8 min przeczytaj

Dzień przed dwiema ważnymi decyzjami EBC i BoE o stopach procentowych aktualności są dziś dość spokojne, dzięki raportom ekonomicznym z USA, takim jak Indeks cen producentów i raport Beige Book Fed, produkcja przemysłowa w strefie euro i Zaufanie konsumentów Westpac w Australii. Wiadomości o Brexit, NAFTA i o wojnie handlowej są czynnikami zewnętrznymi, które mogą zapewnić większą zmienność na rynku forex.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Strefa euro: Produkcja przemysłowa (YoY, MOM)

Czas: 12:00

Produkcja przemysłowa pokazuje wielkość produkcji w przemyśle, takich jak fabryki i produkcja, które są bardzo ważnym wskaźnikiem prognozowania zmian PKB i cykli gospodarczych. Wyższe od oczekiwań dane są dodatnie dla euro, wskazując na silny sektor przemysłowy i potencjalną presję inflacyjną w gospodarce, która może przewidywać wzrost stóp procentowych w przyszłości.

"Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 2,5 proc. Rok do roku w czerwcu 2018 r., Po skorygowanym w górę o 2,6 proc. Zysku w poprzednim miesiącu, podczas gdy rynki spodziewały się przyspieszenia o 2,6 proc. Produkcja wzrosła mniej w przypadku towarów pośrednich i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, a następnie została zakontraktowana za energię. Miesięcznie aktywność przemysłowa zmniejszyła się o 0,7 procent, po wzroście w maju o 1,4 procent w maju i gorszym od oczekiwań rynku o 0,4 procent. "Źródło: Trading Economics.

Produkcja przemysłowa w strefie euro

Z powyższej tabeli wynika, że ​​rok do roku produkcja przemysłowa wzrosła w łagodniejszym tempie w 2018 r. W porównaniu z rokiem 2017. Prognozy przewidują spadek rocznej produkcji przemysłowej do 1,0% z 2,5% i wzrost miesięczna produkcja przemysłowa do -0,5% z -0,7%. Każda niespodzianka ekonomiczna może zwiększyć zmienność dla euro względem innych walut.

Amerykańska sesja

Stany Zjednoczone: Fed Bullard Speech, Indeks cen producentów ex Food and Energy (YoY, MoM), Indeks cen producentów (YoY, MOM), EIA Zmiany zapasów ropy naftowej, Fed Brainard Speech, Fed Beige Book

Czas: 09:30, 12:30, 14:30, 16:45, 18:00

Indeks cen producentów (PPI) mierzy zmianę cen towarów sprzedawanych przez producentów i jest wiodącym wskaźnikiem inflacji cen konsumpcyjnych. Wyższe od oczekiwań odczyty wskazują na presję inflacyjną w gospodarce, co może wpłynąć na dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej przez Fed w kierunku zwiększenia podstawowej stopy procentowej. Bazowy PPI jest bardziej konserwatywną miarą inflacji po wyłączeniu niestabilnych cen żywności i energii.

"Ceny producenta końcowego popytu w USA pozostały niezmienione w lipcu 2018 r., Po 0,3-procentowym wzroście w czerwcu i brakującym oczekiwaniom rynku o 0,2%. Ceny towarów wzrosły w lipcu o 0,1 proc., Podobnie jak w czerwcu, pomimo spadku cen energii o 0,5 proc. I spadku cen żywności o 0,1 proc. Tymczasem ceny usług spadły o 0,1 proc., Co było pierwszym spadkiem od grudnia ubiegłego roku, ze względu na gwałtowny spadek cen usług handlowych (-0,8 proc.). Indeks bazowy, który wyklucza żywność i energię, w lipcu wzrósł o 0,1 proc., Również poniżej konsensusu rynkowego o 0,2 proc. W ujęciu rocznym ceny producenta wzrosły o 3,3 proc., A indeks bazowy wzrósł o 2,7 proc. ", Źródło: Trading Economics.

UE Industrial

Jak widać na wykresie, indeks cen amerykańskich producentów odnotował trend wzrostowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Prognozy przewidują spadek rocznego PPI do 3,2% z 3,3%, wzrost miesięcznego PPI do 0,2% z 0,0%, podczas gdy roczny PPI Core pozostanie bez zmian na poziomie 2,7%, a PPI na poziomie do 0,2% z 0,1%.

Raport Beige Book na temat obecnej sytuacji gospodarczej w USA jest ważnym wydarzeniem gospodarczym, ponieważ ekonomiści i eksperci rynkowi wyrażają opinię na temat ogólnego wzrostu gospodarczego w USA. Optymistyczne spojrzenie na te władze jest uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Raport inwentaryzacji zapasów ropy do celów energetycznych (EIA) mierzy tygodniową zmianę liczby baryłek ropy komercyjnej przechowywanej przez amerykańskie firmy. Jeśli wzrost zapasów ropy naftowej jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

Australia: indeks zaufania konsumentów Westpac

Czas: 00:30

Zaufanie konsumentów Westpac mierzy poziom nastrojów jednostek w działalności gospodarczej, odzwierciedlając oczekiwania co do rocznych i pięcioletnich warunków gospodarczych i poglądów na temat perspektyw gospodarczych. Wzrost wskaźnika jest dodatni dla dolara australijskiego, ponieważ wyższa pewność konsumentów może stymulować wydatki konsumpcyjne i wzrost gospodarczy. Spodziewany jest spadek do 101,0 z 103,6, co może mieć negatywny wpływ na dolara australijskiego.

Azjatycka sesja

Japonia: zamówienia maszyn (YoY, MoM)

Czas: 23:50

Zlecenia maszynowe to łączna wartość zamówień na maszyny złożone u głównych producentów w Japonii i są uważane za najlepszy wiodący wskaźnik wydatków kapitałowych. Ponieważ wzrost wskazuje na większe zaufanie przedsiębiorców do pozytywnych skutków innych wskaźników ekonomicznych, takich jak zatrudnienie, wyższe od oczekiwań dane są dodatnie dla jena japońskiego, odzwierciedlając silny sektor wytwórczy, który jest bardzo ważny dla japońskiej gospodarki. Przewiduje się wzrost do 5,7% i 4,7% dla miesięcznych i rocznych zamówień maszynowych odpowiednio z -8,8% i 0,3%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-12 05:16:02

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.