10 min przeczytaj

Decyzja w sprawie polityki pieniężnej Banku Kanadyjskiego (BoC) jest dziś prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na rynku forex, kalendarzem gospodarczym, który może przesunąć Dolar Kanadyjski w połączeniu z faktem, że obawy NAFTA nadal będą kontynuowane, niezależnie od tego, czy Kanada zgodzi się, czy nie dołączyć do niedawnego USA. – Transakcja handlowa z Meksykiem i wzrost cen ropy na względnie wysokim poziomie. W innych miejscach kalendarza gospodarczego publikowane są ważne dane ekonomiczne, takie jak stopa wzrostu PKB w Australii, indeks PMI Markit Services w Niemczech, Wielkiej Brytanii i strefie euro oraz bilans handlowy w USA i Kanadzie. Umiarkowaną do dużej zmienności należy się spodziewać w przypadku dolara kanadyjskiego, australijskiego i dolara amerykańskiego plus euro.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku Forex, czas GMT:

Sesja europejska

Hiszpania: Markit Services PMI, Włochy: Markit / ADACI Services PMI, Wielka Brytania: Markit / CIPS Usługi PMI, Strefa euro: Sprzedaż detaliczna r / r, ECB Praet Speech, Rosja: Inflacja r / r

Czas: 07:15, 07:45, 08:30, 09:00, 09:30, 13:00

Opublikowana przez Markit Economics usługa PMI jest wskaźnikiem sytuacji ekonomicznej w sektorze usług, dostarczającym informacji o ważnych wskaźnikach ekonomicznych, takich jak sprzedaż i zatrudnienie. Odczyt powyżej 50 sygnałów zwiększa ekspansję w sektorze usług i jest uważany za pozytywny dla lokalnej gospodarki i waluty. Spadek wskaźnika PMI dla Markit Services przewidywany jest dla Hiszpanii i Włoch odpowiednio do 52,1 i 53,1 odpowiednio z 52,6 i 54,0, a dla wskaźnika PMI usług Markit / CIPS UK do 53,9 z 53,5.

Euro ma kolejne kluczowe dane ekonomiczne, które zostaną opublikowane, sprzedaż detaliczna w strefie euro, miara zmian w sprzedaży w sektorze detalicznym strefy euro, pokazująca wyniki sektora detalicznego w perspektywie krótkoterminowej oraz wskaźnik wydatków konsumpcyjnych. Wyższe od oczekiwań odczyty dla sprzedaży detalicznej w strefie euro są uważane za pozytywne dla euro, ponieważ sprzedaż detaliczna jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego mierzonego stopą wzrostu PKB. Oczekuje się, że roczny odczyt sprzedaży detalicznej w strefie euro wzrośnie do 1,3% z 1,2%.

Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w Rosji wzrośnie do 3,2% z 2,5%, co wskazuje na presję inflacyjną w rosyjskiej gospodarce, pozytywny czynnik dla rosyjskiego rubla, ponieważ ten duży wzrost inflacji może ważyć na Centralnym Banku Rosji. wkrótce podnieść kluczowe stopy procentowe, stosując bardziej rygorystyczną politykę pieniężną.

Amerykańska sesja

Kanada: Bilans handlowy, decyzja ws. Stopy procentowej BoC, konferencja prasowa BoC, USA: Bilans handlowy, przemówienie Fed Williams, Fed Kashkari, API, zmiana zapasów ropy naftowej, Fed Bostic Speech

Czas: 12:30, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 20:15, 20:30, 22:30

Ogólny wzrost stóp procentowych przez banki centralne zwykle spowalnia inflację, ale hamuje wzrost. Ponieważ zwykle sama decyzja jest oczekiwana, treść oświadczenia BOC jest zazwyczaj tak samo ważna, jeśli nie ważniejsza niż rzeczywisty ruch stopy procentowej dokonany przez bank centralny, ponieważ sprawozdanie zawiera prognozy gospodarcze Banku oraz wskazówki dotyczące przyszłej polityki pieniężnej. prognozy dotyczące stóp procentowych i inflacji. Jeśli BoC jest jastrzębi lub optymistycznie nastawiony do inflacyjnej perspektywy gospodarki i wzrostu gospodarczego, wzrost stopy procentowej powinien w większości przypadków być uznany za pozytywny dla dolara kanadyjskiego.

