10 min przeczytaj

Eskalacja w wojnach handlowych, wraz z ogłoszeniem nowych ceł amerykańskich na chińskie towary, oczekiwana reakcja Chin i optymizm w kwestii Brexitu są obecnie w centrum uwagi na rynku forex, ale istnieją godne uwagi wskaźniki ekonomiczne, takie jak stopa inflacji w Wielkiej Brytanii, szwajcarskich prognozach gospodarczych, decyzji w sprawie stopy procentowej BoJ i wskaźniku wzrostu PKB w Nowej Zelandii. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się dziś spodziewać przede wszystkim w przypadku funta brytyjskiego, franka szwajcarskiego i japońskiego jena.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku forex, czas GMT:

Sesja europejska

Szwajcaria: SECO Economic Forecasts, Wielka Brytania: BoE Haldane Speech, stopa inflacji (r / r, m / m), bazowa stopa inflacji r / r, strefa euro: wynik budowy YoY, EBC Draghi Speech, Rosja: bezrobocie, Niemcy: Bundesbank Wuermeling Speech

Czas: 05:45, 08:00, 08:30, 09:00, 13:00, 14:00, 15:00

Prognozy gospodarcze dostarczają ważnych informacji i prognoz dotyczących głównych składników PKB, uważanych za miarę aktywności rynkowej odzwierciedlającą tempo ekspansji gospodarczej szwajcarskiej gospodarki. Normalnie wysoki odczyt lub lepsza niż oczekiwano liczba jest postrzegana jako pozytywna dla franka szwajcarskiego.

Dla gospodarki Wielkiej Brytanii Podstawowa Inflacja mierzy presję inflacyjną w szerszej gospodarce porównując i śledząc zmiany w cenach detalicznych reprezentatywnego koszyka zakupów towarów i usług. Nie obejmuje sezonowo niestabilnych produktów, takich jak żywność i energia i jest uważane za dokładniejsze i bardziej konserwatywne obliczanie wskaźnika inflacji. Ogólnie rzecz biorąc, wysoki odczyt jest postrzegany jako pozytywny dla funta brytyjskiego. Spadek do 1,8% z 1,9% spodziewany jest w przypadku rocznej podstawowej inflacji w Wielkiej Brytanii. Spodziewany jest również spadek do 2,4% z 2,5% w przypadku rocznej stopy inflacji i wzrost do 0,5% z 0,0% w przypadku miesięcznej stopy inflacji. Pewne mieszane dane ekonomiczne, ale nacisk należy położyć na odczyt podstawowej stopy inflacji, która pokazuje, że obecnie nie ma silnej presji inflacyjnej w brytyjskiej gospodarce, co może negatywnie wpłynąć na funt brytyjski, ponieważ nie ma motywu dla BoE stosować bardziej rygorystyczną politykę pieniężną i zwiększać główną stopę procentową.

"Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii, która nie obejmuje cen energii, żywności, alkoholu i tytoniu, wyniosła 1,9 procent w lipcu 2018 r., Najniższy od marca 2017 r.", Źródło: Ekonomia handlowa.

Podstawowa stopa inflacji w Wielkiej Brytanii

Jak widać z powyższej tabeli, główna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii znajduje się w trendzie spadkowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy i na ostatnim najniższym poziomie w tym samym okresie.

W przypadku strefy euro raport o wynikach budowy pokazuje siłę branży budowlanej. Zwykle wysoki odczyt jest pozytywny dla euro odzwierciedlając solidny sektor budowlany, wskazując na rosnącą gospodarkę i odzwierciedlający optymizm konsumentów i biznesu. Produkcja budowlana może być również wykorzystywana jako wskaźnik cyklu koniunkturalnego, ponieważ rynek mieszkaniowy jest ściśle powiązany ze zmianami we wzroście gospodarczym i cyklach gospodarczych. Spadek o 1,7% z 2,6% spodziewany jest w przypadku rocznej produkcji budowlanej w strefie euro.

Niższe od oczekiwań odczytanie stopy bezrobocia w Rosji jest uważane za pozytywne dla rosyjskiego rubla, ponieważ niższa wartość odzwierciedla silny rynek pracy, zwiększając wydatki konsumpcyjne, wzrost gospodarczy i możliwość podwyżki stóp przez banki centralne. Oczekuje się niezmienionego odczytu na poziomie 4,7%.

