9 min przeczytaj

Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na dzisiejszym rynku Forex jest decyzja w sprawie stóp procentowych wydana przez Bank Rezerwy Nowej Zelandii, druga polityka pieniężna na ten tydzień po decyzji Banku Rezerwy Australii, która utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Inne ważne dane makroekonomiczne obejmują kredyty mieszkaniowe i zaufanie konsumentów do gospodarki Australii, tendencje gospodarcze i zamówienia maszyn w Japonii, warunki na rynku nieruchomości w Kanadzie i tygodniowe zmiany zapasów ropy w USA. Umiarkowane do wysokiej zmienności należy się spodziewać w przypadku dolara nowozelandzkiego po ogłoszeniu decyzji w sprawie polityki pieniężnej.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze i premiery na rynku forex, czas to GMT:

Amerykańska sesja

  1. Kanada: Pozwolenia na budowę MoM, USA: Fed Barkin Speech, EIA Zmiana zapasów ropy naftowej

Czas: 12:30, 12:45, 14:30

Wyższe od oczekiwań dane dla pozwoleń na budowę są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara kanadyjskiego i gospodarki, ponieważ pozwolenia na budowę są wskaźnikiem rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym, odzwierciedlającym wzrost w sektorze budowlanym. Co więcej, wzrost liczby pozwoleń na budowę sugeruje optymizm korporacyjny i konsumencki, a liczba ta może również stanowić wiodący wskaźnik dla gospodarki, ponieważ warunki na rynku mieszkaniowym odzwierciedlają bieżące zmiany w cyklach koniunkturalnych w szeroko rozumianej gospodarce. Prognoza jest na poziomie 1,0%, niższa w porównaniu do poprzedniej wartości 4,7%.

Dolar kanadyjski może się również przesunąć wraz z wydaniem cotygodniowych amerykańskich inwentarzów ropy EIA, które mierzą tygodniową zmianę liczby baryłek ropy komercyjnej przechowywanej przez amerykańskie firmy. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za negatywny wpływ na ceny ropy naftowej, a to samo dotyczy sytuacji, w których spadek zapasów ropy naftowej jest mniejszy niż oczekiwano.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: Zaufanie konsumentów Westpac, kredyty mieszkaniowe, pożyczki inwestycyjne na cele mieszkaniowe, gubernator RBA Philip Lowe Speech, Nowa Zelandia: Oczekiwania inflacyjne RBNZ (QoQ) (Q2), Decyzja w sprawie stóp procentowych RBNZ, Oświadczenie o polityce pieniężnej, Konferencja prasowa RBNZ

Godzina: 00:30, 01:30, 03:00, 03:05, 21:00, 22:00

Zaczynając od danych ekonomicznych związanych z gospodarką Australii wyższymi niż oczekiwano danymi dla zaufania konsumentów Westpac i kredytów mieszkaniowych, pożyczki inwestycyjne dla domów są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, wskazując poziom sentymentu, jaki osoby prywatne mają w działalności gospodarczej i oczekiwania na temat w pobliżu przyszłych warunków ekonomicznych plus silny rynek mieszkaniowy, który pozytywnie koreluje z przyszłym wzrostem australijskiej gospodarki. Prognoza dotyczy spadku miesięcznych kredytów mieszkaniowych o 0,2%, czyli mniej niż poprzednia wartość 1,1%.

W przypadku dolara nowozelandzkiego na kilka godzin przed ogłoszeniem decyzji w sprawie polityki pieniężnej przez Bank Rezerwy Nowej Zelandii opublikowane zostaną oczekiwania inflacyjne mierzące oczekiwania rocznego CPI za 2 lata. Wzrost oczekiwań uważany jest za inflację, która może przewidywać wzrost stóp procentowych.

Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na dzień dzisiejszy jest decyzja w sprawie stopy procentowej RBNZ, przy oczekiwaniu niezmienionej podstawowej stopy procentowej na poziomie 1,75%. Jeśli RBNZ jest jastrzębi na temat inflacyjnej i gospodarczej perspektywy gospodarki i podwyższa stopy procentowe, to powinno to być pozytywne dla dolara nowozelandzkiego. Oświadczenie Polityki Pieniężnej, w którym RBNZ komentuje politykę monetarną i gospodarczą, może wpłynąć na dalszą zmienność cen akcji dolara nowozelandzkiego.

"Rezerwowy Bank Nowej Zelandii utrzymał oficjalną stopę procentową na niezmienionym poziomie rekordowo niskiego poziomu 1,75 procent w dniu 27 czerwca 2018 r., Jak powszechnie oczekiwano. Bank centralny ostatni przeniósł kluczową stopę procentową w listopadzie 2016 r. Politycy podkreślili, że perspektywy dla gospodarki pozostają nienaruszone, a inflacja CPI prawdopodobnie wzrośnie w najbliższym czasie ze względu na wyższe ceny paliwa. Ceny towarów konsumpcyjnych w Nowej Zelandii wzrosły o 1,1 procent rok do roku w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku, po 1,6% wzroście w poprzednim kwartale, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Była to najwolniejsza inflacja od trzeciego kwartału 2016 r. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Decyzja w sprawie stóp procentowych RBNZ

Azjatycka sesja

  1. Japonia: Eco Watchers Survey Current, Eco Watchers Survey Outlook, zamówienia maszyn (YoY, MoM)

Czas: 05:00, 23:50

Badanie Eco Watchers Current and Outlook mierzy regionalne krótkoterminowe trendy gospodarcze z wysokimi odczytami uznawanymi za pozytywne dla japońskiego jena, odzwierciedlając zwiększony optymizm dla perspektyw gospodarczych. Zlecenia maszynowe dostarczają informacji o całkowitej wartości zamówień na maszyny złożone u głównych producentów w Japonii i są wiodącym wskaźnikiem wydatkowania kapitału biznesowego. Ogólnie wzrost wskazuje na większe zaufanie przedsiębiorców do gospodarki. Prognozy dotyczą spadków zarówno w ankiecie Eco Watchers Survey, jak i corocznych zamówieniach maszyn. Oczekuje się, że roczna liczba zamówień maszynowych spadnie o 9,5%, mniej niż poprzednia wartość 16,5%, podczas gdy miesięczne zamówienia maszynowe dla Japonii mają spaść o -1,3%, co jest wartością ujemną, ale mniejszą niż poprzednia wartość -3,7. %.

"Główne zamówienia na maszyny w Japonii, które nie obejmują statków i sprzętu elektrycznego, spadły o 3,7 procent miesiąc do miesiąca w maju 2018 roku, po 10,1 procentowym wzroście w poprzednim miesiącu i porównaniu z oczekiwaniami rynku o 5,5 procentowym skurczeniu. To była druga jesień od trzech miesięcy. Zamówienia na przetwórstwo przemysłowe wzrosły jedynie o 1,3 procent po 22,7 procentowym wzroście w kwietniu, a żywność i napoje spadły o 4,2 procent (wobec -2,8 procent), a tkaniny spadły o 19,0 procent (vs 40,9 procent). W międzyczasie zamówienia nieprodukcyjne wzrosły o 0,2 proc. W porównaniu do wzrostu o 0,4 proc. Z roku na rok zamówienia na maszyny podstawowe wzrosły o 16,5 proc., Osiągając wzrosty po 9,6 proc. W poprzednim miesiącu. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Japońskie zamówienia maszyn

Miesięczne japońskie zamówienia maszynowe są bardzo zmienne, jak widać z powyższej tabeli i z nieokreślonym trendem. Ogólnie rzecz biorąc, dane ekonomiczne dla Japonii powinny być uznane za negatywne i mogą wpływać na jena japońskiego po jego uwolnieniu.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-08 07:17:43

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.