11 min przeczytaj

Amerykańsko-meksykańska umowa handlowa w poniedziałek, 27 sierpnia 2018 r., Wywołała nastrojów na ryzyku, zwiększając poziom optymizmu dla potencjalnego złagodzenia globalnych napięć w handlu, chociaż rozwój handlu w wojnie nadal jest aktywny na rynku forex i na rynkach światowych. rynki finansowe. Takie nastawienie inwestorów na ryzyko może mieć wpływ przynajmniej krótkoterminowy na pewne trendy związane z głównymi walutami, takimi jak dolar amerykański, który stracił na wartości w stosunku do innych głównych walut po ogłoszeniu transakcji handlowej USA-Meksyk. Dzisiaj dostępnych jest wiele danych ekonomicznych, które mogą przesunąć rynek forex, takich jak PKB USA za drugi kwartał i Główne wydatki konsumpcyjne, zaufanie konsumentów w Niemczech i Japonii oraz cotygodniowa zmiana zapasów ropy w USA. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się dziś spodziewać zwłaszcza w przypadku dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku Forex, czas GMT:

Sesja europejska

Niemcy: GfK Consumer Confidence, Wielka Brytania: Ceny mieszkań w całym kraju (r / r, m / m), Francja: stopa wzrostu PKB QoQ (Q2), Szwajcaria: oczekiwania ZEW Survey

Czas: 06:00, 06:45, 08:00

Wyższe od oczekiwań dane dotyczące zaufania konsumentów w Niemczech i stopy wzrostu PKB we Francji są uważane za pozytywne dla euro, odzwierciedlając wysoki poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej, co może stymulować ekspansję gospodarczą, podczas gdy wskaźnik wzrostu PKB jest uważany za środek o szerokim zasięgu działalności gospodarczej. Ogólnopolskie ceny mieszkań dostarczają informacji na temat wartości cen domów w Wielkiej Brytanii, wskazując aktualne warunki panujące na rynku mieszkaniowym, a prognozy ZEW Survey dla Szwajcarii pokazują warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokie odczyty dla Nationwide Housing Prices w Wielkiej Brytanii i oczekiwań ZEW Survey w Szwajcarii są uważane za korzystne dla funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego.

Prognozy przewidują niezmienną stopę wzrostu PKB na poziomie 0,2% we Francji w drugim kwartale, spadek w przypadku miesięcznych cen mieszkań w Wielkiej Brytanii do 0,1% z 0,6% oraz wzrost w stosunku do rocznych cen mieszkań w całym Zjednoczonym Królestwie do 2,7% z 2,5% .

"Wskaźnik klimatu konsumenckiego GfK dla Niemiec spadł do 10,6 pozycji w sierpniu 2018 r. Z 10,7 miesiąca wcześniej i nieco poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 10,7. Jest to najsłabszy odczyt od lipca 2017 r., Ponieważ indeks mierzący oczekiwania gospodarcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy spadł o 7,6 punktu do 15,7, najniższego od prawie półtora roku, w związku z rosnącymi obawami o konflikt handlowy między Europą, Stanami Zjednoczonymi i USA. Chiny mogłyby doprowadzić do spowolnienia niemieckiej gospodarki. Jednocześnie wskaźnik mierzący oczekiwania dochodowe spadł o 0,1 punktu do solidnego poziomu 57,5, a subindeks oceniający skłonność konsumentów do kupowania obniżył się o 0,1 punktu do 56,2, czemu sprzyjały stabilne rynki pracy i niskie oprocentowanie. " , Źródło: Ekonomia handlowa.

Wskaźnik klimatu konsumenckiego GfK dla Niemiec

Jak widać na wykresie, niemiecki wskaźnik koniunktury GfK po silnym początku na początku 2018 r. Wykazuje tendencję spadkową od kwietnia 2018 r., Wskazując na słaby trend zaufania konsumentów. Prognoza przewiduje niezmieniony odczyt na poziomie 10,6 drugi miesiąc z rzędu.

