5 min przeczytaj

Protokoły z posiedzeń RBA, brytyjskie zamówienia na trendy przemysłowe CBI, amerykańska giełda ropy naftowej w USA oraz sprzedaż detaliczna w Nowej Zelandii to niektóre z nowości i raportów, które zostaną opublikowane dzisiaj na rynku forex. Niskie do umiarkowanej zmienności należy się dziś spodziewać, chociaż dolar australijski może być świadkiem dużej zmienności po opublikowaniu protokołu z posiedzeń RBA.

To są ekonomiczne wydarzenia na rynku forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Wielka Brytania: Pożyczanie netto sektora publicznego, zamówienia przemysłowe CBI

Czas: 08:30, 10:00

Badanie CBI Industrial Trends Survey zawiera opinie ekspertów z kierownictwa wyższego szczebla, na temat przeszłych i oczekiwanych trendów w różnych ważnych wskaźnikach ekonomicznych, takich jak produkcja, eksport, ceny, koszty, zaufanie biznesowe. Jeżeli te opinie wskazują na jastrzębią perspektywę w sektorze wytwórczym, jest to uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego.

"Saldo Konfederacji Brytyjskich Branż Przemysłowych spadło w lipcu 2018 r. O 2 punkty do 11, wciąż przekraczając oczekiwania rynkowe o wartości 9. Wskaźnik mierzący oczekiwania dotyczące produkcji spadł do 14 z 18 w poprzednim miesiącu, podczas gdy indeks zamówień na eksport pozostał bez zmian. Ponadto spadły zapasy gotowych produktów (1 w porównaniu do 8 w czerwcu), a oczekiwanie krajowej ceny było stabilne (o 13). ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Zamówienia CBI Industrial Trends

Oczekuje się, że zamówienia CBI Industrial Trends spadną do 9,0 z 11,00 w poprzednim okresie.

Kwota pożyczki netto zawiera informacje na temat kwoty nowego długu posiadanego przez rządy Wielkiej Brytanii. Ogólnie rzecz biorąc wzrost pożyczek netto jest uznawany za ujemny dla funta brytyjskiego. Oczekuje się, że kwota netto pożyczek netto spadnie do – 5.559 mld funtów brytyjskich z 4,530 funtów brytyjskich.

Amerykańska sesja

US: Tygodniowy zapas ropy API API

Czas: 20:30

Tygodniowy Biuletyn Statystyczny API dostarcza amerykańskich i regionalnych danych dotyczących działalności rafineryjnej oraz produkcji zapasów ropy naftowej, benzyny i destylatów, pokazujących, ile oleju i produktu jest dostępnych w magazynie. Ten wskaźnik daje przegląd zapotrzebowania USA na ropę naftową. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za bessy dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

Australia: protokół spotkania RBA w Nowej Zelandii: sprzedaż detaliczna (QoQ) (Q2), sprzedaż detaliczna z autami (QoQ) (Q2)

Czas: 01:30, 22:45

Protokoły z posiedzeń Reserve Bank of Australia dostarczają ważnych informacji na temat dyskusji na temat polityki, w tym różnic poglądów i rejestracji głosów poszczególnych członków Komitetu. To, co jest monitorowane przez uczestników rynku forex, to język RBA, jeśli wydaje się on być jastrzębi lub optymistyczny co do inflacyjnych prognoz dla gospodarki, co jest uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, ponieważ istnieje większa możliwość podwyżki stóp wkrótce .

W przypadku dolara nowozelandzkiego sprzedaż detaliczna mierzy całkowite wpływy sklepów detalicznych. Zmiany w sprzedaży detalicznej są wskaźnikiem wydatków konsumpcyjnych. Wysoki odczyt jest postrzegany jako pozytywny dla dolara nowozelandzkiego, ponieważ wyższe wydatki konsumpcyjne są główną siłą napędową wyższego wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem PKB.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-21 08:18:34

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.