Amerykańska sesja

Stany Zjednoczone: Rozpoczęcia budów mieszkaniowych, rozpoczęcie budów mieszkaniowych MoM, Rachunek bieżący, Pozwolenia na budowę, Pozwolenia na budowę MoM, EIA Zmiana zapasów ropy naftowej, Zmiana zapasów benzyny EIA

Czas: 12:30, 14:30

Rachunek bieżący to przepływ netto bieżących transakcji, w tym towarów, usług i płatności odsetkowych do iz USA. Nadwyżka na rachunku bieżącym wskazuje na napływ kapitału w gospodarce amerykańskiej i jest uważana za dodatnią dla dolara amerykańskiego. Wyższe od oczekiwań dane na temat rozpoczęcia budów mieszkaniowych i pozwoleń na budowę są również uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlające solidny rynek nieruchomości w USA, zapewniający wgląd w aktywność konsumentów, ponieważ nieruchomości często prowadzą do rozwoju gospodarczego z powodu różnych gospodarczych i biznesowych cykle. Przewiduje się, że na rachunku bieżącym w USA będzie widoczny węższy deficyt w wysokości -103,5 USD za dolary w wysokości -124,1b. Oczekuje się, że początki budownictwa mieszkaniowego wzrosną do 1,235M z 1,116 mln, a pozwolenia na budowę spadną nieznacznie do 1,31 mln. z 1,311M.

Raport inwentaryzacji zapasów ropy do celów energetycznych (EIA) mierzy tygodniową zmianę liczby baryłek ropy komercyjnej przechowywanej przez amerykańskie firmy. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i uważa się go za ujemny w przypadku cen ropy. To samo można powiedzieć, jeśli spadek zapasów jest mniejszy niż oczekiwano i ogólnie, wszelkie ekonomiczne niespodzianki często powodują zwiększoną zmienność cen ropy naftowej i pary walut USD / CAD.

Pacyfik Sesja

Australia: Westpac Leading Index, RBA Assistant Governor Kent Speech, Nowa Zelandia: Produkt krajowy brutto (r / r, QoQ) (Q2)

Czas: 00:30, 01:30, 22:45

Indeks wiodący Westpac śledzi działalność gospodarczą, koncentrując się na różnych wskaźnikach ekonomicznych, aby wskazać, jak gospodarka będzie działać. Ogólnie, wyższe od oczekiwań wartości są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego. W przypadku gospodarki Nowej Zelandii produkt krajowy brutto jest miarą całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez Nową Zelandię, która jest szeroką miarą działalności gospodarczej Nowej Zelandii. Wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla dolara nowozelandzkiego, odzwierciedlające ekspansję gospodarczą. Pewne mieszane dane ekonomiczne spodziewane są ze spadkiem rocznego odczytu PKB do 2,5% z 2,7% i wzrostu kwartalnego PKB do 0,8% z 0,5%.

Azjatycka sesja

Japonia: decyzja w sprawie stopy procentowej BoJ

Czas: 03:00

Jeśli BoJ jest jastrzębi na temat inflacyjnej perspektywy gospodarki i podwyższa stopy procentowe, to jest korzystne dla japońskiego jena. Ponadto, jeśli BoJ ma gołębi lub mniej optymistyczny pogląd na japońską gospodarkę i utrzymuje bieżące oprocentowanie lub obniża stopę procentową, jest ujemny dla japońskiego jena. W wielu przypadkach rynek forex dyskontuje faktyczny wynik i koncentruje się głównie na Oświadczeniu Polityki Pieniężnej wskazującym na potencjalną zmianę polityki pieniężnej.

"Bank Japonii zobowiązał się utrzymywać bardzo niską stopę przez dłuższy czas i zdecydował się na elastyczne kupowanie obligacji na posiedzeniu w lipcu 2018 r. W tym samym czasie decydenci pozostawili kluczową krótkoterminową stopę procentową na niezmienionym poziomie -0,1% i utrzymali docelowy poziom 10-letnich obligacji rządowych około 0%. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Stopa procentowa BoJ

Oczekiwana jest niezmienna podstawowa stopa procentowa wynosząca -0,1%, co powinno mieć neutralny wpływ na japoński jen.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-19 06:26:07

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.