11 min przeczytaj

Ostatnia sesja w dniu dzisiejszym w lipcu 2018 r. Ma bardzo bogaty kalendarz gospodarczy, z kilkoma ważnymi wydarzeniami gospodarczymi, które mają zostać opublikowane, począwszy od decyzji w sprawie stóp procentowych wydanej przez BoJ, a następnie od stopy bezrobocia w Niemczech, w strefie euro – stopy wzrostu PKB dla drugiego kwartału, stopa inflacji i stopa bezrobocia, stopa wzrostu PKB w Kanadzie, wskaźnik pewności konsumenckiej w USA i stopa bezrobocia w Nowej Zelandii. Wszystkie dzisiejsze dane ekonomiczne powinny powodować umiarkowaną lub wysoką zmienność na rynku forex.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dziś, które mogą przesunąć rynek forex:

Sesja europejska

  1. Niemcy: sprzedaż detaliczna (r / r, m / m), stopa bezrobocia zharmonizowana, stopa bezrobocia, zmiana bezrobocia, Francja: stopa inflacji r / r prel, Hiszpania: stopa wzrostu PKB (wzrost r / r, wskaźnik QoQ), Włochy: stopa bezrobocia, stopa inflacji (r / r prel , M / in Prel), wskaźnik wzrostu PKB (YoY Adv, QoQ Adv), strefa euro: bazowa stopa inflacji YoY Flash, stopa inflacji YoY Flash, stopa bezrobocia, tempo wzrostu PKB (YoY Flash, QoQ Flash)

Czas: 06:00 GMT, 06; 45 GMT, 07:00 GMT, 07:55 GMT, 08:00 GMT, 09:00 GMT, 10:00 GMT

Nadchodzi dziś mnóstwo ważnych wydarzeń gospodarczych związanych z euro. EBC w swojej niedawnej decyzji w sprawie stóp procentowych wspomniał, że główna stopa procentowa pozostanie na obecnym niskim poziomie do połowy 2019 r. Niemniej jednak obecne warunki gospodarcze i przyszłe mogą przesunąć politykę pieniężną szybciej niż oczekiwano. Wyższe od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech, stopa inflacji we Francji, we Włoszech iw strefie euro oraz stopa wzrostu PKB w strefie euro są uważane za pozytywne i wspierające euro. Również niższe od oczekiwań dane dotyczące stopy bezrobocia w Niemczech i we Włoszech oraz w strefie euro są uważane za pozytywne fundamentalne czynniki dla euro. Wszelkie ekonomiczne niespodzianki mogą nasilić zmienność na rynku forex dla euro względem innych walut.

"Gospodarka strefy euro zwiększyła się o 2,5 procent rok do roku w pierwszym kwartale 2018 r., Nie skorygowana z drugiego szacunku i poniżej 2,8 procent w poprzednim okresie.", Źródło: Ekonomia handlowa.

Roczny wskaźnik wzrostu PKB UE

Po szczycie rocznej stopy wzrostu PKB UE w styczniu 2018 r. W wysokości 2,8% nastąpił spadek, a prognoza przewiduje dalszy spadek o 2,2%, niższy niż poprzedni, wynoszący 2,5%. Oczekuje się, że kwartalna stopa wzrostu PKB pozostanie bez zmian na poziomie 0,4%.

Oczekuje się, że niemiecka sprzedaż detaliczna wzrośnie zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym, odpowiednio o 1,5% i 1,1%, czyli o więcej niż poprzednio – odpowiednio o -1,6% i -2,1%. Oczekuje się, że stopa bezrobocia pozostanie bez zmian w tempie 5,2% w Niemczech, ale spadnie nieznacznie w tempie 8,3% w strefie euro, niższa niż poprzednia wartość 8,4%, a roczna stopa inflacji w strefie euro prawdopodobnie pozostanie bez zmian na poziomie docelowym 2,0%, podczas gdy roczna stopa inflacji bazowej w strefie euro ma wzrosnąć marginalnie u szczura o 1,0%, czyli więcej niż poprzednia wartość 0,9%.

Ogólne dane mieszane są oczekiwane dla strefy euro i krajów strefy euro, takich jak Włochy. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji we Włoszech wzrośnie w tempie 1,4%, czyli o ponad 1,3%, ale roczna stopa wzrostu PKB spadnie o 1,2%, czyli będzie niższa niż poprzednio o 1,4%. Te mieszane dane, o których wspomniano wcześniej, najprawdopodobniej spowodują znaczną zmienność dla euro, a uczestnicy rynku forex będą mieli wiele ekonomicznych informacji do oszacowania.

