10 min przeczytaj

Dzisiaj i przez resztę tygodnia handlu do piątku, 1 czerwca 1 018, jest wiele ważnych danych ekonomicznych, które mogą przenieść rynek forex i przedstawić możliwości handlowe w oparciu o publikacje ekonomiczne. Niektóre z najważniejszych dziś wiadomości stanowią oczekiwane dane dotyczące stopy bezrobocia w Niemczech i stopy inflacji, amerykańskiej stopy wzrostu PKB, decyzji w sprawie stopy procentowej BoC oraz zaufania konsumentów w Wielkiej Brytanii i Japonii. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się dziś spodziewać na rynku forex.

Oto kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, na których należy się skoncentrować:

Sesja europejska

  1. Niemcy: Sprzedaż detaliczna MOM, Sprzedaż detaliczna R / R, Bezrobocie Stawka zharmonizowana, stopa bezrobocia, zmiana bezrobocia, stopa inflacji YoY Prel, Francja: stopa wzrostu PKB QoQ 2-gie Est, Hiszpania: stopa inflacji r / r, pewność biznesu, Szwajcaria: wskaźniki wiodące KOF, prezes SNB, przemówienie Jordanii, Szwecja: stopa wzrostu PKB r / r , Strefa euro: Sentyment ekonomiczny, Pewność biznesowa, Sentyment usługowy, Nastrój przemysłowy, Wielka Brytania: Gfk Consumer Confidence

Czas: 06:00 GMT, 06:45 GMT, 07:00 GMT, 07:30 GMT, 07:55 GMT, 09:00 GMT, 10:15 GMT, 12:00 GMT, 23:01 GMT

Dzisiaj jest wiele publikacji danych ekonomicznych, które mogą znacząco podnieść Euro, począwszy od niemieckiej sprzedaży detalicznej, stopy bezrobocia i wskaźnika inflacji, a także następnie z sentymentem ekonomicznym, zaufaniem do biznesu, sentymentem usług w Strefa euro. Wyższe od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech, stopa inflacji i wszystkie wskaźniki koniunktury w strefie euro oraz niższe od oczekiwań dane dotyczące niemieckiej stopy bezrobocia powinny być dodatnie i wspierać Euro.

Jak widać z poniższej tabeli "Skorygowana sezonowo, zharmonizowana w Niemczech stopa bezrobocia spadła do 3,4 procent w marcu 2018 r. Z 3,5 procent w poprzednim miesiącu. Był to najniższy wskaźnik bezrobocia od lipca 1980 r., Ponieważ liczba bezrobotnych dalej spadała, a zatrudnienie nieznacznie wzrosło. ", Źródło: Trading Economics. W ciągu ostatnich 12 miesięcy obserwuje się tendencję spadkową w zakresie Zharmonizowanego Stopnia bezrobocia w Niemczech

Prognoza dotycząca niezharmonizowanej stopy inflacji w Niemczech ma pozostać bez zmian na poziomie 5,3%, a roczna sprzedaż detaliczna spadnie o 1,2% , niższa niż w poprzednim czytaniu o 1,3%, zmiana bezrobocia na wzrost o 10K, wyższa niż poprzednia wartość -7K, a roczna stopa inflacji wstępna do wzrostu o 2,0%, wyższa niż poprzednia stopa wynosząca 1,6%. [19659003]  Niemcy Poziom bezrobocia

Prognoza sentymentu ekonomicznego, zaufania biznesowego, sentymentu usług, sentymentu przemysłowego w strefie euro dotyczy niższych odczytów dla wszystkich wymienionych wskaźników, które mogą mieć negatywny wpływ na euro, odzwierciedlając mniej optymizm dla obecnych warunków ekonomicznych i biznesowych

Dla Szwajcarii wyższy od oczekiwań wskaźnik Wskaźników wiodących KOF jest uważany za pozytywny, ponieważ jego celem jest przewidywanie kierunku gospodarki kolejne sześć miesięcy, składające się z 12 wskaźników ekonomicznych. Prognoza dotyczy niższego odczytu 104,5, w porównaniu do poprzedniego odczytu 105,3. Wyższe dane dotyczące tempa wzrostu PKB we Francji i Szwecji powinny być korzystne dla lokalnych walut, podobnie jak wyższa wartość Inflacji i zaufania w biznesie w Hiszpanii oraz wyższy odczyt zaufania konsumentów Gfk w Wielkiej Brytanii. Dla Wielkiej Brytanii prognozowany jest niższy odczyt -8 dla zaufania konsumentów Gfk, w porównaniu z poprzednim odczytem -9, który może mieć negatywny wpływ na funt brytyjski, i może kontynuować jego ostatnią deprecjację w stosunku do innych walut, szczególnie w stosunku do USA Dolar.

