8 min przeczytaj

Dziś na rynku ekonomicznym rynku forex istnieją dwie decyzje dotyczące stóp procentowych, jedna z Riksbank w Szwecji i jedna z Reserve Bank of Australia. Inne kluczowe dane ekonomiczne do publikacji to wskaźnik PMI dla budownictwa w Wielkiej Brytanii, sprzedaż detaliczna w strefie euro, zamówienia fabryczne w USA, API zapasów ropy naftowej oraz kanadyjski wskaźnik PMI dla przemysłu. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się spodziewać dzisiaj na rynku forex, przy czym oczekuje się, że płynność znacząco spadnie przynajmniej na sesji amerykańskiej z powodu zbliżających się 4 lipca świąt państwowych i uroczystości w USA.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się na:

Sesja europejska

  1. Hiszpania: Zmiana bezrobocia, zaufanie konsumentów, Szwecja: Decyzja w sprawie banku Riksbank, raport w sprawie polityki pieniężnej, Wielka Brytania: PMI dla sektora budowlanego, strefa euro: sprzedaż detaliczna (r / r, m / m), przemówienie wstępne EBC

Czas: 07:00 GMT, 07:30 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT, 09:00 GMT, 16:00 GMT

Wyższe od oczekiwań dane dotyczące sprzedaży detalicznej w strefie euro i zaufania konsumentów w Hiszpanii oraz niższe od oczekiwań odczyty dotyczące zmiany bezrobocia w Hiszpanii są uważane za pozytywne i wspierające dla euro, wskazując na wysokie wydatki konsumentów, które prowadzą do wyższego wzrostu gospodarczego i silnego wzrostu. rynek pracy, wiodący wskaźnik szerszej gospodarki.

Jak widać z poniższej tabeli "Handel detaliczny w strefie euro wzrósł o 1,7% rok do roku w kwietniu 2018 r., Po skorygowanym w górę o 1,5% wzroście w marcu.", Źródło: Ekonomia handlowa.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro

Sprzedaż detaliczna w strefie euro do tej pory w 2018 r. Jest niższa niż w poprzednim roku 2017, co może doprowadzić do niższego wzrostu gospodarczego w 2018 r., Jeżeli tendencja ta utrzyma się przez pozostałą część roku.

Prognozy dotyczą niezmienionej miesięcznej sprzedaży detalicznej w strefie euro na poziomie 0,1%, niższej rocznej sprzedaży detalicznej o 1,5%, w porównaniu do poprzedniego odczytu na poziomie 1,7% i liczby -101 tysięcy w przypadku zmiany bezrobocia w Hiszpanii, wyższej niż w poprzednim czytaniu. -83,8K, ale jest ujemny, co wskazuje na ekspansję na rynku pracy.

Decyzja w sprawie stóp procentowych Risksbank może przesunąć koronę szwedzką, jeśli bank centralny Szwecji wydaje się jastrzębi o inflacyjnej perspektywie gospodarki i podwyższa stopy procentowe. Bank centralny spodziewa się powoli podnosić stopę repo w połowie 2018 r. Negatywna stopa procentowa w gospodarce oznacza, że ​​koszt pieniądza jest bardzo tani i chociaż może to pozytywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy, stwarza ryzyko dla gospodarki, szczególnie w odniesieniu do poziomów zadłużenia konsumentów i przedsiębiorstw, które należy utrzymywać na poziomie logicznym, aby uniknąć ewentualnych baniek finansowych w gospodarce, zwłaszcza na rynku mieszkaniowym. Prognoza dotyczy niezmienionej kluczowej stopy procentowej na poziomie -0,5%.

W przypadku Wielkiej Brytanii wyższa od oczekiwań wartość wskaźnika PMI dla sektora budowlanego jest postrzegana jako dodatnia dla funta brytyjskiego, odzwierciedlając ekspansję w sektorze budowlanym, z prognozą na poziomie 52,4, co stanowi marginalny spadek w porównaniu z poprzednim czytaniem o wartości 52,5.

Amerykańska sesja

  1. Kanada: Markit Manufacturing PMI, USA: zamówienia fabryczne MoM, API Zmiany zapasów ropy naftowej, IBD / TIPP Economic Optimism MoM

Czas: 13, 30 GMT, 14:00 GMT, 20:30 GMT

W przypadku Kanady odczyt indeksu powyżej 50.0 dla Markit Manufacturing PMI wskazuje na ogólny wzrost w sektorze produkcyjnym, uznany za pozytywny dla dolara kanadyjskiego. Prognoza jest na poziomie 55,4, niższa niż poprzednia wartość 56,2. Dla gospodarki USA wyższe niż oczekiwano odczyty dla zamówień fabrycznych i IBD / TIPP Indeks Optymizmu Ekonomicznego są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, mierząc całkowite zamówienia na towary trwałe i nietrwałe, poziom krótkoterminowego optymizmu dla Perspektywy gospodarcze zapewniające wgląd w inflację i wzrost w sektorze wytwórczym. Prognozy są na poziomie 0,0% dla miesięcznych zamówień fabrycznych, wyższe niż poprzedni odczyt o -0,8%, oraz dla wyższej wartości 54,2 dla indeksu gospodarczego optymizmu, w porównaniu do poprzedniego odczytu 53,9.

Tygodniowy raport dotyczący zmian stanu zapasów API ropy naftowej zawiera ważne informacje i przegląd amerykańskiego zapotrzebowania na ropę naftową. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i uważa się go za ujemny w przypadku cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: pozwolenia na budowę (MoM, r.), Decyzja w sprawie stóp procentowych RBA

Czas: 01:30 GMT, 04:30 GMT

"Rezerwowy Bank of Australia pozostawił kurs gotówkowy na niezmienionym poziomie rekordowo niskiego poziomu 1,5 procent na czerwcowym posiedzeniu, jak powszechnie się spodziewano. Politycy twierdzą, że według prognoz australijska gospodarka wzrośnie nieco ponad 3 procent w 2018 i 2019 roku, wspierane przez pozytywne warunki biznesowe i rosnące inwestycje niepochodzące z wydobycia; podczas gdy inflacja prawdopodobnie pozostanie niska przez jakiś czas. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Niespodzianka gospodarcza i podwyżka stóp procentowych przez RBA, czy też wypowiedzi jastrzębi z punktu widzenia inflacji i perspektyw gospodarczych najprawdopodobniej będą pozytywne i pozytywne dla dolara australijskiego.

Decyzja w sprawie stóp procentowych RBA

Prognoza dotyczy niezmienionej podstawowej stopy procentowej na poziomie 1,5%. Ponadto wyższe od oczekiwań odczyty dla pozwoleń na budowę są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, pokazując silne warunki w sektorze budowlanym. Oczekuje się, że zarówno miesięczne, jak i roczne pozwolenia na budowę będą rosły.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-02 22:56:46

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.