Amerykańska sesja

  1. Kanada: PKB MoM, USA: Wskaźnik kosztów zatrudnienia QoQ, Indeks cen PCE (r / r, m / m), dochód osobisty MMC, wydatki osobiste MOM, S & P / Case-Shiller Cena domu (YoY, MOM), Chicago PMI, CB Consumer Confidence, API Zmiana zapasów ropy naftowej

Czas: 12:30 GMT, 13:00 GMT, 13:45 GMT, 14:00 GMT, 20:30 GMT

Wiele ważnych wydarzeń gospodarczych zostanie opublikowanych na sesji amerykańskiej, w tym miesięczna stopa wzrostu PKB w Kanadzie. PKB jest uważany za szeroką miarę działalności gospodarczej i zdrowia, z wyższymi od oczekiwań danymi uznanymi za korzystne dla lokalnej gospodarki. Prognoza przewiduje wzrost miesięcznej stopy wzrostu PKB o 0,4%, czyli więcej niż poprzednia wartość wynosząca 0,1%.

Wskaźnik wydatków konsumpcyjnych w USA mierzy zmiany cen towarów i usług i jest monitorowany przez Fed jako preferowana miara inflacji. Wyższe od oczekiwań dane o indeksie cen PCE, osobistych wydatkach i dochodach osobistych, indeksie cen domów S & P / Case-Shiller, Chicago PMI i zaufaniu konsumentów CB są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając kondycję amerykańskiego rynku nieruchomości , poziom wydatków konsumenckich, warunki prowadzenia działalności gospodarczej w szerszym obszarze Chicago i poziom zaufania konsumentów.

Pewne mieszane dane ekonomiczne są oczekiwane dla amerykańskiej gospodarki, ze spadkiem dla Chicago PMI o 62,0, niższym niż poprzedni wynik 64,1, niezmienionym odczytem dla rocznego wskaźnika cen PCE na poziomie 2,3% i spadkiem zaufania konsumentów CB na 126, niższy niż poprzedni odczyt 126,4.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: HIA New Home Sales MoM, pozwolenia na budowę MoM, AiG Performance of Manufacturing Index, Nowa Zelandia: Stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia

Godzina: 01:30 GMT, 22:30 GMT, 22:45 GMT

Dla gospodarki Australii wzrost lub wyższy od oczekiwań odczyt wskaźników AiG Performance of Manufacturing wskaże silne warunki biznesowe w australijskim sektorze produkcyjnym, a dla Home Sales i pozwoleń na budowę silnego sektora budowlanego i solidnych warunków na rynku mieszkaniowym. Wysokie odczyty są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, podczas gdy niższe od oczekiwań odczyty wskaźnika bezrobocia w Nowej Zelandii i wyższe odczyty dla zmiany zatrudnienia są uważane za pozytywne dla dolara nowozelandzkiego, co ma pozytywne implikacje dla wydatków konsumpcyjnych, które mogą stymulować wzrost gospodarczy. Prognoza zakłada niezmienną stopę bezrobocia na poziomie 4,4% dla gospodarki Nowej Zelandii i niższą zmianę zatrudnienia o 0,4% w porównaniu z poprzednią wartością 0,6%.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: Oświadczenie w sprawie polityki pieniężnej BoJ, decyzja w sprawie stóp procentowych w sprawie BoJ, konferencja prasowa BoJ

Czas: 02:00 GMT

"Bank Japonii pozostawił swoją kluczową krótkoterminową stopę procentową na niezmienionym poziomie -0,1 procent na posiedzeniu w czerwcu 2018 r., Jak powszechnie oczekiwano. Decydenci polityczni utrzymali również docelowy poziom 10-letnich obligacji rządowych w okolicach zera, ale obniżyli swoją ocenę inflacji o 0,5-1% na 2018 rok podatkowy. Wcześniej w kwietniu bank centralny powiedział, że inflacja zmienia się o 1 procent. "Źródło: Ekonomia handlowa.

BoJ Decyzja o stopie procentowej

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli BoJ wydaje się być "jastrzębi" w kwestii inflacyjnej prognozy dla gospodarki i podwyższa stopy procentowe, jest to uważane za pozytywne dla japońskiego jena. Prognoza dotyczy niezmienionej podstawowej stopy procentowej wynoszącej -0,1%, a stwierdzenia dotyczące warunków ekonomicznych mogą mieć wpływ na kurs jena, zwłaszcza jeśli wyciągi te stanowią jakąkolwiek wskazówkę co do przyszłych zmian w polityce pieniężnej.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-31 04:30:04

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.