Amerykańska sesja

  1. USA: Zmiana zatrudnienia w ADP, tempo wzrostu PKB QoQ 2nd Est, wydatki na konsumpcję osobistą Ceny QoQ 2 Est, podstawowe spożycie osobiste Wydatki Ceny QoQ, zyski korporacyjne QoQ Prel, zapasy hurtowe, API Zapas ropy naftowej Zmiana, Beżowa księga Fed, Kanada: Rachunek bieżący Q1, Decyzja ws. Stopy procentowej BoC

Czas: 12:15 GMT, 12; 30 GMT, 14:00 GMT, 18:00 GMT

Amerykańska sesja ma dwa główne wydarzeń, stopa wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych w ujęciu rocznym dla pierwszego kwartału oraz decyzja w sprawie stóp procentowych Banku Kanada. Z poniższej tabeli wynika, że ​​stopa wzrostu PKB w USA była słaba w 2018 r., A ostatnio osiągnęła najwyższy poziom 3,2% w lecie 2017 r.

 Wzrost PKB w USA

A Wyższa od oczekiwań roczna stopa wzrostu PKB za pierwszy kwartał jest uważana za dodatnią, odzwierciedlając ekspansję amerykańskiej gospodarki. Prognoza zakłada niezmienioną wartość 2,3%. Prognoza dotyczy również niezmienionej liczby podstawowych wydatków na konsumpcję osobistą za pierwszy kwartał na poziomie 2,5%, co jest uważane za ważny wskaźnik inflacji.

Każda pozytywna niespodzianka ekonomiczna z wyższymi niż oczekiwano danymi opublikowanymi dla PKB Wskaźnik wzrostu i podstawowe wydatki na konsumpcję osobistą mogą zapewnić dalsze wsparcie dla dolara amerykańskiego, i to samo odnosi się do wyższego odczytu zmiany zatrudnienia w ADP, odzwierciedlającej silny rynek pracy.

Później istnieje ważny Bank of Canada Interest Rate Decyzja z prognozą zakłada niezmienną główną stopę procentową na poziomie 1,25%. Ponownie, każda ekonomiczna niespodzianka najprawdopodobniej okaże się pomocna dla dolara kanadyjskiego, ze szczególnym zainteresowaniem oświadczeniami o warunkach gospodarczych w Kanadzie. To samo dotyczy później wydania Beżowej Księgi Fed w sprawie warunków ekonomicznych w USA. Oczekuje się, że para walutowa USD / CAD będzie charakteryzowała się dużą zmiennością również ze względu na publikację tygodniowej zmiany stanu zapasów ropy w USA (US API Weekly Crude Oil Roping), przedstawiającej ogólny przegląd popytu na ropę w USA. Również w przypadku Kanady oczekuje się uwolnienia rachunku bieżącego, z nadwyżką handlową uznaną za pozytywną, ponieważ obejmuje ona transakcję bilansu. Oczekuje się, że deficyt na rachunku bieżącym będzie wyższy od wartości -18,1 mld dolarów kanadyjskich, czyli więcej niż poprzedni deficyt w dolarach kanadyjskich -16.4 mld USD.

Sesja na Pacyfik

  1. Nowa Zelandia: Gubernator RBNZ Orr Speech, Australia: pozwolenia na budowę r / r , Pozwolenia na budowę MoM

Godzina: 01:10 GMT, 01:30 GMT

Wszelkie oświadczenia na temat polityki pieniężnej i bieżących warunków gospodarczych mogą mieć wpływ na dolara nowozelandzkiego. Wyższe od oczekiwań dane dla pozwoleń na budowę w Australii są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara australijskiego, odzwierciedlając silny sektor budowlany i będący kluczowym wskaźnikiem popytu na rynku mieszkaniowym. Prognoza dotyczy niższych miesięcznych i rocznych danych dla pozwoleń na budowę w Australii, które mogą mieć negatywny wpływ na dolara australijskiego.

Sesja azjatycka

  1. Japonia: Gubernator Banku Japonii Kuroda Speech, zaufanie konsumentów, produkcja przemysłowa

: 00:00 GMT, 05:00 GMT, 23:50 GMT

Wyższe od oczekiwań dane dotyczące produkcji przemysłowej i zaufania konsumentów w Japonii są uznawane za pozytywne dla jena japońskiego, odzwierciedlając silny sektor przemysłowy i prawdopodobną ekspansję gospodarczą przy wyższych wydatkach konsumenckich. Prognozy przewidują wyższą wartość zaufania konsumenckiego, wyższą roczną produkcję przemysłową i niższą miesięczną produkcję przemysłową

.
Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-05-30 03:51:00

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.