11 min przeczytaj

Głównym tematem dzisiejszej sesji na rynku forex dla pierwszej sesji giełdowej w sierpniu 2018 r. Jest ogłoszenie polityki pieniężnej Fed. Dane ekonomiczne dotyczące sektora wytwórczego zostaną opublikowane zarówno na sesji europejskiej, jak i na sesji amerykańskiej, a także dane na temat rynku mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii i tygodniowej zmiany zapasów ropy naftowej. W przypadku dolara amerykańskiego oczekuje się umiarkowanej do wysokiej zmienności z powodu decyzji w sprawie stóp procentowych Fed.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą poruszyć rynek forex:

Sesja europejska

  1. Rosja: Markit Manufacturing PMI, Wielka Brytania: Ceny mieszkań w całym kraju (YoY, MoM), Markit / CIPS Manufacturing PMI, Niemcy: Markit Manufacturing PMI, Markit Manufacturing PMI Final, Włochy: Markit / ADACI Manufacturing PMI, Strefa euro: Markit Manufacturing PMI Final

Czas: 06:00 GMT, 07:15 GMT, 07:45 GMT, 07:55 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT

Indeks PMI dla Manufacturing Purchasing Index odzwierciedla warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym. Indeks PMI dla przemysłu jest ważnym wskaźnikiem warunków biznesowych i ogólnych warunków gospodarczych, ponieważ sektor wytwórczy ma duży udział w całkowitym PKB. Odczyty powyżej poziomu 50 lub wyższego od oczekiwanego są uważane za pozytywne. Prognozy dotyczą niższych odczytów PMI Markit Manufacturing dla Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, przy czym ostateczne odczyty były wyższe dla strefy euro na poziomie 55,1, wyższe od poprzedniego odczytu o 54,9, a Niemiec o 57,3, wyższe od poprzedniego odczytu wynoszącego 55,9. Wskaźnik PMI dla Markit Manufacturing dla Niemiec jest uważany za barometr dla strefy euro, ponieważ Niemcy są największą gospodarką w strefie euro.

"Indeks PMI dla Marksa w strefie euro Marksa wzrósł nieznacznie do poziomu 55,1 w lipcu 2018 r., W porównaniu z 19-miesięcznym niskim poziomem z poprzedniego miesiąca wynoszącym 54,9, a powyżej konsensusu rynkowego na poziomie 54,6, wynika z wstępnych danych. Nowe zamówienia wzrosły w łagodniejszym tempie, częściowo z powodu osłabienia zysków z eksportu, a nowe zamówienia eksportowe odnotowały najmniejszy miesięczny wzrost od sierpnia 2016 r. Dodatkowo tempo tworzenia miejsc pracy uległo złagodzeniu, a optymizm wzrósł z 31-miesięcznego minimum w czerwcu. Pod względem ceny inflacja kosztów produkcji nieco się obniżyła, a średnie ceny sprzedaży nadal rosły. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

PMI dla przemysłu strefy euro

Jak wynika z powyższego wykresu, indeks PMI dla strefy euro zanotował trend spadkowy od stycznia 2018 r., Najwyższą wartość do tej pory w 2018 r., Wskazując na słabe warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym.

Dla gospodarki Wielkiej Brytanii ogólnokrajowe ceny mieszkań pokazują wartość cen domów w Wielkiej Brytanii i bieżące ruchy na rynku mieszkaniowym. Wyższe od oczekiwanych wartości są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy i wiodący wskaźnik szerszej gospodarki, a także presję inflacyjną. Pewne dane mieszane są oczekiwane przy niezmienionym rocznym odczycie 2% i spadku miesięcznego odczytu o 0,2%, w porównaniu do poprzedniego odczytu 0,5%.

Amerykańska sesja

  1. Kanada: Markit Manufacturing PMI, USA: Zmiana zatrudnienia w ADP, Markit Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI, EIA Zmiana zapasów ropy naftowej, Decyzja Fed o oprocentowaniu, Oświadczenie Polityki Pieniężnej Fed

Czas: 12:15 GMT, 12:30 GMT, 13:30 GMT, 13:45 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT, 18:00 GMT

