6 min przeczytaj

W kalendarzu gospodarczym na dziś niektóre z głównych danych ekonomicznych do monitorowania to S & P / Case-Shiller Home Price Inex i indeks ufności konsumenckiej w USA, Bilans handlowy dla Szwajcarii, zaufanie konsumentów dane we Włoszech i Francji oraz sprzedaż detaliczna w Japonii. Oczekiwana zmienność na dziś jest umiarkowana do wysokiej, a zwiększona płynność po wczorajszym świętowaniu w Stanach Zjednoczonych może okazać się wsparciem dla wyższych cen akcji na rynku forex.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku forex skupiają się na :

Sesja europejska

  1. Szwajcaria: Balans handlowy, Francja: zaufanie konsumentów, Włochy: zaufanie konsumentów, zaufanie w biznesie, strefa euro: EBC Mersch Speech, ECB Lautenschlager Speech

Godzina: 06:00 GMT, 06:45 GMT, 08:00 GMT, 10:30 GMT, 14:30 GMT

Wyższa od oczekiwań lub rosnąca nadwyżka handlowa dla szwajcarskiej gospodarki jest uważana za pozytywną i wspierającą dla franka szwajcarskiego, odzwierciedlającą zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w lokalnej walucie oraz wpływy kapitałowe w kraju, co może prowadzić do aprecjacji waluty względem innych walut. Przewiduje się, że w Szwajcarii nastąpi wzrost nadwyżki handlowej, oczekiwana jest kwota 2,23 mld franków szwajcarskich, wyższa niż poprzednia kwota 1,8 mld franków szwajcarskich.

Za euro wyższe od oczekiwań dane z punktu widzenia zaufania konsumentów we Francji i Włochy, a wyższa wartość zaufania w biznesie we Włoszech jest uważana za pozytywną, odzwierciedlającą optymizm dla obecnych warunków gospodarczych i mającą pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, ponieważ spodziewane są wyższe wydatki konsumpcyjne

Prognoza zakłada spadek zaufania konsumentów. liczby i wzrost zaufania w biznesie, niektóre dane mieszane dla euro. Dwie wypowiedzi przedstawicieli EBC są również ważne, aby monitorować ich wypowiedzi na temat warunków gospodarczych, które mogą mieć wpływ na euro.

American Session

  1. USA: Indeks cen domów S & P / Case-Shiller, zaufanie konsumentów CB, Dallas Indeks Fed Manufacturing, Fed Bullard Speech

Czas: 04:40 GMT, 13:00 GMT, 14:00 GMT, 14:30 GMT

Wyższe od oczekiwanych dane dla indeksu cen domów S & P / Case-Shiller, CB Pewność konsumencka oraz Indeks Produkcji Fed Dallas są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając silny rynek mieszkaniowy, optymizm co do stanu działalności fabryki w Dallas i optymizm co do szerszej gospodarki, co może prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego, jeśli wydatki konsumenckie

Jak widać na wykresie, indeks cen domów S & P / Case-Shiller rośnie od kwietnia 2017 r., odzwierciedlając silny rynek mieszkaniowy i presję inflacyjną w gospodarce. Prognoza przewiduje roczną zmianę o 6,4% w przypadku Indeksu, niższą od dotychczasowej stopy 6,8%.

 USA: Indeks cen domów S & P / Case-Shiller

Indeks zaufania konsumentów jest Oczekuje się, że spadnie on na poziomie 128,0, czyli mniej niż poprzednia wartość 128,7, a indeks produkcji Dallas Fed wzrośnie o 23,3, czyli więcej niż poprzednia wartość 21,8. Mieszane dane ekonomiczne są oczekiwane dla dolara amerykańskiego

Pacific Session

  1. Nowa Zelandia: RBNZ Financial Stability Report, pozwolenia na budowę

Czas: 21:00 GMT, 22; 45 GMT

The Financial Raport stabilności, opublikowany przez Bank Rezerw Nowej Zelandii jest publikowany co sześć miesięcy i jest ważny i powinien być monitorowany, ponieważ odzwierciedla raport na temat skuteczności, stabilności i ryzyka systemu finansowego Nowej Zelandii. Wyższe niż oczekiwano lub rosnące liczby dla pozwoleń na budowę są uważane za pozytywne dla gospodarki Nowej Zelandii i lokalnej waluty, będąc wiodącym wskaźnikiem rynku mieszkaniowego. Silny rynek mieszkaniowy jest silnie skorelowany z silną gospodarką w ogóle.

Sesja azjatycka

  1. Japonia: Sprzedaż detaliczna

Godzina: 23:50 GMT

Wyższa niż oczekiwano lub rosnąca sprzedaż detaliczna są uważane za pozytywny i wspierający dla japońskiej gospodarki i jena.

Jak pokazano poniżej na wykresie, "Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła o 1,0 procent rok do roku w marcu 2018 r., po skorygowanym w górę o 1,7% zysku w poprzednim miesiąc, podczas gdy rynki oczekiwały wzrostu o 1,7%. ", Źródło: Trading Economics.

 Japonia: sprzedaż detaliczna

Ogólnie zauważamy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaż detaliczna w 2018 r. słabsze niż w 2017 r., rosnące w wolniejszym tempie, co stanowi negatywny fundamentalny czynnik dla japońskiej gospodarki, ponieważ wydatki konsumpcyjne są kluczowym wskaźnikiem dla japońskiej gospodarki i jej wzrostu gospodarczego.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-05-28 21:10:05

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.