8 min przeczytaj

Niektóre z najważniejszych wydarzeń na rynku w kalendarzu to dziś: stopa bezrobocia i zmiana zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, publikacja protokołu z posiedzeń RBA, produkcja przemysłowa i indeks rynku mieszkaniowego NAHB dla amerykańskiej gospodarki oraz raport przewodniczącego Fed Powell. Jest także przemówienie BoE Governor Carney. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się dziś spodziewać na rynku forex, głównie w przypadku funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego. Istnieje również szczyt UE-Japonia.

Oto kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex na dziś:

Sesja europejska

  1. Wielka Brytania: gubernator BoE Carney Speech, średnie zarobki z uwzględnieniem premii, średnie zarobki bez premii, zmiana liczby powoda, stopa bezrobocia, zmiana w zatrudnieniu

Czas: 08:00 GMT, 08:30 GMT

Ważne dane makroekonomiczne zostaną dziś opublikowane dla brytyjskiej gospodarki, stopy bezrobocia i zmiany zatrudnienia. Niższe od oczekiwań dane dotyczące stopy bezrobocia oraz wskaźnika liczby osób zgłaszających roszczenia i wyższe niż oczekiwano w przypadku zmiany zatrudnienia są uważane za pozytywne i wspierające funta brytyjskiego, odzwierciedlając silny rynek pracy i wyższy wzrost zatrudnienia, co prowadzi do ekspansji gospodarczej. Zmiana liczby roszczeń mierzy liczbę osób, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, ale aktywnie poszukują zatrudnienia.

"Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wynosiła 4,2 procent w ciągu trzech miesięcy do kwietnia 2018 roku, tyle samo co w poprzednim okresie, a najniższa od 1975 roku. Dane były zgodne z oczekiwaniami rynku.", Źródło: Trading Economics.

Bezrobocie w Zjednoczonym Królestwie

Jak widać z powyższej tabeli, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich trzech kolejnych miesięcy została odnotowana na poziomie 4,2%, czyli najniższym od 42 lat. Prognozy dotyczą niezmienionej stopy bezrobocia wynoszącej 4,2%, co stanowi wzrost dla zmiany liczby roszczeń o 2,3K, w porównaniu z poprzednią wartością -7.7K, czyli wzrost o zmianę zatrudnienia o 150 000, wyższy niż w poprzednim czytaniu o 146 000, oraz niezmienioną wartość dla średnich zarobków z premią na poziomie 2,5%.

Pozytywny wzrost zysków jest uznawany za pozytywny dla funta brytyjskiego, ponieważ może prowadzić do wyższych wydatków konsumpcyjnych i wzrostu gospodarczego. Oczekuje się ogólnie mieszanych danych gospodarczych dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Ekonomiczna niespodzianka, pozytywna dla zmiany zatrudnienia, może zapewnić dalsze wsparcie dla funta brytyjskiego. Przemówienie BoE Governor Carney w sprawie stabilności finansowej może również przenieść funta brytyjskiego i będzie monitorowane przez uczestników rynku forex, ponieważ wszelkie oświadczenia i wiadomości dotyczące wydarzeń dotyczących Brexitu mogą wpływać na zmienność funta brytyjskiego w stosunku do innych walut.

Amerykańska sesja

  1. US: Produkcja przemysłowa (YoY, MoM), Fed Chair Powell Testimony, Indeks rynku mieszkaniowego NAHB, Długoterminowe długoterminowe przepływy TIC netto, Tygodniowy zapas ropy API

Czas: 13, 15 GMT, 14:00 GMT, 20:00 GMT, 20:30 GMT

Produkcja przemysłowa pokazuje wielkość produkcji w amerykańskich branżach, takich jak fabryki i zakłady produkcyjne. Wyższe dane pokazują ekspansję gospodarczą i silne warunki gospodarcze w sektorze przemysłowym, uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Indeks rynku mieszkaniowego NAHB przedstawia w przyszłości sprzedaż domów i oczekiwane budynki mieszkalne, będąc ważnym wskaźnikiem ekonomicznym trendu na rynku mieszkaniowym.

Wysokie odczyty dla indeksu rynku mieszkaniowego NAHB są uważane za pozytywne dla amerykańskiej gospodarki i dolara amerykańskiego. Długoterminowe długoterminowe TIC netto są podsumowaniem przepływu zapasów, obligacji i funduszy rynku pieniężnego do i ze Stanów Zjednoczonych. Dodatnia liczba wskazuje na napływ kapitału na amerykańskie rynki finansowe i kapitałowe, co wskazuje na optymistyczne prognozy gospodarcze.

Raport tygodnika API tygodniowego zapotrzebowania na ropę naftową zawiera przegląd amerykańskiego zapotrzebowania na ropę naftową.
Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i uważa się go za ujemny w przypadku cen ropy naftowej.

Prognozy przewidują wzrost miesięcznej produkcji przemysłowej USA o 0,5%, w porównaniu z poprzednim odczytem o -0,1%, wzrost dla indeksu rynku mieszkaniowego NAHB o 69, wyższy niż poprzedni odczyt z 68 i spadek o Długoterminowe TIC płynie na poziomie 34,3 mld USD, niższym niż poprzedni odczyt z 93,9 mld USD.

"Produkcja przemysłowa w USA spadła o 0,1 proc. Miesiąc do miesiąca w maju 2018 r., Po skorygowanym w górę o 0,9 proc. Wzroście w kwietniu i brakującym oczekiwaniom rynku o 0,2 proc. Zysku. Produkcja produkcyjna gwałtownie spadła, ponieważ zespoły ciężarówek zostały zakłócone przez poważny pożar u dostawcy części. ", Źródło: Trading Economics

Produkcja przemysłowa USA

Jak widać z wykresu, miesięczna produkcja przemysłowa w USA jest zarówno bardzo zmienna, jak i nieokreślona. Po trzech kolejnych miesiącach wzrostów odnotowano duży spadek i ujemną wartość w ciągu ostatniego miesiąca.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: protokół z posiedzenia RBA

Godzina: 01:30 GMT

Protokół ostatniego spotkania RBA w sprawie polityki pieniężnej zostanie opublikowany, dostarczając informacji na temat dyskusji na temat polityki, w tym różnych punktów widzenia i głosów poszczególnych członków Komitetu. Jeśli RBA jest "jastrzębi" co do inflacyjnych perspektyw dla gospodarki i perspektyw gospodarczych, jest to uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, ponieważ oznacza to większą możliwość szybkiego podwyższenia stóp procentowych.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-17 06:00:43

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.