7 min przeczytaj

Dwa spotkania z ramienia polityki pieniężnej z Reserve Bank of Australia i Bank of Japan, kilka wystąpień wyższych urzędników banku centralnego, roczna produkcja budowlana w strefie euro, prognozy gospodarcze na temat szwajcarskiej gospodarki i danych gospodarczych o rynku mieszkaniowym w USA i Australii są niektóre z wydarzeń gospodarczych dzisiaj na rynku forex. Oczekuje się umiarkowanej do wysokiej zmienności dla dolara australijskiego i japońskiego jena, ale euro, frank szwajcarski i dolar amerykański również mogą się przesunąć, jeśli pojawią się pozytywne lub negatywne niespodzianki ekonomiczne w odniesieniu do rzeczywistych danych ekonomicznych.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze na rynku forex koncentrują się dzisiaj na:

Sesja europejska

  1. Szwajcaria: Prognozy ekonomiczne SECO, Strefa euro: Prezydent EBC Draghi Przemówienie, przemówienie EBC Praet, Produkcja budowlana r / r, EBC Nouy Speech

Czas: 05:45 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT, 09:00 GMT, 11:00 GMT, 13:00 GMT

Prognozy ekonomiczne dla szwajcarskiej gospodarki są uważane za miarę aktywności rynkowej, ponieważ odzwierciedlają one tempo, w jakim szwajcarska gospodarka rośnie lub maleje, stan jej wzrostu gospodarczego. Ogólnie wysoki odczyt lub lepsza niż oczekiwano liczba jest uważana za pozytywną dla franka szwajcarskiego. Przemówienia prezesa EBC Draghiego i innych wysokich urzędników EBC ds. Banków centralnych mogą mieć wpływ na euro w oparciu o komentarze i mogą stanowić krótkoterminowy trend. Wyższa od oczekiwań wartość rocznej produkcji budowlanej w strefie euro powinna być dodatnia dla euro, wskazując na moc i siłę przemysłu budowlanego

 Produkcja budowlana w UE

"Produkcja budowlana w strefie euro wzrosła o 0,8 procent rok do roku w marcu 2018 r., po skorygowanym w górę o 0,4% zysku w poprzednim miesiącu, ale brak oczekiwań rynkowych na poziomie 2,2%. ", Źródło: Trading Economics .

Zauważamy, że oprócz od stycznia 2018 r. produkcja budowlana w strefie euro w 2018 r. była słaba w porównaniu z rokiem poprzednim 2017.

American Session

  1. USA: Fed Bullard Speech, pozwolenia na budowę MoM, Housing Starts MoM, API Zmiany zapasów ropy naftowej

Czas: 11:00 GMT, 12:30 GMT, 20:30 GMT

Początki mieszkaniowe i pozwolenia na budowę są ważnymi wskaźnikami, które śledzą, jak wiele nowych domów jednorodzinnych lub budynków zostało zbudowanych, a stan amerykański ho z wykorzystaniem rynku. Wyższe od oczekiwań dane dotyczące zarówno rozpoczęcia budów mieszkaniowych, jak i pozwoleń na budowę są uznawane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając siłę na rynku mieszkaniowym, który wpływa na gospodarkę USA pod wieloma względami, tworząc miejsca pracy, inwestując i zapewniając źródło dochodów dla osób i firm i w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Jak wynika z wykresu "Rozpoczęcie budownictwa mieszkaniowego w USA spadło o 3,7 proc. Miesiąc do miesiąca do zannualizowanej stopy 1 287 tys. W kwietniu 2018 r., Po skorygowanym w górę 3,6 proc. Wzroście w marcu. Jest to najniższa stopa od czterech miesięcy, głównie z powodu gwałtownego spadku w segmencie wielorodzinnym. ", Źródło: Trading Economics.

 US Housing Starts

Amerykańskie początki budownictwa mieszkaniowego są niestabilne, ale mają tendencję wzrostową w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim 2017. Prognozy przewidują wzrost miesięcznych wzrostów budownictwa mieszkaniowego w USA z oczekiwaną 1.317 mln, wyższą niż poprzednia wartość 1.287 mln, ale przewiduje się, że pozwolenia na budowę spadną o 1,35 mln , niższy niż poprzedni wynik 1,364M. Cotygodniowa zmiana zapasów API ropy naftowej zapewnia ważny przegląd zapotrzebowania USA na ropę naftową. Jeśli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za negatywny wpływ na ceny ropy naftowej.

Pacific Session

  1. Australia: Indeks cen domów (QoQ, rok), spotkania RBA Minuty

Czas: 01:30 GMT

Indeks cen nieruchomości pokazuje zmiany cen mieszkań w dużych miastach w Australii i może być uważany za kluczowy wskaźnik presji inflacyjnej. Wyższe niż oczekiwano lub rosnące dane są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy. Prognozy dotyczą niższych wartości indeksu cen domów zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym. Protokół z Reserve Bank of Australia pokazuje ważne informacje na temat dyskusji na temat polityki, w tym różnice poglądów, a uczestnicy rynku forex będą na nich polegać za wszelkie oświadczenia wskazujące na zmiany w polityce pieniężnej.

Asian Session

  1. Japonia: BoJ Monetary Protokół z posiedzenia polityki

Czas: 23:50 GMT

Protokół z posiedzenia Rady Japonii w sprawie polityki monetarnej dokonuje przeglądu sytuacji gospodarczej w Japonii i wskazuje perspektywy dla gospodarki. Jeśli BoJ wydaje się optymistycznie nastawiony do bieżących warunków ekonomicznych, jest to uważane za pozytywne i pozytywne dla jena japońskiego, a zmiany w tym raporcie mogą mieć wpływ na zmienność JPY.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cenowych lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-18 20:35:23

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.