9 min przeczytaj

Dzisiejsze wiadomości i raporty ekonomiczne skupiają się na wskaźnikach Purchasing Managers Index (PMI) mierzących warunki biznesowe dla różnych sektorów we Francji, Niemczech, strefie euro i USA. Uczestnicy rynku forex ocenią relatywne wyniki ogólnych warunków gospodarczych dla wymienionych krajów, w wyniku czego mogą pojawić się nowe krótkoterminowe trendy. Euro szczególnie będzie oczekiwać decyzji EBC w sprawie stóp procentowych w czwartek, 26 lipca, z ewentualnymi niespodziankami ekonomicznymi w międzyczasie, prawdopodobnie zwiększając jej zmienność w stosunku do innych walut.

Najważniejsze wydarzenia w Kalendarzu na dziś:

Sesja europejska

  1. Niemcy: Markit PMI Composite, Markit Services PMI, Markit Manufacturing PMI, Strefa euro: Markit PMI Composite, Markit Services PMI, Markit Manufacturing PMI

Czas: 07:30 GMT, 08:00 GMT

PMI składa się z kilku różnych badań, które obejmują kilka elementów, takich jak Nowe zamówienia, zamówienia fabryczne, poziomy zatrudnienia i ulepszenia sygnalizacji Zapasów, brak zmian lub pogorszenie obecnych warunków ekonomicznych. Wskaźnik PMI jest niezwykle ważnym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego i może być uważany za wiodący wskaźnik wzrostu lub spadku PKB. Wyższe od oczekiwań dane dla PMI są uważane za pozytywne i wspierające dla lokalnych walut, odzwierciedlając wzrost aktywności gospodarczej i prawdopodobnie wyższy przyszły wzrost gospodarczy.

"Indeks PMI IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI został potwierdzony na poziomie 55,9 w czerwcu 2018 r., Poniżej ostatecznej wartości 56,9. Odczyt wskazywał na najsłabsze tempo ekspansji w sektorze produkcyjnym od grudnia 2016 r., Ponieważ wzrost nowych zamówień obniżył się jeszcze bardziej do najsłabszych od marca 2016 r., A sprzedaż eksportowa również wzrosła co najmniej przez ponad dwa lata przy mniejszej liczbie zamówień z USA i Chin. Ponadto zaufanie biznesowe było najniższe od ponad trzech lat w czerwcu w związku z rynkiem chłodzenia, taryfami i ograniczeniami w dostawach. Jednak tempo tworzenia miejsc pracy wzrosło z najniższego od 15 miesięcy poziomu odnotowanego w maju do najwyższego poziomu od lutego, ponieważ firmy starały się zwiększyć zdolność produkcyjną. Na froncie cenowym opłaty za fabryki wzrosły najwolniej od ośmiu miesięcy, mimo że producenci odczuwają przyspieszenie inflacji kosztów produkcji. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Niemcy PMI dla przemysłu

Z powyższego wykresu zauważamy wyraźny trend spadkowy dla PMI dla przemysłu w Niemczech, który do tej pory ukształtował się w 2018 r. Na szczycie w styczniu i spadał w całym przyszłym miesiącu, co wskazuje na słabsze warunki gospodarcze w sektorze przetwórstwa i prawdopodobnie niższy wzrost gospodarczy.

Prognozy dla danych PMI w Niemczech dotyczą niezmienionego wskaźnika Markit PMI Composite na poziomie 54,8, spadku wskaźnika PMI dla Markit Services o 54,3, niższego od poprzedniego poziomu wynoszącego 54,5, a spadku dla Markit Manufacturing o 55,5, niższego od poprzedniego. 55,9. Spodziewane są spadki w strefie euro dla wszystkich danych PMI, które mogą mieć negatywny wpływ na euro.

Amerykańska sesja

  1. US: Indeks cen mieszkań MoM, Markit PMI Composite, Markit Services PMI, Markit Manufacturing PMI, API Tygodniowy zapas ropy naftowej

Czas: 13:00 GMT, 13:45 GMT, 20:30 GMT

Ta sama analiza finansowa, odnosząca się do danych PMI, dotyczy gospodarki Stanów Zjednoczonych, gdzie rosnące lub wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, wskazując na wzrost warunków gospodarczych dla różnych sektorów i prowadząc do wyższego przyszłego wzrostu gospodarczego.

"Indeks IHS Markit US Composite PMI wyniósł 56,2 w czerwcu 2018 r., Nieco powyżej wstępnej wartości 56,0 i porównaniu do końcowej wartości 56,6. Całkowita ekspansja sektora prywatnego była druga, najszybsza od kwietnia 2015 r., Wspierana przez silny wzrost aktywności obu usług (PMI na poziomie 56,5 wobec 56,8 w maju) i produkcji przemysłowej (PMI na poziomie 55,4 vs 56,4). ", Źródło: Ekonomia handlowa.

US Composite PMI

Jak widać na wykresie, amerykański PMI w segmencie PMI wykazuje tendencję wzrostową w 2018 r., A najniższa wartość odnotowano w styczniu. Ma odwrotny trend w porównaniu z niemieckim złożonym PMI, wyraźna rozbieżność w porównaniu względnych wyników gospodarczych wspomnianych krajów. Prognozy dotyczące wskaźników PMI w USA dotyczą niezmienionego wskaźnika PMI Markit Manufacturing (55,4), spadku wskaźnika Markit PMI Composite (56,0), niższego od poprzedniego (56,2) oraz niezmienionego wskaźnika PMI Markit Services na poziomie 56,5.

Indeks cen mieszkań dostarcza wskaźnik aktualnych warunków panujących na rynku nieruchomości, a wyższe odczyty uważane są za pozytywne dla dolara amerykańskiego, wskazując na solidny rynek mieszkaniowy, który sam w sobie jest wiodącym wskaźnikiem ogólnej gospodarki i presji inflacyjnej w gospodarce. Prognoza przewiduje wyższy odczyt o 0,4% w porównaniu z poprzednim odczytem o 0,1%.

Tygodniowy raport API ropy naftowej jest przeglądem amerykańskiego zapotrzebowania na ropę naftową. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za negatywny czynnik dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

  1. Nowa Zelandia: Bilans handlowy (YoY, MOM)

Czas: 22: 45 GMT

Bilans handlowy jest miarą salda pomiędzy importem a eksportem. Wartość dodatnia pokazuje nadwyżkę handlową, wpływy kapitałowe w kraju, wzrost popytu na towary i usługi denominowane w lokalnej walucie, co w teorii ekonomicznej może prowadzić do naturalnej aprecjacji dolara nowozelandzkiego w stosunku do innych walut. Prognozy przewidują niższą miesięczną nadwyżkę handlową wynoszącą 200 mln dolarów nowozelandzkich w porównaniu z poprzednią kwotą 294 mln dolarów nowozelandzkich, spadek zarówno w imporcie, jak i eksporcie oraz większy roczny deficyt handlowy w wysokości -3,681 mld dolarów nowozelandzkich w porównaniu z poprzednim rokiem. liczba -3.600 mld dolarów nowozelandzkich. Dodatni bilans handlowy pokazuje wysoką konkurencyjność gospodarki kraju, więc te spodziewane dane mogą negatywnie wpłynąć na dolara nowozelandzkiego po ich uwolnieniu.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-24 08:39:33

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.