Kalendarz gospodarczy rynku Forex na środę, 23 maja 2018 r


9 min przeczytaj

Dzisiaj jest wiele ważnych wydarzeń gospodarczych, które mogą przesunąć rynek forex z początkiem europejskiej sesji, spodziewając się publikacji wskaźnika inflacji w Wielkiej Brytanii, zaufania konsumentów w strefie euro, stopy bezrobocia we Francji oraz indeks Markit Manufacturing PMI Flash w Niemczech, a później w amerykańskiej sesji sprzedaży domów w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim w protokole FOMC.

Obecnie oczekuje się ogólnej umiarkowanej do wysokiej zmienności ze względu na mnóstwo ważnych danych gospodarczych, głównie dla euro , funt brytyjski i dolar amerykański. Poprawa stosunków handlowych między Chinami i Stanami Zjednoczonymi jest kolejnym czynnikiem ekonomicznym, o którym warto wspomnieć, ponieważ może zmienić nastroje inwestorów w kierunku ryzyka i przedstawić krótkoterminowe trendy na rynku forex.

To są główne wydarzenia gospodarcze, które należy skoncentrować Rynek Forex:

Sesja Europejska

  1. Francja: Bezrobocie, Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash, Niemcy: Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash, Strefa euro: Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash , Posiedzenie Rady Europejskiej, EBC Angeloni Speech, Zaufanie konsumentów Flash, Posiedzenie Rady Europejskiej, Szwecja: Raport o stabilności systemu finansowego 2018, Wielka Brytania: Podstawowa stopa inflacji r / r, stopa inflacji r / r, stopa inflacji MoM

Godzina: 05:30 GMT, 07: 00 GMT, 07:30 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT, 10:00 GMT, 14:00 GMT

Na dzisiejszej europejskiej sesji jest wiele ważnych wydarzeń gospodarczych, z naciskiem na uwolnienie Inflacja w Wielkiej Brytanii i tys Wskaźnik zaufania konsumentów w strefie euro, które mają potencjał znacznego przesunięcia funta brytyjskiego i euro. Wczoraj gubernator BOE Mark Carney zeznał w Parlamencie, że istnieją raczej łagodne warunki ekonomiczne i wyraża optymizm co do wzrostu wydatków na sprzedaż detaliczną

Wyższe niż oczekiwano lub rosnące dane o Inflacji są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego, zwiększając szanse na bardziej rygorystyczna polityka pieniężna. Jak widać na wykresie, wskaźnik inflacji w Wielkiej Brytanii wykazuje tendencję spadkową w listopadzie 2017 r., Osiągając wysoki poziom 3,1%, z ostatnią wartością wynoszącą 2,5%, najniższą stawkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 UK : Podstawowa stopa inflacji

Prognoza dotyczy niezmienionej rocznej stopy 2,5%, wzrostu miesięcznej stopy 0,5%, wyższej niż poprzednia stopa wynosząca 0,1% i spadku rocznej inflacji bazowej na poziomie 2,2 %, niższa od poprzedniej stawki 2,3%

Euro ma ważne oczekiwane dane ekonomiczne, które mogą albo zapewnić wsparcie, albo kontynuować jego niedawny spadek w zależności od wyników. Oczekiwany jest niższy poziom bezrobocia we Francji, który powinien być dodatni dla euro, ale marginalne niższe odczyty dla indeksów PMI Markit Services we Francji i strefie euro oraz marginalne niższe indeksy PMI Markit Manufacturing we Francji, Niemczech i strefie euro są uważane za ujemne dla euro.

Później Rynek forex zwróci uwagę na uwolnienie zaufania konsumentów w strefie euro, która prawdopodobnie pozostanie niezmieniona na poziomie 0,4. Indeks zaufania konsumentów śledzi opinie konsumentów na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, sytuacji na rynku pracy, dochodów i ogólnej sytuacji gospodarczej.

