9 min przeczytaj

Napięcia w wojnie handlowej, które wpływają na nastroje ryzyka na rynku forex, wpływają na krótkoterminowe trendy dla głównych walut, takich jak dolar amerykański, dziś jednak są ważne wydarzenia gospodarcze, które mogą poruszyć rynek forex. W kalendarzu gospodarczym istnieje obecnie jedna decyzja w sprawie stóp procentowych wydana przez Bank Rezerwy Nowej Zelandii i publikacje zaufania konsumentów i przedsiębiorstw w odniesieniu do Włoch i Francji, posiedzenie EBC dotyczące polityki niepieniężnej, amerykańskie zamówienia na dobra trwałe i sprzedaż w domu, EIA Zmiany zapasów ropy naftowej, sprzedaż detaliczna w Japonii i kilka przemówień wyższych urzędników banku centralnego. Ta mnogość wiadomości ekonomicznych może dziś zwiększyć rynkową sytuację na rynku Forex.

Są to najważniejsze wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się obecnie na:

Sesja europejska

  1. Francja: Zaufanie konsumentów, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, Włochy: zaufanie konsumentów, pewność biznesu, Wielka Brytania: BoE Carney Speech, BoE Financial Stability Report, Szwajcaria: Kwartalny biuletyn SNB

Czas: 06:45 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT, 10:00 GMT, 13:00 GMT

Wyższe od oczekiwań dane dotyczące zaufania konsumentów i przedsiębiorstw we Francji i we Włoszech powinny wspierać euro, wskazując aktualne warunki prowadzenia działalności, warunki panujące na rynku pracy oraz perspektywy wzrostu zatrudnienia i dochodów, odzwierciedlające wyniki całej gospodarki w perspektywie krótkoterminowej. pogląd i przyszły pozytywny wzrost gospodarczy. Prognoza dotyczy niezmienionej pewności konsumenckiej we Francji z odczytem 100,0 i niższymi odczytami dla wiarygodności biznesowej i konsumenckiej we Włoszech z odczytami odpowiednio 106,9 i 113,2, niższymi niż poprzednie odczyty odpowiednio 107,7 i 113,7. Spotkanie Polityki Niepieniężnej EBC będzie dostarczać ważnych informacji na temat stosunków gospodarczych, infrastruktury rynkowej i płatności, ładu korporacyjnego i innych kwestii.

Raport o stabilności finansowej Banku Anglii będzie monitorowany, zapewniając wgląd w sektor finansowy i perspektywy jego stabilności oraz ewentualne zagrożenia dla gospodarki. Jeśli BoE wydaje się być optymistą co do perspektywy finansowej, jest to uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego. Wypowiedzi gubernatora Boe'a Carney Speech mogą również przesunąć funta brytyjskiego.

Kwartalny biuletyn szwajcarskiego banku centralnego powinien być monitorowany przez uczestników rynku forex, w tym Raport Polityki Pieniężnej oraz informacje na temat sektora biznesowego i szerszej gospodarki, z potencjalnym wpływem na frank szwajcarski.

Amerykańska sesja

  1. USA: zapasy hurtowe MoM, zamówienia na trwały towar MoM, zamówienia na dobra trwałe Ex Transport MoM, sprzedaż w toku (YoY, MoM), EIA Zmiana zapasów ropy naftowej, zmiana zapasów benzyny EIA, Fed Quarles Speech, Fed Rosengren Speech, Kanada: BoC Gov Mowa Poloz

Godzina: 12:30 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT, 15:00 GMT, 16:15 GMT, 19:15 GMT

Zamówienia US Trwałych Towarów mierzą wartość zamówień otrzymywanych przez producentów na dobra trwałe, co oznacza, że ​​towary planowane są na trzy lata lub dłużej, są wrażliwe na zmiany gospodarcze i cykle koniunkturalne, odzwierciedlając optymizm dla obecnych i przyszłych warunków ekonomicznych. Wyższe od oczekiwań odczyty dla zamówień na dobra trwałe i niższe od oczekiwań odczyty w Zapasach hurtowych są uważane za pozytywne dla gospodarki USA i dolara amerykańskiego.

Jak wynika z tabeli, zamówienia na dobra trwałe w USA są niestabilne i nie ma wyraźnego trendu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ze znacznymi wzrostami i spadkami.

Zamówienia US Durable Goods

Prognozy dotyczą spadków miesięcznych zamówień na dobra trwałe i zamówień na dobra trwałe w transporcie, z oczekiwanymi wartościami wynoszącymi odpowiednio -1,0% i 0,5%, wyższymi i niższymi niż poprzednie dane lub odpowiednio -1,9% i 0,9%.

Wyższy odczyt dla Stanów Zjednoczonych Sprzedaż w toku jest również uznawana za pozytywną dla dolara amerykańskiego, będąc wiodącym wskaźnikiem trendów na rynku mieszkaniowym w USA i mającym wysoką korelację z szerszym stanem amerykańskiej gospodarki. Prognozuje się wzrost miesięcznej sprzedaży mieszkań w toku z oczekiwaną 0,5%, wyższą niż poprzednio o -1,3%.

Cotygodniowe zmiany w zapasach ropy naftowej EIA oraz przemówienia przedstawicieli Fedu i gubernatora BoC mogą przesuwać ceny ropy i parę walut USD / CAD. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest ujemny dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

  1. Nowa Zelandia: Decyzja w sprawie stóp procentowych RBNZ, Stawka stóp RBNZ

Czas: 21:00 GMT

Wzrost podstawowej stopy procentowej przez bank centralny Nowej Zelandii wynoszący obecnie 1,75% i jastrzębie komentarze na temat perspektyw gospodarczych są uważane za pozytywne dla dolara nowozelandzkiego.

Decyzja w sprawie stóp procentowych RBNZ

Jak widać z powyższej tabeli "Bank Rezerw Nowej Zelandii utrzymał oficjalną stopę procentową na niezmienionym poziomie rekordowo niskiego poziomu 1,75 procent w dniu 10 maja 2018 r., Jak powszechnie oczekiwano. Bank centralny ostatnio przesunął kluczową stopę procentową w listopadzie 2016 r. Twórcy polityki podkreślili, że inflacja cen konsumpcyjnych utrzymuje się poniżej 2-procentowego punktu środkowego celu banku centralnego, częściowo ze względu na niedawną niską inflację cen żywności i importu oraz zahamowanie presji płacowej . Wspomnieli także, że kierunek następnego ruchu jest równo zrównoważony, w górę lub w dół. ", Źródło: Ekonomia handlowa. Prognoza dotyczy niezmienionej podstawowej stopy procentowej na poziomie 1,75%, a wszelkie niespodzianki ekonomiczne mogą wywoływać wahania kursu dolara nowozelandzkiego.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: handel detaliczny (r / r, m / m)

Czas: 23:50 GMT

Wyższa od oczekiwań wartość handlu detalicznego w Japonii jest uznawana za pozytywną dla japońskiej gospodarki i jena, odzwierciedlając wzrost wydatków konsumentów, kluczowy wskaźnik dla gospodarki, który prowadzi do wyższego wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem PKB. Prognozy dotyczą spadków zarówno rocznych, jak i miesięcznych obrotów handlu detalicznego, przy oczekiwanym odczycie na poziomie odpowiednio 1,2% i -0,9%, niższym niż wcześniejsze dane, odpowiednio o 1,6% i 1,4%, co może negatywnie wpłynąć na japoński jen.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-27 09:15:10

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.