8 min przeczytaj

Dziś na rynku forex są ważne dane ekonomiczne, takie jak kilka wystąpień wyższych urzędników banku centralnego na sesji europejskiej, amerykańskiej i na Pacyfiku, Indeks cen producentów w Niemczech, zamówienia przemysłowe CBI w Wielkiej Brytanii, Rachunek bieżący za pierwszy kwartał i dane dotyczące warunków mieszkaniowych dla gospodarki USA plus tygodniowa zmiana zapasów ropy naftowej oraz nowozelandzki roczny i kwartalny produkt krajowy brutto. Oczekuje się umiarkowanej do wysokiej zmienności dla dolara nowozelandzkiego oraz dla euro, dolara amerykańskiego i dolara australijskiego.

Oto główne wydarzenia gospodarcze na rynku forex, na których można się skoncentrować dzisiaj:

European Session

  1. Germany: PPI MoM, Strefa euro: EBC Lautenschlager Speech, EBC Coeure Speech, prezes EBC Draghi Speech, Wielka Brytania: CBI Industrial Trends Orders, Rosja: Bezrobocie

Godzina: 06:00 GMT, 08:00 GMT, 10:00 GMT, 10 : 30 GMT, 13:00 GMT, 13:30 GMT

Przemówienia prezesa EBC Draghiego i innych wysokich urzędników EBC oraz niemieckie miesięczne wydanie PPI mają potencjał przesunięcia euro, w oparciu o oświadczenia uwarunkowania i prognozy oraz faktyczne dane, które odzwierciedlają presję inflacyjną w gospodarce Niemiec. Chociaż ostatnio EBC wspomniał, że główna stopa procentowa w strefie euro pozostanie na niskim poziomie do 2019 r., Każda trwająca presja inflacyjna w gospodarce może wpłynąć na jego decyzję i przesunąć wcześniejszą zmianę polityki pieniężnej, podnosząc kluczową stopę procentową. Prognoza miesięcznego niemieckiego wskaźnika PPI dotyczy spadku o 0,4%, niższego niż poprzedni poziom 0,5%.

Wyższa od oczekiwanej wartość dla zamówień brytyjskich CBI Industrial Trends i niższa od oczekiwanej dla Stopa bezrobocia w Rosji uważana jest za pozytywną dla funta brytyjskiego i rosyjskiego rubla. Zlecenia CBI Industrial Trends dostarczają ważnych opinii od starszych kierowników produkcji i oczekiwań co do trendów w zakresie produkcji, intencji inwestycyjnych, zaufania biznesu i wykorzystania mocy produkcyjnych. Zwykle, jeśli te opinie wskazują na optymistyczne perspektywy w sektorze produkcyjnym, jest to postrzegane jako pozytywne dla funta brytyjskiego. Prognoza przewiduje wyższy odczyt o 1,0, w porównaniu do poprzedniego odczytu o -3,0. Dla Rosji stopa bezrobocia pozostanie bez zmian w tempie 4,9%, co prawdopodobnie będzie miało neutralny wpływ na rosyjski rubl.

American Session

  1. USA: Rachunek bieżący Q1, Fed Powell Speech, Existing Home MoM sprzedaż, zmiana sprzedaży Home Home MoM, EIA Zmiana zapasów ropy naftowej

Czas: 12:30 GMT, 13:30 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT

Saldo rachunku bieżącego jest ważnym wskaźnikiem na temat stan szerszej gospodarki, będący sumą salda wymiany handlowej, dochodu netto z zagranicy oraz transferów bieżących netto, z nadwyżką uznaną za dodatnią dla dolara amerykańskiego. Prognoza dotyczy deficytu -129,0 mld USD, większego niż poprzedni deficyt -128,2 mld USD. Wyższe od oczekiwań dane dla USA Obecna sprzedaż domów jest uważana za pozytywną dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy, wrażliwy i ważny czynnik ekonomiczny dla amerykańskiej gospodarki

Jak widać z wykresu "Sprzedaż wcześniej posiadanych domów w USA spadły o 2,5 proc. Miesiąc do miesiąca do sezonowo skorygowanej rocznej stopy 5,46 mln w kwietniu 2018 r. Z 5,6 mln w marcu. Porównuje się to z oczekiwaniami rynku na poziomie 0,2% spadku do 5,57 milionów. ", Źródło: Trading Economics .

Prognoza dotyczy liczby 5.52M, wyższej niż poprzednia wartość 5,46M. Występuje duża zmienność w przypadku sprzedaży istniejącej, podczas gdy wyższa obecna i oczekiwana główna stopa procentowa w USA może wpłynąć na ten trend ze względu na wyższe oczekiwane koszty finansowe

 Istniejące zmiany w sprzedaży domu

Cotygodniowy olej EIA Zmiany zapasów mogą wpływać na wysoką zmienność cen ropy naftowej i pary walut USD / CAD oraz zwiększać ich zmienność. Jeśli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy

Pacific Session

  1. Australia: RBA Governor Lowe Speech, Nowa Zelandia: Produkt krajowy brutto Q1 (YoY, QoQ)

Czas: 13:30 GMT, 22:45 GMT

Gubernator RBA Governor Lowe Speech może wpływać na Dolar australijski, ale fokus w sesji Pacific będzie na dolarze nowozelandzkim.

PKB jest uważany za szeroką miarę działalności gospodarczej i zdrowia każdego kraju, a wzrost liczby uznany za pozytywny dla lokalnej gospodarki, odzwierciedla wzrost gospodarczy.

Jak widać z wykresu "gospodarka Nowej Zelandii zwiększyła się o 0,6 procent w ujęciu kwartalnym. czwarty kwartał 2017 r., zgodny z ekspansją w poprzednim okresie, ale nieco poniżej oczekiwanego przez konsensus wzrostu 0,7%. ", Źródło: Trading Economics .

Z wyjątkiem kwartalnego kwartału 2017 roku, kwartalny PKB Growt h Spodziewana stopa dla pierwszego kwartału w 2018 r. jest ogólnie niższa w porównaniu z poprzednimi kwartałami.

 Nowa Zelandia: produkt krajowy brutto

Prognoza dla Nowej Zelandii dotyczy kwartalnego wskaźnika wzrostu PKB za I kw. w 2018 r. wynoszącego 0,5%, niższa niż poprzednia stopa wynosząca 0,6%, a niższy roczny wskaźnik wzrostu PKB za pierwszy kwartał w 2018 r. wyniósł 2,7%, niższy niż poprzedni wskaźnik wynoszący 2,9%

sesja azjatycka

  1. Japonia: gubernator banku japońskiego Kuroda Speech

19659028] Czas: 06:30 GMT

Wszelkie oświadczenia na temat polityki pieniężnej, aktualnych warunków gospodarczych i prognoz wzrostu gospodarczego i inflacji mają potencjał, aby przenieść japońskiego jena.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEŻENIE

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-19 22:06:29

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.