Amerykańska sesja

Kanada: Rachunek bieżący (II kwartał), USA: Produkt krajowy brutto w ujęciu rocznym (Q2), Wskaźnik cen krajowych brutto (II kwartał), Wydatki na konsumpcję osobistą Ceny QoQ (Q2), Główne wydatki na konsumpcję osobistą Ceny QoQ (Q2), Mending Home MoM, Zmiana zapasów ropy w EIA

Czas: 12:30, 14:00, 14:30

Rachunek bieżący mierzy różnicę między eksportowanymi i importowanymi towarami, usługami i odsetkami w danym miesiącu, w tym saldo obrotów, które jest największym składnikiem rachunku bieżącego danego kraju. W przypadku Kanady i każdego innego kraju nadwyżka na rachunku bieżącym uznawana jest za dodatnią, wskazując na napływ kapitału do kraju i zwiększony popyt na towary i usługi wyrażone w lokalnej walucie, co może prowadzić do aprecjacji waluty względem innych walut. Oczekuje się, że węższy deficyt na rachunku bieżącym wyniesie -15.2 mld dolarów kanadyjskich z -19.5 mld dolarów kanadyjskich, co powinno być wsparciem dla dolara kanadyjskiego, który prawdopodobnie będzie świadkiem dalszej niestabilności później wraz z publikacją zmiany zapasów ropy w USA.

Ogromna ilość danych ekonomicznych zostanie opublikowana w związku z gospodarką USA, która ma potencjał przeniesienia dolara amerykańskiego, przy czym najważniejszą z nich jest roczna wartość produktu krajowego brutto, miara rynkowej aktywności gospodarczej i ekspansja gospodarcza. Wyższe od oczekiwań dane dotyczące stopy wzrostu PKB, wydatków na konsumpcję osobistą i sprzedaży domów w toku są uważane za pozytywne dla amerykańskiej gospodarki i dolara amerykańskiego. Odzwierciedlają one solidny rynek mieszkaniowy, wydatki osobiste, które mogą stymulować wzrost gospodarczy i ogólną ekspansję gospodarczą.

Prognozy przewidują niezmienione odczyty na poziomie 1,8% i 2,0% dla indywidualnych wydatków konsumpcyjnych i podstawowych wydatków konsumpcyjnych odpowiednio za drugi kwartał oraz spadek dla miesięcznej sprzedaży w toku do 0,4% z 0,9%.

Zapasy ropy naftowej (EIA) mierzą tygodniową zmianę liczby baryłek ropy komercyjnej posiadanej przez amerykańskie firmy, przy czym ekonomiczne niespodzianki mogą przesuwać znaczące ceny ropy i parę walut USD / CAD. Jeśli wzrost zapasów ropy naftowej jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej.

Głównym gospodarczym wydarzeniem tego dnia, oczekiwana przez USA stopa wzrostu PKB w ujęciu średniorocznym dla drugiego kwartału ma spaść nieznacznie do 4,0% z 4,1%. Po dużym wzroście w poprzednim okresie ponad poziom 4,0% w ciągu ostatnich dwóch lat każde zaskoczenie gospodarcze dodatnie lub ujemne może dodatkowo zwiększyć zmienność dla dolara amerykańskiego. Ogólnie rzecz biorąc, wysoki odczyt jest dodatni dla dolara amerykańskiego.

Wzrost PKB w USA

"W drugim kwartale 2018 r. Amerykańska gospodarka zanotowała wzrost o 4,1% w ujęciu rocznym, znacznie powyżej korekty w górę o 2,2% w poprzednim okresie i zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jest to najsilniejsze tempo wzrostu od trzeciego kwartału 2014 r. Przy wyższych wydatkach konsumpcyjnych i eksporcie soi, podczas gdy wydatki biznesowe spowolniły, wynika z wcześniejszych szacunków. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Pacyfik Sesja

Australia: HIA New Home Sales MoM, Nowa Zelandia: pozwolenia na budowę MoM

Czas: 22:45

Wyższe od oczekiwań odczyty dla sprzedaży HIA New Home w Australii i pozwoleń na budowę w Nowej Zelandii są uważane za pozytywne, ponieważ lokalne waluty odzwierciedlają obecne warunki na rynku mieszkaniowym, co jest ważnym makroekonomicznym wskaźnikiem ekonomicznym.

Azjatycka sesja

Japonia: BoJ Suzuki Mowa, indeks zaufania konsumentów, handel detaliczny (r / r, m / m)

Czas: 01:30, 05:00, 23:50

Jak wspomniano powyżej dla gospodarki Niemiec wyższe od oczekiwań odczyty zaufania konsumentów w Japonii i handlu detalicznego mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, stymulując ekspansję gospodarczą, podczas gdy wydatki konsumpcyjne są kluczowym ważnym wskaźnikiem i motorem wzrostu gospodarczego Japończyków. gospodarka mierzona poziomem PKB. Oczekuje się, że zaufanie konsumentów zmniejszy się nieznacznie do 43,4 z 43,5, a roczna dynamika handlu detalicznego spadnie do 1,2% z 1,7%, podczas gdy miesięczna wartość handlu detalicznego spadnie do -0,3% z 1,5%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
Między 74 a 89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-28 21:55:20

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.