7 min przeczytaj

Inflacja w Australii, dane IFO dla niemieckiej gospodarki, sprzedaż nowych domów w USA i tygodniowa zmiana zapasów ropy w EIA to główne wydarzenia gospodarcze na rynku forex na dziś, przy umiarkowanej do wysokiej zmienności oczekiwanej dla dolara australijskiego , euro i dolar amerykański. Dzień przed decyzją EBC w sprawie stóp procentowych dane liczbowe IFO mają potencjał przesunięcia euro, wskazując ważne informacje na temat warunków i oczekiwań gospodarczych w Niemczech, największej gospodarce strefy euro.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze na rynku forex dzisiaj:

Sesja europejska

  1. Niemcy: Klimat biznesowy IFO, aktualna ocena IFO, oczekiwania IFO, Szwajcaria: oczekiwania ZEW Survey

Czas: 08:00 GMT

Niemieckie dane IFO odzwierciedlają bieżące warunki i oczekiwania biznesowe na kolejne sześć miesięcy. Wyższe od oczekiwań dane wskazują na bardziej optymistyczne prognozy gospodarcze, które mogą stymulować wzrost gospodarczy, uważany za pozytywny dla euro.

"Wskaźnik klimatu biznesowego Ifo dla Niemiec spadł do 101,8 w czerwcu 2018 r. Z korekty w górę o 102,3 w maju i w stosunku do oczekiwań rynku na poziomie 101,7. Jest to najniższy odczyt od maja 2017 r., Ze względu na spadek wskaźnika warunków prowadzenia działalności gospodarczej (105,1 z 106,1), przy czym wskaźnik przyszłych oczekiwań wyniósł 98,6. Nastroje pogorszyły się we wszystkich sektorach: producentów (23,8 z 27,1); dostawców usług (25,9 z 27,1), handlowców (11,3 z 14.5) i konstruktorów (19,4 z 20,4). ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Niemcy: Klimat biznesowy IFO

Jak widać na wykresie, niemiecki wskaźnik klimatu biznesowego IFO zanotował niższą tendencję niż w styczniu 2018 r., Najwyższą wartość do tej pory w 2018 r. Słaba tendencja do oczekiwań biznesowych i obecnych warunków w Niemczech znajduje odzwierciedlenie w obecnej słabości euro w stosunku do euro. dolar amerykański. Prognozy dotyczą niższych wartości IFO dla wszystkich niemieckich danych gospodarczych, klimatu biznesowego, bieżącej oceny i oczekiwań, które mogą mieć negatywny wpływ na euro. Oczekuje się, że Klimat Biznesowy IFO dla celów referencyjnych spadnie o 101,5, czyli mniej niż poprzednia wartość 101,8.

Indeks oczekiwań analityków ZEW przedstawia warunki prowadzenia działalności i warunki zatrudnienia w Szwajcarii, z wysokimi odczytami uznanymi za pozytywne dla franka szwajcarskiego, odzwierciedlając sześciomiesięczne prognozy gospodarcze dla Szwajcarii. Poziom powyżej zera oznacza optymizm, ważny wskaźnik zdrowia ekonomicznego.

Amerykańska sesja

  1. USA: Nowa sprzedaż domów MoM, EIA Zmiana zapasów ropy naftowej

Godzina: 14:00 GMT, 14:30 GMT

Liczba sprzedaży nowych domów w USA jest ważną miarą warunków na rynku mieszkaniowym, a rynek mieszkaniowy jest wiodącym wskaźnikiem ogólnego stanu gospodarki. Silny rynek mieszkaniowy może stymulować wzrost gospodarczy w oparciu o poziom wydatków konsumpcyjnych na towary i usługi. Dlatego wysokie odczyty dla nowych sprzedaży w domu są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Prognoza dotyczy niższej wartości, oczekiwanej na poziomie 0,670M, niższej niż poprzednia wartość 0,689M.

Zmiana zapasów ropy w EIA mierzy cotygodniową zmianę liczby baryłek ropy komercyjnej posiadanej przez firmy amerykańskie, przy czym poziom zapasów wpływający na cenę produktów ropopochodnych jest kluczowym czynnikiem inflacji. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: stopa inflacji Q2 (r / r, m / m)

Godzina: 01:30 GMT

Wzrost w drugim kwartale inflacji w Australii jest uważany za pozytywny dla dolara australijskiego, co wskazuje na presję inflacyjną w gospodarce, która może wpłynąć na decyzję RBA o przesunięciu polityki pieniężnej, zwiększając kluczową stopę procentową w celu zwalczania inflacji.

"Ceny konsumpcyjne w Australii wzrosły o 1,9% w ciągu roku do kwartału marcowego 2018 r., Podobnie jak w poprzednim kwartale, w porównaniu do konsensusu rynkowego na poziomie 2%. Koszty mieszkania i transportu wzrosły w łagodniejszym tempie, a ceny żywności odbiły. W ujęciu kwartalnym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,4 procenta, po 0,6 proc. Zysku w poprzednim okresie, podczas gdy rynki szacowały się na 0,5 proc. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Inflacja w Australii

Prognozy przewidują wzrost rocznej stopy inflacji za drugi kwartał o 2,2%, wyższy niż poprzedni o 1,9%, oraz wzrost kwartalnej stopy inflacji o 0,5%, nieznacznie wyższej niż poprzednia wartość 0,4%. . Stopa inflacji generalnie dla Australii w 2018 r. Wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem poprzednim, a ta tendencja może być wczesnym wskaźnikiem przyszłych wyższych stóp procentowych, co powinno wspierać dolar australijski.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-25 01:37:05

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.