8 min przeczytaj

Przewidywany szczyt Trump / Kim w Singapurze jest jednym z najważniejszych wydarzeń, na których należy się dzisiaj skupić, ponieważ wypowiedzi z tego Szczytu mogą wyznaczać nowe trendy na rynku forex na temat współczynnika nastrojów ryzyka w zależności od oświadczenia, które zostaną ogłoszone.

Istnieją ważne dane ekonomiczne, które zostaną opublikowane w Wielkiej Brytanii podczas sesji europejskiej z poziomem bezrobocia i wskaźnikiem liczby roszczeń, wskaźnikiem nastrojów gospodarczych dla Niemiec i strefy euro, a później w amerykańskim i Sesje Pacyfiku – stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych i pewność biznesu w Australii

Inflacja w USA na dzień przed decyzją FOMC o stopie procentowej przeniesie dolara amerykańskiego, oczekuje się umiarkowanej do wysokiej zmienności dla funta brytyjskiego, Euro i dolar australijski.

Oto kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, na których można się skoncentrować:

Sesja europejska

 1. Wielka Brytania: Średnie zarobki, w tym premia, Szczur bezrobotny e, Zmiana zatrudnienia, zmiana liczby powoda, Niemcy: Aktualne warunki ZEW, Indeks nastrojów ekonomicznych ZEW, Strefa euro: Indeks nastrojów ekonomicznych ZEW

Czas: 08:30 GMT, 09:00 GMT

Mnóstwo ważnych danych ekonomicznych dla gospodarka Wielkiej Brytanii zostanie dziś opublikowana, a wszystkie te dane mogą przenieść funta brytyjskiego w oparciu o wyniki. Niższe od oczekiwanych lub malejące dane dotyczące stopy bezrobocia i zmiany liczby roszczeń oraz wyższe od oczekiwanych dane dotyczące zmiany zatrudnienia i średnich zarobków, w tym premii, są uważane za pozytywne i wspierające funta brytyjskiego, odzwierciedlając silny rynek pracy i dodatni wzrost dochodów , które mogą mieć pozytywny wpływ na wydatki konsumpcyjne i wzrost gospodarczy.

Prognozy dotyczą niezmienionej liczby 2,6% w przypadku średnich zarobków, w tym premii, niezmienionego wskaźnika bezrobocia wynoszącego 4,2%, spadku zmiany zatrudnienia na poziomie 124 000, niższy niż poprzedni odczyt z 197K i spadek dla wskaźnika liczby powoda o 11,3K, niższy niż poprzedni odczyt o 31,2K. Pewne dane mieszane dla gospodarki Wielkiej Brytanii są spodziewane.

Jak widać z wykresu "Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii utrzymywała się na 42-letnim niskim poziomie 4,2 procent w ciągu trzech miesięcy do marca 2018 roku, zgodnie z oczekiwaniami rynku.", Źródło: Trading Economics.

Zakres niskich i wysokich bezrobocia w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosił 4,2% -4,6%. Trwały wzrost zmian w zatrudnieniu i spadek liczby osób zgłaszających roszczenia to kluczowe czynniki dla dalszego obniżenia stopy bezrobocia i pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy.

 Stopa bezrobocia

Wskaźnik nastrojów gospodarczych ZEW mierzy nastroje inwestorów w oparciu o zapytania analityków finansowych i poziom optymizmu dla obecnych i krótkoterminowych przyszłych warunków ekonomicznych. Wyższe od oczekiwań odczyty są zarówno optymistyczne, jak i wspierają euro, odzwierciedlając pozytywne oczekiwania wobec gospodarki strefy euro. Prognozy dotyczą niższych odczytów dla wszystkich wskaźników nastrojów ekonomicznych dla Niemiec i strefy euro, co może mieć negatywny wpływ na euro.

Sesja amerykańska

 1. USA: stopa inflacji (r / r, m / m), bazowa stopa inflacji r / r, budżet miesięczny Oświadczenie, API Zmiana zapasów ropy naftowej

Czas: 12:30 GMT, 18:00 GMT, 20:30 GMT

Wartość amerykańskiej stopy inflacji na jeden dzień przed decyzją w sprawie stóp procentowych FOMC to jedna z publikacji ekonomicznych o dużym wpływie na dzisiejszy dolar amerykański, ponieważ wyższa od oczekiwań wartość będzie dodatnia dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając presję inflacyjną w gospodarce i prawie dyskontując w bardzo dużym stopniu podwyżkę stóp procentowych jutro przez Fed

"Roczna stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 2,5 procent w kwietniu 2018 r. Z 2,4 procent w marcu, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jest to najwyższa stopa od lutego 2017 r. Inflacja bazowa była płaska na poziomie 2,1%. ", Źródło: Trading Economics.

 Inflacja w USA

Zauważamy trend wzrostowy dla amerykańskiej stopy inflacji od lipca 2017, kiedy to było w wysokości 1,7%. Prognoza przewiduje wzrost o 2,8%, wyższy niż poprzedni odczyt o 2,5%, podczas gdy roczna stopa inflacji bazowej, uważana za bardziej konserwatywny pomiar wskaźnika inflacji, z wyłączeniem niestabilnych cen żywności i energii, ma wzrosnąć 2,2%, wyższa niż poprzednia stopa wynosząca 2,1%

Miesięczne zestawienie budżetu podsumowuje dochody i wydatki rządu federalnego. Ogólnie nadwyżkę budżetową uważa się za dodatnią dla dolara amerykańskiego. Tygodniowa giełda ropy API podaje dane dla amerykańskiego przemysłu naftowego i zapotrzebowanie na zapasy ropy naftowej. Wszelkie niespodzianki mogą znacznie podnieść cenę ropy naftowej. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny w przypadku cen ropy

Pacific Session

 1. Australia: zaufanie biznesowe NAB, kredyty mieszkaniowe MoM, pożyczki inwestycyjne na cele mieszkaniowe [19659008] Czas: 01:30 GMT

  Wysokie odczyty dla zaufania biznesowego NAB, kredytów mieszkaniowych i pożyczek inwestycyjnych dla domów są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy i przewidywany pozytywny wzrost gospodarczy, jak wzrost zaufania w biznesie może mieć pozytywny wpływ na wydatki kapitałowe i zatrudnienie. Prognozy przewidują spadek zaufania w biznesie, który ma odczyt o 9,0, niższy niż poprzedni odczyt 10,0, oraz ujemną stopę kredytów dla gospodarstw domowych o oczekiwanym odczycie na poziomie -1,9%, lepszą niż poprzednia stopa ujemna -2,2% . Ogólnie te dane ekonomiczne mogą mieć negatywny wpływ na dolara australijskiego.

  Kup teraz

  UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

  OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

  Usługi finansowe świadczone przez tę stronę niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

   


  Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
  Data publikacji: 2018-06-12 03:59:37

  Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.