8 min przeczytaj

Lekki kalendarz ekonomiczny na dzisiejszym rynku Forex ma dane ekonomiczne, które zostaną ogłoszone w związku z gospodarką USA z indeksem cen nieruchomości i indeksem zaufania konsumentów, a uczestnicy rynku forex prawdopodobnie jutro skupią się na decyzji w sprawie stóp procentowych FOMC. Gdzie indziej jest ogłoszenie francuskiego zaufania w biznesie i gubernatora BoJ Gubernator Kuroda. Dolar amerykański może zacząć wykazywać zwiększoną zmienność, ponieważ inwestorzy mogą rozpocząć zamówienia przed pozycjonowaniem w oczekiwaniu na decyzję w sprawie stóp procentowych FOMC.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku Forex, czas GMT:

Sesja europejska

Francja: Pewność biznesowa, przemówienie Boe Vlieghe

Czas: 09:45, 11:40

Pewność biznesowa we Francji mierzy obecną sytuację biznesową, wskazując na wyniki całej francuskiej gospodarki w perspektywie krótkoterminowej. Pozytywny wzrost gospodarczy może przewidywać pozytywne ruchy dla euro, ponieważ wysokie odczyty zaufania w biznesie mogą mieć pozytywny wpływ na wskaźniki ekonomiczne, takie jak zatrudnienie i wydatki kapitałowe, które mogą stymulować gospodarkę. Przewiduje się marginalny spadek do 109 ze 110.

"Francuski wskaźnik nastrojów przemysłowych wzrósł do 110 w sierpniu 2018 r. Z korekty w górę o 109 w poprzednim miesiącu. Ostatnie czytanie znalazło się wygodnie powyżej oczekiwań rynku na poziomie 108, ponieważ bilans opinii przemysłowców na temat aktywności w przeszłości gwałtownie wzrósł (19 vs. 10 w lipcu). Ponadto, saldo opinii na temat portfela zamówień ogółem nieznacznie wzrosło (-3 vs -4), podczas gdy w księgach zamówień eksportowych spadło od maja (-3 vs -2). Wzrosły oczekiwania dotyczące ogólnej produkcji (11 vs 10), natomiast pogorszyły się wyniki dotyczące produkcji osobistej (18 vs 23). Jeśli chodzi o zatrudnienie, to bilans opinii dotyczących zarówno oczekiwanej siły roboczej (2 na 1), jak i siły roboczej w przeszłości (2 na 3) był praktycznie stabilny. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Francuski biznes pewność

Francuski zaufania w biznesie w ciągu ostatnich 12 miesięcy został zgłoszony w wąskim zakresie od wysokiej do niskiej 113-109 ceny.

Funt brytyjski nie opublikował dzisiaj żadnych danych rynkowych, ale przemówienie wyższego urzędnika banku centralnego może przenieść walutę wraz z wszelkimi oświadczeniami o prognozach gospodarczych, a także najnowszymi wiadomościami Brexit.

Amerykańska sesja

USA: Indeks cen domów S & P / Case-Shiller (r / r, m / m), indeks cen domów (m / m), indeks zaufania konsumentów, API Zmiana zapasów ropy

Czas: 13:00, 14:00, 20:30

Indeks cen domów i indeksy cen domów S & P / Case-Shiller (YoY, MoM) dostarczają ważnych informacji na temat kondycji amerykańskiego rynku nieruchomości. Wyższe od oczekiwań odczyty są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy. Prognozy dotyczą niezmienionych odczytów dla miesięcznego indeksu cen domów i miesięcznego wskaźnika cen domów S & P / Case-Shiller odpowiednio o 0,2% i 0,5% oraz minimalnego spadku dla rocznego indeksu cen domów S & P / Case-Shiller do 6,2% z 6,3 %. Silny rynek mieszkaniowy jest monitorowany pod kątem presji inflacyjnej w szerszej gospodarce i wszelkich oznak potencjalnej słabości w cyklach gospodarczych.

"Dwudziestodwuletni indeks Composite Home S & P CoreLogic Case-Shiller w USA wzrósł o 6,3% rok do roku w czerwcu 2018 roku, po wzroście o 6,5% w maju i poniżej oczekiwań rynku na poziomie 6,5%. Las Vegas zanotował największy wzrost (10,3 procent), a następnie Seattle (12,8 procent) i San Francisco (10,7 procent). Tymczasem krajowy indeks, obejmujący wszystkie dziewięć sekcji amerykańskich spisów powszechnych, wzrósł w czerwcu o 6,2 procent, czyli o 6,4 procent mniej niż w poprzednim miesiącu. ", Źródło: Trading Economics.

Indeks cen domów S & P / Case-Shiller

Z powyższego wykresu wynika, że ​​Indeks cen mieszkań S & P / Case-Shiller, który bada zmiany wartości rynku nieruchomości mieszkaniowych w 20 regionach w USA, odnotował wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy, osiągając najwyższy poziom. o wartości 213,07 za ostatni okres sprawozdawczy.

Rada ds. Konferencji (CB) Consumer Confidence mierzy poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej, będąc wiodącym wskaźnikiem, ponieważ może przewidzieć wydatki na konsumpcję, kluczową siłę napędową dla ogólnej aktywności gospodarczej. Wyższe odczyty wskazują na wyższy optymizm konsumentów, który jest dodatni dla dolara amerykańskiego. Spodziewany jest spadek do 132,0 z 133,4, co może mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Tygodniowy raport zmian zapasów API ropy naftowej zawiera informacje o poziomach zapasów ropy naftowej, benzyny i destylatów w USA., Przegląd zapotrzebowania USA na ropę naftową. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej. Jeżeli spadek zapasów jest większy niż oczekiwano, wskazywał na większy niż oczekiwano popyt i był dodatni dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

Nowa Zelandia: Bilans handlowy (YoY, MOM)

Czas: 22:45

Bilans handlowy to różnica między wartością eksportu i importu w kraju. Dodatnie saldo oznacza, że ​​wywóz przekracza import. Dodatni bilans handlowy ilustruje wysoką konkurencyjność gospodarki kraju, wskazując na napływ kapitału w kraju oraz wysoki popyt na towary i usługi denominowane w dolarze nowozelandzkim, pozytywny czynnik dla dolara nowozelandzkiego.

Azjatycka sesja

Japonia: BoJ Governor Kuroda Speech

Czas: 05:35

Przemówienie prezesa Banku Japonii jest ważne i powinno być monitorowane pod kątem wszelkich zaktualizowanych prognoz gospodarczych i oświadczeń na temat wzrostu gospodarczego, stopy inflacji i ewentualnej zmiany polityki pieniężnej, czynników, które mogą wpłynąć na japoński jen.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-25 06:32:40

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.