 Pewność konsumencka w UE

"Indeks zaufania konsumentów w strefie euro wzrósł do 0,4 w kwietniu 2018 r. Z 0,1 w marcu, zgodnie z wstępnymi szacunkami. Jest to najwyższy odczyt w ciągu trzech miesięcy, odzwierciedlający historycznie optymistyczne oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące przyszłego bezrobocia, lepszych oczekiwań oszczędnościowych i nieco jaśniejszych poglądów na temat ich przyszłej sytuacji finansowej. W przeciwieństwie do tego, przyszła ogólna sytuacja gospodarcza została oceniona bardziej negatywnie. ", Źródło: Trading Economics.

Pewność konsumencka w strefie euro była bardzo niestabilna w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale zmieniła się na grudzień 2017 r. Wyższe odczyty wskazują optymizm co do aktualnych warunków gospodarczych i może prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem PKB, ten optymizm będzie wspierał wyższe poziomy wydatków konsumpcyjnych

American Session

  1. USA: Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash, Markit Composite PMI Flash, sprzedaż nowych domów, EIA Zmiany zapasów ropy naftowej i zmiany zapasów benzyny EIA, minutes FOMC, Fed Kashkari Speech

Czas: 13:45 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT, 18:00 GMT, 18 : 15 GMT

Dolar amerykański może dziś przesunąć się na wyniki odczytów PMI Markit, które wskazują na dobre samopoczucie w sektorach zarówno produkcyjnym, jak i nieprodukcyjnym, przy czym wyższe odczyty są dodatnie i powyżej 50. poziom wskazujący rozszerzenie dla t w sektorze usług, produkcji i kompozytów. Ponadto wyższe odczyty dla sprzedaży Nowego Domu są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy, wiodący wskaźnik całej gospodarki. Oczekuje się, że niektóre dane mieszane będą miały niższy odczyt w przypadku sprzedaży w New Home, ale nieznacznie wyższe w przypadku wskaźnika PMI Markit Service i wskaźnika PMI Markit Composite oraz niezmienionej wartości wskaźnika PMI dla Markit Manufacturing w 56,5

Jednak główne zdarzenie może się zmienić dolar amerykański jest publikacją protokołu FOMC. Wszelkie stwierdzenia wskazujące na wzrost przyszłych stóp procentowych i komentarze na temat obecnych warunków gospodarczych i prognoz wzrostu gospodarczego mogą zwiększyć zmienność dla dolara amerykańskiego.

Cotygodniowa zmiana zapasów ropy przez EIA może przenieść ceny ropy i pary USD / CAD jeśli są jakieś ekonomiczne niespodzianki. Jeśli wzrost surowca jest mniejszy niż oczekiwano, oznacza to większy popyt i jest uważany za pozytywny dla cen ropy naftowej

Pacific Session

  1. Australia: Roboty budowlane wykonane, RBA Governor Lowe Speech

Czas: 01:30 GMT , 08:00 GMT

Zwiększone dane dotyczące robót budowlanych wykonanych co kwartał są uznawane za pozytywne dla dolara australijskiego, co odzwierciedla mocną produkcję budowlaną i wzrost aktywności gospodarczej. Prognoza jest na poziomie 2%, wyższa niż poprzednia wartość -19,4%.

Asian Session

  1. Japonia: Nikkei Manufacturing PMI Flash

Czas: 00:30 GMT

Wyższe niż oczekiwano lub rosnące dane dla PMI dla Nikkei Manufacturing są uważane za pozytywne i wspierające dla jena japońskiego, odzwierciedlając ekspansję i zwiększone warunki ekonomiczne w sektorze produkcyjnym, kluczowym sektorze dla japońskiej gospodarki. Prognoza dotyczy odczytu na poziomie 53,0, marginalnie niższej niż poprzednia wartość 53,3, co może negatywnie wpłynąć na japoński jen.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 
Tytuł:

Kalendarz gospodarczy rynku Forex na środę, 23 maja 2018 r

Źródło: IQ Option Broker Official Blog
Data publikacji: 2018-05-23 01:46:00

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.