniczenia przepustowości w całym sektorze znalazły odzwierciedlenie w stagnacyjnych księgach zamówień. Również ceny zakupu uległy przyspieszeniu przy wyższych kosztach surowców; a konstruktorzy zgłosili mniej optymizmu co do perspektywy. Według sektorów aktywność mieszkaniowa wykazywała najsilniejszy wzrost, chociaż była nieco niższa niż w maju; aktywność handlowa wzrosła szybciej, a inżynieria lądowa odbiła się nieznacznie. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Jak widać na wykresie, niemiecki PMI dla przemysłu budowlanego po dużym spadku w marcu 2018 r. Ogólnie zyskuje na wartości w 2018 r., Osiągając jak dotąd szczyt w styczniu 2018 r. W pobliżu odczytu około 60,0.

Niemiecki PMI dla budownictwa

Dla Rosji roczna stopa inflacji ma wzrosnąć w tempie 2,5%, czyli wyższym niż poprzednia stopa 2,3%, co jest uważane za dodatnie dla rosyjskiego rubla, ponieważ wyższa presja inflacyjna może wpłynąć na decyzję banku centralnego Rosji o zaostrzeniu jego polityka pieniężna wkrótce podniesie główną stopę procentową.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: TD Securities Inflation (YoY, MoM), AiG Performance of Construction Index

Czas: 01:00, 22:30

Inflacja TD Securities jest miesięcznym oszacowaniem inflacji w australijskiej gospodarce, a jej znaczenie jest wysokie ze względu na fakt, że jest ona uwalniana jeden dzień przed podjęciem decyzji w sprawie stóp procentowych, więc liczba ta może wpłynąć na RBA na jego decyzję. Wyższe odczyty dla wskaźnika inflacji TD i wskaźnika AiG dla wskaźnika budowy są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, odzwierciedlając zwiększoną presję inflacyjną w gospodarce i silne warunki gospodarcze w krótkim i średnim okresie w sektorze budowlanym.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: Ogólne wydatki gospodarstw domowych r / r

Czas: 23:30

Ogólny wydatek gospodarstw domowych jest wskaźnikiem, który mierzy całkowite wydatki gospodarstw domowych. Wydatki konsumenckie są wskaźnikiem optymizmu konsumenckiego. Wyższe niż oczekiwano odczyty są uważane za pozytywne dla jena japońskiego, ponieważ wydatki konsumpcyjne są kluczowym czynnikiem ekonomicznym napędzającym wzrost gospodarczy. Prognozy dotyczą odczytu w wysokości -1,6%, a ujemne wciąŜ niŜszego od poprzedniego wyniku ujemnego – 3,9%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-06 05:14:28

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.