9 min przeczytaj

Decyzja o stopie procentowej Banku Kanady i oczekiwana podwyżka stóp procentowych to główne wydarzenie gospodarcze na dzisiejszym rynku forex. Nie ma żadnych danych ekonomicznych podczas sesji europejskiej, tylko ważne przemówienia prezesa EBC i gubernatora BoE oraz szczytu UE-Japonia. Cotygodniowe wydawanie amerykańskiej EIA Oil Stocks Change, miesięcznego PPI i Core PPI w Stanach Zjednoczonych oraz zaufania konsumentów w Australii to kolejne kluczowe wydarzenia gospodarcze do monitorowania. Obecnie oczekuje się umiarkowanej do wysokiej zmienności głównie dla dolara kanadyjskiego.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą poruszyć rynek forex:

Sesja europejska

  1. Strefa euro: EBC Draghi Mowa, przemówienie EBC Praet, posiedzenie EBC w sprawie polityki niemonetarnej, szczyt UE-Japonia, Wielka Brytania: gubernator BoE Carney Speech

Czas: 07:00 GMT, 07:30 GMT, 08:00 GMT, 15:30 GMT

Spotkanie polityki niepieniężnej EBC koncentruje się na zewnętrznych relacjach gospodarczych, infrastrukturze rynkowej, nadzorze banków, ładzie korporacyjnym i innych kwestiach, które mogą pośrednio wpływać na euro. Przemówienia prezesa EBC i gubernatora BoE mogą również przesunąć euro i funta brytyjskiego w przypadku nowych zaktualizowanych informacji na temat polityki pieniężnej, aktualnych warunków gospodarczych oraz funtów brytyjskich dotyczących Brexitu.

Amerykańska sesja

  1. US: Indeks cen producentów (r / r, m / m), bazowy PPI m / m, zapasy hurtowe, zmiany zapasów ropy naftowej EIA, Fed Bostic Speech, przemówienie Fed Williams, Kanada: Decyzja w sprawie stóp procentowych BoC, Oświadczenie BOC, Raport polityki pieniężnej BoC

Godzina: 12:30 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT, 15:15 GMT, 16:30 GMT, 20:30 GMT

Decyzja o oprocentowaniu Bank of Canada jest prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na dzisiejszym rynku forex i może dodać znaczną zmienność i cenę dla dolara kanadyjskiego.

"Bank Kanady pozostawił kluczową stopę overnight na poziomie 1,25 procent w dniu 30 maja 2018 roku, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Decydenci polityczni twierdzą, że podstawowe wskaźniki inflacji pozostają blisko 2 proc., A ostatnie dane wspierają perspektywę wzrostu Banku na poziomie około 2 proc. W pierwszej połowie 2018 r. Stopa bankowa wynosi odpowiednio 1,5 proc., A stopa depozytowa to 1 proc. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Jak widać na wykresie, Bank Kanady zwiększa główną stopę procentową w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a prognoza przewiduje wzrost o 25 punktów bazowych, z 1,25% do 1,50% dla kluczowej stopy procentowej. Ta podwyżka stóp procentowych najprawdopodobniej będzie dodatnia i pozytywna dla dolara kanadyjskiego.

Stawka procentowa BoC

Później ważne jest również sformułowanie oświadczenia BOC, ponieważ zawiera ono zbiorowe spojrzenie Banku na gospodarkę, a także wskazówki dotyczące przyszłych zmian w polityce pieniężnej oraz komentarze na temat perspektyw gospodarki, a stopa inflacji może dodatkowo zwiększyć poparcie dla dolara kanadyjskiego. Rynek forex będzie ważył na oświadczeniach BoC, które mogą wspierać dalsze podwyżki stóp procentowych w przyszłości.

Amerykańska cena producenta mierzy średnie zmiany cen przez producentów na rynkach pierwotnych, a zmiany w PPI są uważane za wskaźnik presji inflacyjnej. Wyższe od oczekiwań dane o Indeksie PPI i niższe niż oczekiwano w Zapasach Hurtowych są uważane za dodatnie dla dolara amerykańskiego, ponieważ wysoki poziom zapasów sugeruje spowolnienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce. Prognozy przewidują wzrost rocznego indeksu PPI w USA na poziomie 3,2%, w porównaniu do poprzedniego poziomu 3,1%, oraz wzrost o 0,5% w Zapasach Hurtowych, w porównaniu do poprzedniego poziomu 0,1%.

Cotygodniowa zmiana zapasów ropy przez EIA może przenieść ceny ropy i parę walut USD / CAD zgodnie z wcześniejszą decyzją w sprawie polityki pieniężnej BoC. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, implikuje on słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: indeks zaufania konsumentów Westpac, kredyty mieszkaniowe MoM, kredyty inwestycyjne dla domów

Godzina: 00:30 GMT, 01:30 GMT

Wyższe od oczekiwań dane z indeksu zaufania konsumentów i kredytów mieszkaniowych, pożyczek inwestycyjnych dla domów, są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara australijskiego. Wysoka pewność konsumencka odzwierciedla poziom nastrojów, które jednostki mają w działalności gospodarczej, co może stymulować wydatki konsumentów i prowadzić do wyższego przyszłego wzrostu gospodarczego. Silny rynek mieszkaniowy jest silnie skorelowany ze stanem szeroko rozumianej gospodarki.

"Indeks nastrojów konsumentów Melbourne w Westpac Melbourne wzrósł o 0,3 procent w stosunku do poprzedniego miesiąca do 102,2 w czerwcu 2018 roku, po spadku o 0,6% w poprzednim miesiącu. Miara finansów rodzinnych w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 4,5 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem; a finanse rodzinne w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosły o 2,8 procent. Ponadto wskaźnik, czy to dobry czas na zakup głównych artykułów gospodarstwa domowego, wzrósł o 1 procent. W międzyczasie oczekiwania na perspektywy gospodarcze w ciągu najbliższych pięciu lat spadły o 3,1 procent; a te prognozy gospodarcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy spadły o 2,8 procent. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Jak widać, zaufanie konsumentów w 2018 r. Osiągnęło najwyższy poziom w styczniu, ale ogólnie jest wyższe niż w poprzednich siedmiu miesiącach 2017 r., Od lipca do grudnia 2017 r.

Wskaźnik zaufania konsumentów Westpac

Prognoza dotyczy spadku miesięcznych kredytów domowych o -1,9%, niższego od poprzedniego odczytu o -1,4%.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: Indeks sektora usług szkolnictwa wyższego MOM

Czas: 04:30 GMT, 23:50 GMT

Ten Indeks Ekonomiczny mierzy miesięczną zmianę w produkcji globalnej w sektorze usług w Japonii, kluczowym wskaźniku aktywności krajowej. Ogólnie wysoki odczyt jest dodatni dla jena japońskiego. Prognoza jest na poziomie -0,4%, niższa niż poprzednia wartość 1,0%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-10 21:42:54

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.