9 min przeczytaj

Decyzja w sprawie stóp procentowych FOMC jest dziś najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na rynku forex, które może wyznaczać trend dla dolara amerykańskiego przez resztę tygodnia, a prawdopodobnie nawet w znacznie dłuższym okresie. Wiadomości i rozwój Brexitu, napięcia wojenne w handlu i prezes EBC Mario Draghi komentują rosnącą presję inflacyjną, a płace dodatkowo zwiększają zmienność na rynku forex, który ma być obecny również dzisiaj, głównie dla dolara amerykańskiego. Komentarze prezesa EBC, które były "jastrzębie", podniosły szanse na szybsze tempo podwyżek stóp w strefie euro, w przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza niezmienionych kluczowych stóp procentowych do połowy 2019 roku.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku forex, czas GMT:

Sesja europejska

Francja: Pewność konsumencka, roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych, strefa euro: Spotkanie EBC w sprawie polityki pozagospodarczej, Wielka Brytania: zatwierdzenia kredytów hipotecznych, Szwajcaria: Kwartalny biuletyn SNB

Godzina: 06:45, 08:00, 08:30, 10:00, 13:00

Wskaźnik pewności konsumenckiej mierzy poziom zaufania konsumentów do szerszej oceny warunków gospodarczych gospodarki, warunków na rynku pracy oraz perspektyw wzrostu zatrudnienia i dochodów. Zasiłki dla bezrobotnych mierzą liczbę osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy. Coraz więcej osób sygnalizuje pogarszający się rynek pracy. Dla gospodarki Francji wyższe od oczekiwań dane z punktu widzenia zaufania konsumentów i niższe niż oczekiwano w przypadku zasiłku dla bezrobotnych Roszczenia są uważane za pozytywne dla euro, odzwierciedlając solidny rynek pracy i optymistyczne prognozy gospodarcze. Indeks zaufania konsumentów we Francji ma pozostać bez zmian na poziomie 97.

Spotkanie Polityki Niepieniężnej EBC zawiera przegląd podjętych decyzji publikowany po posiedzeniu w różnych kwestiach, takich jak zewnętrzne stosunki gospodarcze, infrastruktura rynku i płatności, prawo, nadzór nad bankami, ład korporacyjny. Podjęte decyzje mogą pośrednio wpłynąć na euro.

Kwartalny biuletyn szwajcarskiego banku centralnego zawiera dwa ważne raporty, raport dotyczący polityki pieniężnej oraz raport dotyczący trendów w cyklu koniunkturalnym. Może przenieść frank szwajcarski wraz z ostatnimi wiadomościami rządu szwajcarskiego pracującymi nad ramami stosunków UE.

W przypadku funta brytyjskiego aprobaty hipoteczne mierzą liczbę kredytów mieszkaniowych wydanych przez British Banker's Association (BBA) w poprzednim kwartale. Jest uważany za wiodący wskaźnik brytyjskiego rynku mieszkaniowego. Wyższe niż oczekiwano dane odzwierciedlają wzrost kredytów hipotecznych i zdrowy rynek mieszkaniowy, który może stymulować szerszą brytyjską gospodarkę, pozytywny czynnik dla funta brytyjskiego. Również sytuacja na rynku mieszkaniowym często sygnalizuje potencjalne przesunięcia w cyklach gospodarczych.

"Brytyjskie banki zatwierdziły 39 584 hipoteki na zakup nowych domów w lipcu 2018 r., Mniej niż skorygowano w dół 40.330 w czerwcu i spadek o 4,3 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynika z danych stowarzyszenia handlowego UK Finance. Liczba ta spadła poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 40.600, pomimo apetytu na remortgaging przed oczekiwanym wzrostem kursu Bank of England. W międzyczasie, zatwierdzenia pożyczek zabezpieczonych na mieszkaniach za remortgaging zmniejszyły się do 26 757 w lipcu z 28 840 w czerwcu, a liczba zgód na inne cele spadła do 8 569 z 9 052. Oprocentowanie kredytów hipotecznych netto wzrosło w lipcu o 1,720 mld GBP, najmniejszego wzrostu od lutego. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Certyfikaty kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii

Z powyższej tabeli po szczycie w styczniu 2018 r. I słabości w pierwszych trzech miesiącach 2018 r., Brytyjskie zatwierdzenia kredytów hipotecznych zaczęły rosnąć i generalnie wykazują tendencję wzrostową do tej pory w 2018 r.

Amerykańska sesja

USA: Zgromadzenie Ogólne ONZ, sprzedaż nowych domów, sprzedaż nowych domów MoM, zmiana zapasów ropy naftowej EIA, zmiany zapasów benzyny EIA, prognozy gospodarcze FOMC, decyzja Fed o oprocentowaniu, konferencja prasowa Fed

Czas: 00:00, 14:00, 14:30, 18:00, 18:30

Nowa sprzedaż w domu to wskaźnik mierzący liczbę nowych domów jednorodzinnych sprzedanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Budownictwo mieszkaniowe jest jednym z filarów amerykańskiej gospodarki. Rynek nieruchomości jest ściśle powiązany z warunkami gospodarczymi. Wyższe od oczekiwań dane dotyczące sprzedaży nowych domów odzwierciedlają solidny rynek mieszkaniowy i są korzystne dla dolara amerykańskiego. Oczekuje się, że miesięczna sprzedaż nowych domów wzrośnie do 0,5% z poziomu -1,7%.

Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na dzisiejszym rynku forex jest decyzja Fed Interest Rate z oczekiwaniem podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, ustalając dolną i górną granicę dla stopy funduszy Fed do 2,00-2,25% z 1,75% -2.00% . Powinno to być pozytywne i korzystne dla dolara amerykańskiego, a uczestnicy rynku forex skupią się na wszelkich wskazówkach wskazujących na kolejną podwyżkę stóp procentowych do końca 2018 r., Prawdopodobnie w grudniu.

"Rezerwa Federalna utrzymała docelowy zakres stóp funduszy federalnych na poziomie 1,75 procent do 2 procent podczas posiedzenia w sierpniu 2018 roku, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Politycy stwierdzili, że rynek pracy nadal się umacnia, a aktywność gospodarcza rośnie w szybkim tempie, co sugeruje podwyżkę stóp na najbliższym posiedzeniu we wrześniu. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Stopy Funduszy USA

Prognozy gospodarcze Fed mogą również przesunąć dolara amerykańskiego, wspominając o wzroście gospodarczym, stopie inflacji, zatrudnieniu oraz o tym, że bardziej rygorystyczna polityka pieniężna będzie dalej postępować.

Przy cenach ropy na poziomie wielu lat raport o zapasach ropy w raportach EIA (Energy Information Administration), który mierzy tygodniową zmianę liczby baryłek ropy komercyjnej przechowywanej przez amerykańskie firmy, co zwiększa presję inflacyjną w gospodarce. przenoszenie danych ekonomicznych. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej, co można również powiedzieć, jeśli spadek zapasów ropy naftowej jest mniejszy niż oczekiwano.

Pacyfik Sesja

Nowa Zelandia: Decyzja w sprawie stóp procentowych RBNZ

Czas: 21:00

Oczekuje się, że Bank Rezerw Nowej Zelandii pozostawi bez zmian kluczową stopę procentową na poziomie 1,75%. Każda niespodzianka ekonomiczna i albo jastrzębi, albo gołębi język używany przez RBNZ mogą zwiększać zmienność dla dolara nowozelandzkiego w stosunku do innych walut. Przy braku jakichkolwiek niespodzianek należy oczekiwać neutralnego ruchu dla waluty.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-26 07:02:07

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.