"Bank Kanady podwyższył swoją główną stopę overnight o 25 pb do 1,5 proc. W dniu 11 lipca 2018 r., Zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jest to drugi, jak dotąd, wzrost stopy procentowej w tym roku, ponieważ inflacja ma wzrosnąć do około 2,5 procent, zanim osiągnie cel 2 procent do drugiej połowy 2019 roku. Kurs banku wynosi odpowiednio 1,75 procent, a stopa depozytowa jest 1,25 proc. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Stawka procentowa BoC

Jak widać z wykresu, BoC zwiększył swoją główną stopę procentową o 25 pb do 1,5%, najwyższą od 2008 r., Drugą podwyżkę w 2018 r. Prognoza dotyczy niezmienionej podstawowej stopy procentowej wynoszącej 1,5%, ale wszelkie gospodarcze zaskoczenie najprawdopodobniej doda dodatkowa zmienność i akcja cenowa dla dolara kanadyjskiego. Przewiduje się, że deficyt handlowy w Kanadzie wzrośnie do -1.13 mld dolarów kanadyjskich z -0,63 mld dolarów kanadyjskich, który jest uznawany za ujemny w przypadku dolara kanadyjskiego, odzwierciedlając odpływ kapitału z Kanady i wyższy przywóz niż wywóz lub ogólnie niższy popyt na towary i usługi nominowane w dolarach kanadyjskich.

Cotygodniowy raport US API może również przenosić parę walut USD / CAD, ponieważ ropa naftowa jest bardzo ważnym czynnikiem ekonomicznym dla wzrostu PKB w Kanadzie. Raport API dostarcza informacji o stanie całego przemysłu naftowego w USA.

Przewiduje się, że deficyt handlowy USA w Bilansie Handlu wzrośnie do -50,1B w dolarach amerykańskich z -46.3B w dolarach amerykańskich, i jak w przypadku Kanady wspomniano powyżej, jest to uważane za negatywne dla dolara amerykańskiego z tych samych powodów, co opisane. Para walutowa USD / CAD z wszystkimi danymi ekonomicznymi, które zostaną dzisiaj opublikowane, powinna wykazywać zwiększoną zmienność. Jest kilka wystąpień urzędników banku centralnego, głównie urzędników Fed, które powinny być monitorowane, ponieważ wszelkie nowe informacje o prognozach gospodarczych lub oświadczeniach o wojnach handlowych mają również potencjał przeniesienia dolara amerykańskiego.

Pacyfik Sesja

Australia: Produkt krajowy brutto (r / r, QoQ) (Q2)

Czas: 01:30

Produkt krajowy brutto jest miarą całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez Australię i jest uważany za szeroką miarę działalności gospodarczej. Wyższe od oczekiwań dane są dodatnie dla dolara australijskiego, odzwierciedlając ekspansję gospodarczą i solidną gospodarkę.

"Australijska gospodarka wzrosła o 3,1 procent rocznie w pierwszym kwartale 2018 roku, po 2,4 procentowej ekspansji w poprzednim kwartale i powyżej oczekiwań wzrostu o 2,8 procent. Jest to najszybsze roczne tempo wzrostu od drugiego kwartału 2016 r. ", Źródło: Economics handlowe.

Australia: Produkt krajowy brutto

Jak widać na wykresie w pierwszym kwartale 2018 r. Roczny wzrost PKB w Australii znacznie wzrósł osiągając niemal wysoką wartość 3,3% w 2016 r. Prognozy dotyczą obniżek rocznej i kwartalnej stopy wzrostu PKB za drugi kwartał Odpowiednio od 2018 do 2,8% i 0,7%, odpowiednio od 3,1% do 1,0%. Sezonowość może być ważnym czynnikiem gospodarczym dla tak dużego wzrostu PKB w poprzednim okresie.

Azjatycka sesja

Japonia: PMI Markit Services

Czas: 00:30

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) usług mierzy warunki biznesowe w sektorze usług. Wskaźnik PMI dla usług jest ważnym wskaźnikiem ogólnych warunków gospodarczych w Japonii, z wartościami powyżej poziomu 50.0 wskazującymi na ekspansję w sektorze uznawanym za pozytywny dla jena japońskiego. Prognoza przewiduje wzrost do 51,7 z 51,3.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
Między 74 a 89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-05 08:42:16

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.