6 min przeczytaj

Publikacja australijskiego wskaźnika wzrostu PKB jest jednym z głównych danych gospodarczych oczekiwanych dzisiaj na rynku forex, z kilkoma wydarzeniami gospodarczymi na sesji europejskiej, takimi jak niemieckie PMI dla branży budowlanej oraz roczna stopa inflacji w Szwajcaria. Jest kilka wystąpień starszych urzędników banku centralnego, aw Amerykańskiej sesji Handel Równowagą dla gospodarek USA i Kanady, Indeks PMI IVMI dla Kanady i cotygodniowa zmiana zapasów ropy w USA. Dziś można spodziewać się umiarkowanej do wysokiej zmienności, głównie dla dolara australijskiego, dolara amerykańskiego i kanadyjskiego.

To są główne wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku Forex:

Sesja europejska

  1. Szwajcaria: Inflacja YoY, Niemcy: Construction PMI, Bundesbank Beermann Speech, Wielka Brytania: BoE Tenreyro Speech, BoE McCafferty Speech, Strefa euro: EBC Praet Speech, EBC Hakkarainen Speech, EBC Angeloni Speech

Godzina: 07:15 GMT, 07:30 GMT, 08 : 00 GMT, 10:40 GMT, 13:30 GMT, 16:00 GMT, 16:10 GMT, 18:10 GMT

Wyższe niż oczekiwano lub rosnące dane o Inflacji w Szwajcarii i PMI dla budownictwa w Niemczech uważany za pozytywny i wspierający dla franka szwajcarskiego i euro, odzwierciedlający presję inflacyjną w szwajcarskiej gospodarce i ekspansję dla sektora budowlanego w Niemczech. Prognoza przewiduje wzrost rocznej stopy inflacji w Szwajcarii o 0,9%, wyższej niż poprzednia wartość wynosząca 0,8%. Kilka przemówień wyższych urzędników banku centralnego może przesunąć euro i funta brytyjskiego, gdyby wszelkie informacje na temat warunków gospodarczych, inflacji, wzrostu gospodarczego lub zbliżającego się przesunięcia w polityce pieniężnej były wyraźnie widoczne w oświadczeniach.

American Session

  1. US : Bilans handlowy, jednostkowe koszty pracy QoQ Q1 Final, produktywność nonfarm QoQ Final Q1, EIA Zmiana zapasów ropy naftowej, zmiana zapasów benzyny EIA, Kanada: Balance of Trade, Ivey PMI

Czas: 12:30 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT

Nadwyżka handlowa lub niższy od oczekiwanego deficyt handlowy w Bilansie Handlu i wyższe od oczekiwań odczyty dla Jednostkowych Kosztów Pracy i Produktywności Nonfarmowej są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w dolarach amerykańskich, napływ kapitału w kraju, wskaźnik inflacji i produktywności, który ma wpływ na wzrost PKB. Jak widać z poniższego wykresu, amerykańska gospodarka ma deficyt handlowy, który zmniejszył się w poprzednim miesiącu po kilku miesiącach rosnących liczb

"Deficyt handlowy USA zmalał do 49 miliardów USD w marcu 2018 r. Z nieznacznie poprawionego w górę USD 57,7 miliarda w poprzednim miesiącu, który był najwyższy od października 2008 r. ", Źródło: Trading Economics.

 USA: Bilans handlowy

Prognozy przewidują wzrost deficytu handlowego USA w -50B USA Dolary, wyższe niż poprzednia wartość -49 mld USD i wzrosty w jednostkowych kosztach pracy i produktywności pozarolniczej, niektóre łączne dane ekonomiczne ogółem. W przypadku cotygodniowych zapasów ropy w USA, jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i uważa się go za ujemny w odniesieniu do cen ropy naftowej.

Przewiduje się, że deficyt handlowy w Kanadzie zmniejszy się do -3.40B Dolary kanadyjskie, niższe niż poprzednia wartość -4,14 ​​mld dolarów kanadyjskich, podczas gdy indeks Ivey PMI, który mierzy warunki prowadzenia działalności w Kanadzie, ma spaść o 69,7, czyli jest niższy niż poprzedni wynik 70,5. Pewne mieszane dane ekonomiczne są również oczekiwane dla gospodarki Kanady

Pacific Session

  1. Australia: stopa wzrostu PKB (r / r Q1, QoQ Q1), AIG Construction Index

Czas: 01:30 GMT, 22; 30 GMT

Wskaźnik wzrostu PKB w Australii mierzy całkowitą wartość wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez Australię, uznawanych za szeroką miarę działalności gospodarczej i zdrowia, z wyższymi niż oczekiwano lub rosnącymi liczbami uznanymi za pozytywne i wspierające dla dolara australijskiego. Jak widać na wykresie, roczna stopa wzrostu PKB w Australii po najniższym poziomie 1,9% na początku 2017 r. Była zmienna, ale w trendzie wzrostowym.

 3. Australia: tempo wzrostu PKB

Prognoza przewiduje wzrost zarówno rocznej, jak i kwartalnej stopy wzrostu PKB z wartościami odpowiednio 2,8% i 0,9%, wyższymi niż poprzednie wartości odpowiednio 2,4% i 0,4%. Indeks AIG Construction mierzy warunki na rynku budowlanym, wyższe od oczekiwań wartości są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-05 23:06:55

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.