8 min przeczytaj

Na dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym rynku forex istnieją ważne dane ekonomiczne dla gospodarek Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady i Japonii, które mogą zapewnić umiarkowaną do wysokiej zmienność i cenę. Funt brytyjski najprawdopodobniej będzie odczuwał dużą zmienność, ponieważ pojawią się ogłoszenia pierwszego miesięcznego szacunku PKB, Bilansu Handlu oraz informacji o stanie produkcji, przemyśle i budownictwie.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się obecnie na:

Sesja europejska

  1. Francja: Produkcja przemysłowa MoM, Włochy: Produkcja przemysłowa MoM, Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa (YoY, MoM), Bilans handlowy, produkcja przemysłowa (r / r, MOM), Miesięczny PKB, Produkcja budowlana r / r, Strefa euro: Indeks nastrojów ekonomicznych ZEW, Niemcy: Indeks nastrojów ekonomicznych ZEW, Aktualne warunki ZEW

Czas: 06:45 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT, 09:00 GMT

Ważne dane ekonomiczne dla gospodarki Wielkiej Brytanii i wydarzenia dotyczące Brexitu wpłyną dzisiaj na Funt brytyjski. Nadwyżka handlowa, wyższe od oczekiwań odczyty dla produkcji przemysłowej, produkcji przemysłowej, produkcji budowlanej i miesięcznego PKB są uważane za pozytywne i sprzyjające funtowi brytyjskiemu.

"Deficyt handlowy Wielkiej Brytanii wzrósł o 2,1 miliarda GBP do 5,28 miliardów GBP w kwietniu 2018 r. Z korekty w górę o 3,22 miliarda GBP w poprzednim miesiącu i powyżej oczekiwań rynkowych w wysokości 2,5 miliarda GBP. Był to największy deficyt handlowy od września 2016 r., Ze względu na gwałtowny spadek eksportu. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Bilans handlowy Wielkiej Brytanii

Jak widać z powyższej tabeli, Zjednoczone Królestwo Salda Handlu jest bardzo zmienne i ma deficyt handlowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Prognozy przewidują wyższą dodatnią roczną produkcję przemysłową i produkcję przemysłową, ale ujemny odczyt, ale wyższy w porównaniu z poprzednim odczytem.

Dla Euro wyższe od oczekiwań odczyty dla ZEW Survey są uważane za pozytywne, co wskazuje na optymistyczne spojrzenie na szerszą gospodarkę, bieżące i krótkoterminowe przyszłe warunki ekonomiczne. Ponadto wyższe od oczekiwań dane dotyczące produkcji przemysłowej we Włoszech i we Francji są również uznawane za pozytywne dla euro. Oczekuje się ogólnie mieszanych danych ekonomicznych, które mogą zwiększyć zmienność dla euro. Oczekuje się, że wszystkie odczyty sentymentu ekonomicznego ZEW spadną, co może negatywnie wpłynąć na euro.

Amerykańska sesja

  1. Kanada: Obudowa zaczyna się r., Pozwolenia na budowę MoM, USA: Otwarcie ofert pracy przez JOLT, API Zmiana zapasów ropy naftowej

Czas: 12:15 GMT, 12:30 GMT, 14:00 GMT, 20:30 GMT

Liczby mieszkań i liczby pozwoleń na budowę pokazują siłę kanadyjskiego rynku mieszkaniowego i sektora budowlanego, uważanego za znaczący wskaźnik szerszej gospodarki, zarówno ze względu na cykle koniunkturalne, ale także przyczyniające się do wzrostu gospodarczego, jak również zwiększone wydatki konsumpcyjne na różne towary i usługi związane z rynkiem mieszkaniowym. Wyższe niż oczekiwano dane są uważane za pozytywne dla dolara kanadyjskiego. Prognozy dotyczą wyższej wartości rocznej kanadyjskiej zabudowy mieszkaniowej. Początek roku wyniósł 210 tys., W porównaniu do poprzedniego odczytu z 196 tys., Oraz wyższego odczytu miesięcznych kanadyjskich pozwoleń na budowę na poziomie 1,4%, w porównaniu do poprzedniego odczytu – -4,6%

Wyższe od oczekiwań odczyty dla amerykańskich JOLTs Openings są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, pokazując większą liczbę wolnych miejsc pracy, co odzwierciedla silny rynek pracy. Raport tygodnika API tygodniowego zapotrzebowania na ropę naftową jest przeglądem amerykańskiego popytu na ropę naftową. Ekonomiczne niespodzianki, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą przesuwać ceny ropy i parę walut USD / CAD. Prognoza dotyczy wyższej liczby ofert pracy dla JOLTs na 6,88M, w porównaniu do poprzedniej wartości 6,698M.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: Pewność biznesowa NAB

Godzina: 01:30 GMT

Wiarygodność biznesowa Narodowego Banku Australii jest przeglądem aktualnych warunków biznesowych w Australii, wyższe dane są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, ponieważ mogą one prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego. Prognoza przewiduje wzrost o 8, wyższy niż poprzedni wynik 6.

"Wskaźnik zaufania biznesowego NAB w Australii spadł do 6 w maju 2018 r. Z korekty w górę 11 w poprzednim miesiącu i braku konsensusu rynkowego na poziomie 9. Jest to najniższy odczyt od grudnia 2016 r., Ponieważ wskaźnik mierzący warunki biznesowe znacznie spadł o 6 zwraca uwagę na 15 z rekordowego poziomu 21 kwietnia. Zarówno pod względem komponentu, rentowność (spadek o 9 punktów do 13), jak i sprzedaż (spadek o 6 punktów do poziomu 22) odwróciły zyski osiągnięte w poprzednim miesiącu. Ponadto wskaźnik zatrudnienia spadł o 5 punktów do 8. Warunki złagodzone we wszystkich branżach, z wyjątkiem transportu / mediów i handlu detalicznego, ale ogólne warunki pozostają na poziomie lub powyżej średniej. ", Źródło: Trading Economics.

3. Australia: zaufanie biznesowe NAB

Jak widać na poniższym wykresie, poziom zaufania w biznesie w Australii jest dodatni w 2018 roku, ale jest zmienny, z najwyższym odczytem do tej pory w 2018 roku w styczniu.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: zamówienia maszyn (m / m, r.)

Czas: 23:50 GMT

Zlecenia maszynowe są uważane za główny wskaźnik wydatków kapitału przedsiębiorstw, przy czym wzrost ten świadczy o silniejszym zaufaniu do biznesu i wyższych wydatkach konsumentów, pozytywnym i wspierającym wyższy wzrost gospodarczy. Wyższe wartości są uznawane za pozytywne dla jena japońskiego. Oczekuje się pewnych mieszanych danych ekonomicznych, przy wzroście rocznych zamówień maszynowych o 8,6%, niższym niż w poprzednim czytaniu o 9,6% i spadku miesięcznych zamówień maszynowych o -5,5%, niższym niż poprzedni wynik 10,1%. To spowolnienie realizacji zamówień maszyn może mieć negatywny wpływ na jena.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-10 04:27:50

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.