Przed bardzo ważną decyzją w sprawie stóp procentowych Fed, opublikowanych zostanie kilka innych ważnych danych ekonomicznych, które mogą przenieść amerykański i dolar kanadyjski. Indeks PMI dla Markit Manufacturing dla Kanady i USA pokaże aktualne warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym, przy czym wyższe wartości będą uznawane za korzystne dla obu walut, odzwierciedlając silne warunki ekonomiczne i ekspansję dla działalności produkcyjnej. To samo dotyczy amerykańskiego PMI ISM Manufacturing. Również dla gospodarki amerykańskiej wyższy odczyt zmiany zatrudnienia w ADP jest uznawany za wspierający, pokazujący silny rynek pracy, mierzący zmianę liczby zatrudnionych osób w USA. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost tego wskaźnika na rynku pracy ma pozytywne implikacje dla wydatków konsumpcyjnych, co z kolei może stymulować wzrost gospodarczy. Prognozy przewidują wzrost wskaźnika PMI dla Markit Manufacturing dla Kanady o 57,5, w porównaniu do poprzedniego odczytu o 57,1, niezmienionego wskaźnika PMI dla przemysłu Markit Manufacturing o 55,5, oraz spadku wskaźnika ISM dla przemysłu o 59,8, niższego niż poprzedni 60,2.

Przewiduje się, że zmiana w zatrudnieniu w ADP wzrośnie o 185 tys. W porównaniu z poprzednim odczytem o wartości 177 tys., Więc łączne dane ogółem są oczekiwane dla gospodarki USA. Cotygodniowa zmiana Zapasów OI OOŚ mierzy zmianę liczby baryłek komercyjnych ropy naftowej w posiadaniu firm amerykańskich. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to, że jest on słabszy niż popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej. Niższe ceny ropy mogą mieć pozytywny wpływ na niższą inflację.

Decyzja w sprawie stóp procentowych Fed może przesunąć dolara amerykańskiego, nie opierając się na samej decyzji, ponieważ nie oczekuje się żadnych zmian na obecnym, niższym poziomie 1,75-2,0% dla podstawowej stopy procentowej, ale przede wszystkim tego, co może przesunąć dolara amerykańskiego jest językiem używanym w Oświadczeniu o polityce pieniężnej. Oświadczenie może wpłynąć na zmienność kursu USD i wyznaczyć krótkoterminowy trend pozytywny lub negatywny, z jastrzębią opinią, uważaną za pozytywną dla dolara amerykańskiego, zwłaszcza z ewentualnymi uwagami, że należy kontynuować kontynuację zaostrzonej polityki pieniężnej.

"Rezerwa Federalna podniosła docelowy zakres stopy funduszy federalnych o ćwierć punktu procentowego do zakresu między 1,75 procent a 2 procent podczas czerwcowego spotkania, mówiąc, że rynek pracy nadal się umacnia, a działalność gospodarcza wzrasta w solidnym tempie. Decydenci polityczni przewidzieli dwie dodatkowe podwyżki do końca tego roku, w porównaniu do wcześniej oszacowanych. ", Źródło: Trading Economics.

Decyzja w sprawie stóp procentowych Fed

Istnieje rozbieżność w przyszłej ścieżce stóp procentowych dla Fed, który podążył za podwyżkami stóp procentowych w poprzednich okresach, a także EBC i ostatnio BoJ, które utrzymują neutralną politykę pieniężną bez podwyżek stóp procentowych oczekiwanych w najbliższym czasie od obu banków centralnych. Ten trend może trwać do końca 2018 r.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: baza monetarna r / r, Nikkei Manufacturing PMI

Czas: 00:30 GMT, 23:50

Indeks PMI firmy Nikkei dostarcza informacji o stanie sektora produkcyjnego w Japonii. Wyższe niż oczekiwano dane odzwierciedlają poprawę warunków biznesowych dla sektora produkcyjnego i ogólną sytuację ekonomiczną w Japonii, ponieważ sektor wytwórczy jest bardzo ważnym sektorem biznesowym dla Japonii. Baza monetarna mierzy walutę będącą w obiegu, od banknotów i monet oraz pieniędzy przechowywanych na rachunkach bankowych, uważanych za ważny wskaźnik inflacji. Wyższa baza monetarna jest uważana za pozytywną dla jena japońskiego, co może prowadzić do wyższych presji inflacyjnych w całej gospodarce. Prognozy przewidują niższą wartość dla bazy monetarnej na poziomie 7,3%, w porównaniu z poprzednią wartością 7,4% i niezmienionym odczytem 51,6 dla wskaźnika PMI firmy Nikkei, co powinno mieć neutralny wpływ na jena.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-01 08:46:35

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.