8 min przeczytaj

Bogaty kalendarz ekonomiczny z bardzo ważnymi danymi gospodarczymi ma dziś zwiększyć zmienność na rynku forex, ponieważ to, co napędza cenę, to głównie oczekiwania i faktyczne uwolnienia zdarzeń gospodarczych. Na początku sesji europejskiej pojawiły się publikacje szwajcarskiej produkcji przemysłowej, brytyjskiej stopy inflacji i podstawowej stopy inflacji, produkcji przemysłowych i produkcji zatrudnienia w strefie euro

później w amerykańskiej sesji, przewidywane stopy procentowe FOMC Decyzja jest prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na dzień dzisiejszy, mającym na celu przesunięcie dolara amerykańskiego. Oczekuje się obecnie umiarkowanej do wysokiej zmienności na poziomie euro, funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego.

Oto kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, na których koncentrują się obecnie:

Sesja europejska

  1. Szwajcaria: przemysł Produkcja r / r, Francja: Raport o rynku naftowym IEA, Wielka Brytania: stopa inflacji (r / r, m / m), bazowa stopa inflacji r / r, strefa euro: produkcja przemysłowa (r / r, m / m), zmiana zatrudnienia (r / r, qoQ)

Czas: 07:15 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT, 09:00 GMT

Odczyt produkcji przemysłowej pokazuje wzrost produkcji przemysłowej, z wyższymi niż oczekiwano lub rosnącymi liczbami uważanymi za pozytywne i wspierające dla franka szwajcarskiego, co wskazuje na silny sektor przemysłowy . Raport rynku ropy IEA to comiesięczny raport zawierający ważne informacje na temat podaży, popytu, zapasów, cen i działalności rafineryjnej oraz prognozę wzrostu popytu na olej . Może przesuwać ceny ropy, dodając zmienność do pary walut USD / CAD, oprócz tygodniowego raportu zmian zapasów ropy w USA, który zostanie opublikowany później w ciągu dnia.

Publikowane są ważne dane ekonomiczne dla gospodarki Wielkiej Brytanii, oczekuje się, że roczna stopa inflacji wzrośnie w tempie 2,5%, wyższa niż poprzednia stopa 2,4%, a miesięczna stopa inflacji pozostanie niezmieniona w tempie 0,4%. Poniższy wykres przedstawia trend rocznej stopy inflacji w Wielkiej Brytanii.

 Inflacja w Wielkiej Brytanii

"Roczna inflacja w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się do 2,4 procent w kwietniu 2018 r. Z 2,5 procent w marcu, poniżej poziomu rynkowego oczekiwania na 2,5 proc. Jest to najniższa stawka od marca 2017 r., Głównie ze względu na spowolnienie w kosztach transportu, żywności i odzieży oraz obuwia. ", Źródło: Trading Economics.

Zauważyliśmy tendencję spadkową dla rocznej stopy inflacji w Wielkiej Brytanii od stycznia 2018, a szczytowa cena 3,0%. Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika inflacji w Wielkiej Brytanii powinny być uważane za pozytywne i wspierające dla funta brytyjskiego, wskazując presję inflacyjną w szerszej gospodarce, ze zwiększoną szansą na podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji bazowej, która wyklucza niestabilne ceny żywności i energii, pozostanie bez zmian na poziomie 2,1%.

W strefie euro wyższe od oczekiwań odczyty dla produkcji przemysłowej i zmiany zatrudnienia są uznawane za pozytywne dla euro, odzwierciedlając silny wzrost sektora przemysłowego oraz solidny rynek pracy, który może mieć pozytywne implikacje dla wydatków konsumpcyjnych i stymulować wzrost gospodarczy. Prognozy dla strefy euro dotyczą spadku miesięcznej produkcji przemysłowej z oczekiwanym -0,5%, niższym od poprzedniego 0,5%, spadkiem rocznej produkcji przemysłowej z oczekiwanym 2,8%, niższym od poprzednia wartość 3,0% i niezmieniona kwartalna zmiana zatrudnienia na poziomie 0,3%. Oczekuje się, że dane mieszane z danymi negatywnymi będą miały ogólny wpływ na euro, na które może wpłynąć negatywnie

Sesja amerykańska

  1. USA: decyzja w sprawie stóp procentowych Fed, PPI i rdzeń PPI (MoM), zmiany zapasów ropy naftowej EIA, prognozy gospodarcze FOMC, Informacja prasowa Fed

Czas: 12:30 GMT, 14:30 GMT, 18:00 GMT, 18:30 GMT

Indeks cen producentów mierzy średnie zmiany cen na głównych rynkach USA po stronie rynku producentów, przy czym zmiany w wskaźniku PPI są powszechnie stosowane jako wskaźnik inflacji towarowej. Wyższe odczyty są uważane za mające skutki inflacyjne i są pozytywne dla dolara amerykańskiego. Przewiduje się wzrost miesięcznego PPI na poziomie 0,3%, wyższego od poprzedniego odczytu o 0,1% i niezmienionego odczytu o 0,2% dla miesięcznego PPI w USA.

Głównym przewidywanym wydarzeniem tego dnia jest zainteresowanie Fed Decyzja w sprawie stóp procentowych, która może znacząco zmienić kurs dolara amerykańskiego, zarówno ze względu na wynik, jak i głównie prognozy gospodarcze i oświadczenia Fed, sugerujące dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej w przyszłości. Oświadczenie Polityki Pieniężnej Fed, jeśli jest ono "jastrzębi", zostanie uznane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Jak widać z poniższej tabeli, stopa funduszy federalnych w USA była w trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a oczekuje się dalszego wzrostu o 25 punktów bazowych, podnosząc kurs banku centralnego z zakresu niskich i wysokich 1,5% – 1,75% do nowego zakresu 1,75% -2,0%.

 2. USA: decyzja w sprawie stóp procentowych Fed

Zmiana zapasów ropy przez EIA może przenieść ceny ropy i parę walutową USD / CAD z pozytywnym lub negatywnym zaskoczeniem gospodarczym. Jeżeli spadek zapasów jest mniejszy niż oczekiwano, oznacza to słabszy popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy

Pacific Session

  1. Australia: Westpac Consumer Confidence Index, RBA Governor Lowe Speech

Czas: 00:30 GMT, 02:00 GMT

The Westpac Consumer Confidence mierzy poziom nastrojów jednostek w działalności gospodarczej oraz oczekiwania dotyczące krótkoterminowych i średnioterminowych warunków gospodarczych. Wysokie odczyty są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, odzwierciedlając zwiększony optymizm dla gospodarki. Przewiduje się marginalny wzrost, o lekturze 102,0, wyższej niż w poprzednim odczycie 101,8

.
Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cenowych lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-13 03:48:50

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.