7 min przeczytaj

Bilans handlu towarami amerykańskimi Advance Goods i wskaźnik pewności konsumenckiej oraz zaufanie konsumentów we Włoszech i we Francji są dziś w centrum uwagi na rynku forex. Opublikowane dzisiaj dane ekonomiczne są w większości związane z gospodarką USA, więc umiarkowaną do dużej zmienności należy się spodziewać w przypadku dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut.

To są główne wydarzenia gospodarcze na rynku forex, na których można się skoncentrować, czas to GMT:

Sesja europejska

Francja: Zaufanie konsumentów, Włochy: zaufanie konsumentów, pewność prowadzenia działalności

Czas: 06:45, 08:00

Wyższe od oczekiwań odczyty dotyczące zaufania konsumentów i przedsiębiorstw we Francji i we Włoszech są uważane za pozytywne dla euro, wskazując aktualne warunki prowadzenia działalności i ocenę ważnych wskaźników ekonomicznych, takich jak warunki panujące na rynku pracy i perspektywy wzrostu dochodów. Oba indeksy zaufania mogą wskazywać na wyniki całej gospodarki w perspektywie krótkoterminowej. Prognozy dotyczą niezmienionego odczytu 97 w przypadku zaufania konsumentów we Francji i zmniejszenia w przypadku zaufania konsumentów i zaufania w biznesie we Włoszech do odpowiednio 115,9 i 106,2 z odpowiednio 116,3 i 106,9.

"Wskaźnik zaufania w przemyśle we Włoszech wyniósł 106,9 w lipcu 2018 r., Bez zmian w porównaniu z 16-miesięcznym niskim miesiącem poprzedniego i nieco powyżej oczekiwań rynku na poziomie 106,5. Perspektywa wzrostu produkcji (13,6 vs 12,4 w czerwcu) pomimo dalszego pogorszenia poziomu zamówień (-5,6 vs -3,6). Ponadto nastąpił spadek zapasów (3,1 vs 3,8). Złożony indeks morale biznesu, łączący ankiety w sektorze produkcyjnym, handlu detalicznym, budownictwie i usługach, spadł do poziomu 105,4 w czerwcu z 105,5 w czerwcu, przy znacznych zyskach w sektorze budowlanym, które zrekompensowały spadek zaufania do handlu i usług. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Pewność biznesowa we Włoszech

Wiarygodność biznesowa we Włoszech osiągnęła najwyższy poziom w 2018 r. W lutym na poziomie 110,1 i spadła od najniższego odczytu do 106,9 w 2018 r. W ciągu ostatnich dwóch kolejnych miesięcy, odzwierciedlając słaby trend. Niższy poziom indeksu zaufania przedsiębiorstw może mieć negatywny wpływ na zatrudnienie, inwestycje biznesowe i wzrost gospodarczy.

Amerykańska sesja

USA: Zapasy hurtowe, bilans handlowy towarów, S & P / Case-Schiller Indeks cen domów YoY, zaufanie konsumentów CB, API Zmiana zapasów ropy

Czas: 12:30, 13:00, 14:00, 20:30

Miesięczne saldo wymiany towarów to różnica w wartości między towarami importowanymi i eksportowanymi. Nadwyżkę handlową uważa się za dodatnią dla dolara amerykańskiego odzwierciedlającą wyższy wywóz niż import oraz napływ kapitału do gospodarki amerykańskiej, który może prowadzić do aprecjacji dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut, ponieważ popyt na walutę jest wysoki. Prognoza dotyczy szerszego deficytu handlowego -68.60B USD, w porównaniu do poprzedniego odczytu – 67,92 mld USD.

Hurtownia hurtowa mierzy zmianę łącznej wartości towarów przechowywanych w magazynach przez hurtowników, podczas gdy indeks cen domów S & P / Case-Schiller śledzi zmiany wartości rynku nieruchomości mieszkaniowych w 20 regionach w USA, będąc ważnym wskaźnikiem dla zdrowia na amerykańskim rynku mieszkaniowym. Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika cen domów S & P / Case-Schiller i niższe niż oczekiwano w przypadku zapasów hurtowych są uznawane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając silny rynek mieszkaniowy z presją inflacyjną w gospodarce i sugerując, że obecnie nie ma spowolnienia gospodarczego .

Rada Konferencji (CB) Consumer Confidence mierzy poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej, będąc wiodącym wskaźnikiem, ponieważ może przewidywać wydatki konsumpcyjne, które mogą stymulować aktywność gospodarczą i wzrost mierzony poziomem PKB. Wyższy niż oczekiwano odczyt jest uznawany za pozytywny dla dolara amerykańskiego.

"Dwudziestopięciocentrowy indeks cen domów w Stanach Zjednoczonych w S & P CoreLogic Case-Shiller wzrósł o 6,5 proc. Rok do roku w maju 2018 r., Po korekcie w górę o 6,7 proc. W kwietniu i pokonaniu oczekiwań rynku na poziomie 6,4 proc. Największy wzrost odnotowano w Seattle (13,6 procent), a następnie Las Vegas (12,6 procent) i San Francisco (10,9 procent). Tymczasem wskaźnik krajowy, obejmujący wszystkie dziewięć sekcji amerykańskich spisów ludności, wzrósł w maju o 6,4 procent, w takim samym tempie, jak w poprzednim miesiącu. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Indeks cen domów w USA S & P Case-Shiller

Indeks cen domów amerykańskich S & P Case-Shiller wykazuje silny trend wzrostowy od lipca 2017 r., Zapewniając wsparcie dla szerszej gospodarki pod względem optymizmu, presji inflacyjnej oraz stanu najnowszych cykli gospodarczych i biznesowych.

American Petroleum Institute podaje poziom zapasów ropy naftowej, benzyn i destylatów w USA. Rysunek pokazuje, ile oleju i produktu jest dostępnych w magazynie, umożliwiając przegląd zapotrzebowania USA na ropę naftową. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej, podczas gdy to samo ma miejsce, gdy spadek zapasów jest mniejszy niż oczekiwano.

Prognozy dotyczą niezmienionego rocznego odczytu na poziomie 6,5% dla indeksu cen domów S & P / Case-Shiller, niezmienionego odczytu miesięcznych zapasów hurtowych na poziomie 0,1% oraz spadku indeksu zaufania konsumentów CB do 126,5 z 127,4.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
Między 74 a 89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-27 22:34:03

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.