7 min przeczytaj

Kalendarz gospodarczy rynku forex jest dziś jasny, z obchodami 4 lipca, Dniem Niepodległości w USA i niższą płynnością na rynku. Istnieją dane ekonomiczne dotyczące indeksów PMI dla sektora usług w strefie euro, we Włoszech, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz publikacja sprzedaży detalicznej i salda handlu w Australii. Niskie do umiarkowanej zmienności i cen akcji należy się dziś spodziewać na rynku forex.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się na:

Sesja europejska

  1. Hiszpania: Markit Services PMI, Włochy: Markit / ADACI Services PMI, Wielka Brytania: BoE FPC Minutes, Markit / CIPS UK Services PMI, BoE Saporta Speech

Czas: 07:15 GMT, 07:45 GMT, 08:30 GMT, 10:55 GMT

Wskaźnik PMI dla usług jest ważnym wskaźnikiem sytuacji ekonomicznej w sektorze usług, odzwierciedlającym ogólny obraz sytuacji w zakresie sprzedaży i zatrudnienia, z danymi liczbowymi wyższymi niż poziom sygnalizacji poziomu 50.0 w sektorze usług, uznany za pozytywny dla lokalnej waluty.

Jak widać na wykresie "Indeks PMI IHS Markit / CIPS w Wielkiej Brytanii przesunął się w górę do trzymiesięcznego maksimum 54 w maju 2018 r. Z 52,8 miesiąca poprzedniego i znacznie powyżej oczekiwań rynku na poziomie 53. Aktywność gospodarcza wzrosła najbardziej od lutego po śniegu związane z zakłóceniami obserwowane w pierwszym kwartale, podczas gdy nowe wolumeny biznesowe wzrosły w stosunkowo niewielkim tempie, a wzrost zatrudnienia był drugim najsłabszym od marca 2017 r. Ponadto niepewność związana z Brexit nadal osłabiała zaufanie przedsiębiorców. Pod względem ceny średnie obciążenia kosztowe wzrosły silnie w związku z rosnącymi płatnościami płac i większymi rachunkami za paliwo, podczas gdy stopa inflacji spadkowej w drugim miesiącu osiągnęła najsłabszą wartość od czerwca 2017 r. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Markit / CIPS UK Services PMI

Prognoza dotyczy niezmienionego wskaźnika PMI dla usług Markit / CIPS w Wielkiej Brytanii na poziomie 54,0, niższego wskaźnika PMI dla Markit Services dla Hiszpanii na poziomie 56,2, w porównaniu do poprzedniego odczytu 56,4, oraz wyższego wskaźnika PMI dla usług Markit / ADACI dla Włoch na poziomie 53,3 w porównaniu do poprzedniego z 53,1. Protokół z posiedzeń Banku Polityki Finansowej Banku Anglii zapewni wgląd w stabilność finansową w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem mechanizmów i polityk, a przemówienie BoE Saporta będzie monitorowane przez uczestników rynku forex w celu uzyskania aktualnych informacji i informacji na temat aktualnych warunków gospodarczych w Wielkiej Brytanii.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: Sprzedaż detaliczna MoM, Bilans handlowy

Godzina: 01:30 GMT

Sprzedaż detaliczna pokazuje wyniki sektora detalicznego w krótkim i średnim okresie, z wyższymi od oczekiwań danymi uznanymi za pozytywne dla dolara australijskiego, odzwierciedlającymi zwiększone wydatki konsumpcyjne, które powinny prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem PKB. Prognoza dotyczy wzrostu miesięcznych Sprzedaży Detalicznej i liczby o 0,3%, niższej w porównaniu z poprzednią wartością 0,4%.

Bilans handlowy to różnica w wartości jego importu i eksportu towarów australijskich. Wyższe niż oczekiwano liczby i dodatnia nadwyżka handlowa są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara australijskiego, co wskazuje na napływ kapitału w Australii i wzrost popytu na towary i usługi denominowane w dolarach australijskich, co powinno doprowadzić do naturalnej oceny dolara australijskiego inne waluty.

"Nadwyżka handlowa Australii zmniejszyła się o 44 procent do 0,98 miliarda AUD w kwietniu 2018 roku z korekty w górę o 1,73 miliarda AUD w poprzednim miesiącu i dopasowania oczekiwań rynku. Jest to najmniejsza nadwyżka handlowa od czasu deficytu w grudniu zeszłego roku, głównie z powodu spadku eksportu. W kwietniu wysyłki wychodzące spadły o 2 proc. Miesiąc do miesiąca do 34,19 mld AUD; natomiast przywóz pozostał niezmieniony w wysokości 33,21 mld AUD. Biorąc pod uwagę pierwsze cztery miesiące roku, nadwyżka handlowa wyniosła 5,25 mld AUD, czyli znacznie spadła z 6,84 mld EUR nadwyżki w analogicznym okresie ubiegłego roku. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Australia Bilans handlowy

Prognozy przewidują wzrost nadwyżki handlowej w Australii, z oczekiwaną kwotą 1 200 mln dolarów australijskich, wyższą niż poprzednia kwota 977 mln dolarów australijskich. Istnieje znaczna zmienność w Bilansie Handlu dla Australii, która jest powszechna w oparciu o czynniki takie jak sezonowość.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: BoJ Harada Speech, Markit Services PMI

Godzina: 00:30 GMT, 01:30 GMT

Indeks menedżerów zaopatrzenia w usługi wskazuje na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług, co jest ważnym wskaźnikiem ogólnej sytuacji gospodarczej w Japonii, ponieważ sektor usług ma znaczny udział w całkowitym PKB i we wzroście gospodarczym. Wyższe od oczekiwań odczyty dla PMI dla Usługi są uważane za dodatnie, a poziomy powyżej 50,0 wskazują na ekspansję w sektorze. Prognoza zakłada wzrost z oczekiwaną wartością 51,6, wyższą niż poprzedni wynik 51,0.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-04 04:10:28

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.