9 min przeczytaj

Wiadomości gospodarcze a dzisiejsze raporty na rynku forex koncentrują się na stopie inflacji w Wielkiej Brytanii i strefie euro, na rynku mieszkaniowym w USA i raporcie Fed Beige Book oraz na bilansie handlowym w Japonii. Istnieje również spotkanie w Ecofin i publikacja cotygodniowych zapasów ropy w USA. Po wczorajszych wiadomościach gospodarczych na temat stopy bezrobocia i zmian w zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii, dziś oczekuje się, że funt brytyjski będzie charakteryzował się zwiększoną zmiennością i działaniami cenowymi, co ma również zastosowanie do euro, a może do dolara amerykańskiego ze względu na raport Fed Beige Book .

Najważniejsze wydarzenia w kalendarzu gospodarczym dzisiaj:

Sesja europejska

  1. Wielka Brytania: stopa inflacji (r / r, mama), bazowa stopa inflacji r / r, strefa euro: bazowa stopa inflacji r / r końcowe, stopa inflacji r / r końcowe, stopa inflacji m / m

Czas: 08:30 GMT, 09:00 GMT

Wyższa od oczekiwań stopa inflacji w Wielkiej Brytanii poprawia szanse na podwyżkę stóp w następnej decyzji Banku Anglii w sierpniu, wskazując presję inflacyjną w gospodarce uważaną za pozytywną i wspierającą dla funta brytyjskiego.

"Inflacja cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii utrzymywała się na poziomie 2,4 procent w maju 2018 r., Bez zmian od najniższego rocznego miesiąca poprzedniego i nieco poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 2,5 procent. Inflacja transportowa podskoczyła na wyższych kosztach paliw i środków smarnych, a ceny wzrosły w bardziej miękkim tempie na rekreację i kulturę, mieszkania i media, restauracje i hotele oraz napoje i napoje bezalkoholowe. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Inflacja cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii

Jak wynika z wykresu, inflacja cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii ogłaszana była w maju 2018 r. W tempie 2,4% rocznie, bez zmian od najniższego rocznego miesiąca poprzedniego i nieco poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 2,5%, podczas gdy inflacja bazowa pozostała niezmieniona 2,1 procent. Od stycznia 2018 r. Stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spada i ustabilizowała się na poziomie 2,4% w ciągu ostatnich dwóch kolejnych miesięcy. Prognozy przewidują wzrost rocznej stopy inflacji w Wielkiej Brytanii o 2,6%, wyższej niż poprzednia stopa 2,4%, a także wzrost najbardziej konserwatywnej i reprezentatywnej miary inflacji, rocznej stopy inflacji bazowej 2,1%, wyższej niż poprzednia stawka 2,1%. Stopa inflacji bazowej wyklucza niestabilne ceny żywności i energii, zapewniając dokładniejsze obliczenia presji inflacyjnej w gospodarce.

Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w strefie euro pozostanie bez zmian w wysokości 2%, roczna stopa inflacji bazowej również pozostanie bez zmian w wysokości 1%, podczas gdy miesięczna stopa inflacji ma spaść o 0,1%, niższa niż poprzednia stawka 0,5%.

"Oczekuje się, że stopa inflacji w strefie euro spadnie do 2 procent rok do roku w czerwcu 2018 r. Z 1,9 procent w poprzednim miesiącu i zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jest to najwyższy wskaźnik od lutego 2017 r., Głównie dzięki wyższym cenom energii i żywności. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Strefa euro: główna stopa inflacji

W przeciwieństwie do ścieżki inflacji w Wielkiej Brytanii, stopa inflacji w strefie euro wzrasta w 2018 r., Obecnie o 2%, co jest najwyższą stopą inflacji od kwietnia 2017 r. W związku z rosnącymi cenami ropy naftowej. Wszelkie niespodzianki, zarówno dodatnie, jak i ujemne w faktycznym odczytywaniu stopy inflacji w strefie euro, mogą dodatkowo zwiększyć zmienność dla euro względem innych walut.

Amerykańska sesja

  1. USA: Obudowa zaczyna się zmieniać, mieszkania zaczynają się od MoM, zmiany pozwoleń na budowę, pozwolenia na budowę MoM, Fed Powell Speech, Fed Beige Book, EIA Zmiany zapasów ropy naftowej

Czas: 12:30 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT, 18:00 GMT

Rozpoczęcia budownictwa mieszkaniowego i pozwolenia na budowę są wskaźnikiem rynku mieszkaniowego i inwestycji przedsiębiorstw w sektorze budowlanym. Wyższe od oczekiwań odczyty są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy, który jest również wiodącym wskaźnikiem wyników szerszej gospodarki. Prognozy dotyczą mieszanych danych ekonomicznych, a spadek dla budownictwa mieszkaniowego rozpoczyna się od 1,32 mln, mniej niż poprzednia wartość 1,35 mln, a wzrost w przypadku pozwoleń na budowę o 1,330 mln, czyli więcej niż poprzednia wartość 1.301 mln.

Beżowa Księga informuje o obecnej sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, dostarczając wglądów i informacji o ogólnym wzroście gospodarczym USA. Optymistyczne prognozy są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, a uczestnicy rynku forex skupią się na stwierdzeniach i języku użytym w raporcie, aby przewidzieć przyszłe zmiany w polityce pieniężnej i kondycji amerykańskiej gospodarki.

Tygodniowe zapasy ropy naftowej EIA mierzą poziom zapasów beczek komercyjnych ropy naftowej utrzymywanych przez amerykańskie firmy, przy czym wzrost zapasów ropy naftowej jest większy niż oczekiwano, implikując słabszy niż oczekiwano popyt, uważany za ujemny w przypadku cen ropy. Każda niespodzianka ekonomiczna może zwiększyć zmienność pary USD / CAD.

Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej jest zawsze bardzo ważnym kluczowym wydarzeniem gospodarczym, które może przenieść dolara amerykańskiego w oparciu o zaktualizowane opinie na temat warunków gospodarczych i perspektyw.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: Bilans handlowy

Czas: 23:50 GMT

Bilans handlowy jest miarą salda pomiędzy importem a eksportem, a wartość dodatnia pokazuje nadwyżkę handlową, która jest uznawana za pozytywną dla jena japońskiego, wskazującą napływ kapitału w Japonii i zwiększony popyt na towary i usługi wyrażone w jenach japońskich, co w teorii ekonomicznej może doprowadzić do aprecjacji jena w stosunku do innych walut w czasie. Prognoza zakłada spadek nadwyżki handlowej na poziomie 534,2 B jenów, niższy niż poprzednia nadwyżka handlowa wynosząca 580,5 mld jenów.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-18 07:23:29

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.