9 min przeczytaj

Decyzja w sprawie stóp procentowych Reserve Bank of Australia (RBA), stopa inflacji w Szwajcarii, wskaźnik PMI dla sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii i USA ISM Manufacturing and Employment znajdują się obecnie na rynku forex, jako część ważnych danych makroekonomicznych, które zostaną opublikowane. Jeszcze inne czynniki, takie jak rozwój sytuacji w Brexit oraz oczekiwania inwestorów na ryzyko lub na ryzyko, mogą również wyznaczać nowe trendy dla głównych walut. Dziś należy oczekiwać umiarkowanej do wysokiej zmienności głównie dla dolara australijskiego i dolara amerykańskiego.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku Forex, czas GMT:

Sesja europejska

Hiszpania: Bezrobocie, Szwajcaria: stopa inflacji r / r, Wielka Brytania: PMI dla branży budowlanej, Carney, Haldane, Tenreyro i Saunders

Czas: 07:00, 07:15, 08:30, 12:15

Zmiana bezrobocia w Hiszpanii to ekonomiczne sprawozdanie na temat liczby osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Niższa wartość odzwierciedla silny rynek pracy, zwiększając wydatki konsumpcyjne, wzrost gospodarczy i możliwość podwyżki stóp przez banki centralne. Dla Szwajcarii stopa inflacji odzwierciedla spadek siły nabywczej franka, gdzie każdy Frank kupuje mniej towarów i usług w lokalnej gospodarce. Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika inflacji mają negatywny wpływ na rzeczywistą siłę nabywczą konsumentów, ale jednocześnie pozytywny wpływ na walutę, ponieważ może ona wpłynąć na decyzję Narodowego Banku Szwajcarii o podniesieniu stóp procentowych w celu zarządzania inflacją i powolny wzrost gospodarczy. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w Szwajcarii pozostanie bez zmian na poziomie 1,2%. Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego w Zjednoczonym Królestwie mierzy wyniki sektora budowlanego i pochodzi z badania 170 firm budowlanych. Wartość powyżej 50,0 wskazuje na ekspansję branży, a poniżej wskazuje skurcz. Prognoza dotyczy spadku wskaźnika PMI dla sektora budowlanego do 54,9 z 55,8.

Amerykańska sesja

Kanada: Markit Manufacturing PMI, USA: Markit Manufacturing PMI Final, ISM Manufacturing Employment, Construction Spending MoM, IBD / TIPP Economic Optimism, ISM Manufacturing PMI, Fed Evans Speech, Total Vehicle Sales

Czas: 13:45, 14:00, 14:30, 19:30

Markit Manufacturing PMI opiera się na ankiecie zawierającej dane zebrane z miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze wysyłane do dyrektorów zakupów w ponad 400 przedsiębiorstwach przemysłowych. Odczyt indeksu powyżej 50,0 wskazuje na ekspansję dla sektora produkcyjnego i jest uznawany za pozytywny dla dolara kanadyjskiego, natomiast odczyty poniżej 50,0 oznaczają ogólny spadek aktywności gospodarczej. Oczekiwano wzrostu 57,1 z 56,9 dla kanadyjskiego PMI Markit Manufacturing.

Nadchodzi dziś mnóstwo ważnych danych gospodarczych związanych z gospodarką USA, które mogą przenieść dolara amerykańskiego dostarczając najnowsze informacje na temat stanu całej gospodarki, szczególnie w sektorze produkcyjnym i budowlanym. Wyższe od oczekiwań odczyty dla wszystkich wymienionych wskaźników ekonomicznych są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając silne warunki ekonomiczne i działalność w sektorze wytwórczym i budowlanym oraz optymizm dla perspektyw gospodarczych w krótkim okresie. Ten optymizm dla perspektyw gospodarczych może mieć pozytywny wpływ na wzrost popytu krajowego i stymulować rozwój gospodarki.

Pewne mieszane dane ekonomiczne są oczekiwane dla amerykańskiej gospodarki, ponieważ indeks PMI Markit Manufacturing pozostanie bez zmian na poziomie 54,5, miesięczne wydatki budowlane wzrosną do 0,5% z -1.1%, a indeks ISM dla przemysłu PMI i IBD / TIPP oczekuje się, że spadnie odpowiednio do 57,7 i 57,8 w porównaniu z poprzednimi odczytami odpowiednio 58,1 i 58,0. Monitorując Indeks ISM Manufacturing Index, inwestorzy mogą zrozumieć i ocenić krajowe warunki gospodarcze i biznesowe, ponieważ wyższe odczyty mogą mieć pozytywny wpływ na inwestorów i zaufanie biznesowe.

"Indeks PMI dla przemysłu zarządzania dostawami w USA spadł do 58,1 w lipcu 2018 r. Z 60,2 w poprzednim miesiącu, poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 59,5. Odczyt wskazywał na najsłabszą ekspansję w sektorze wytwórczym w ciągu trzech miesięcy, przy spowolnieniu nowych zamówień, zamówień eksportowych i produkcji. Popyt jest nadal wysoki, ale producenci wciąż obawiają się, że działalność związana z taryfami, w tym taryfy celne, będzie nadal wpływać na ich działalność. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

PMI dla przemysłu Manufacturing Supply w USA

Jak widać na wykresie, kolejnym niższym od oczekiwań odczytem będzie drugi z rzędu miesiąc słabszej ekspansji w sektorze wytwórczym, trend, który musi być monitorowany, ponieważ w centrum uwagi znajdują się również obawy o wojny handlowe.

Pacyfik Sesja

Australia: decyzja w sprawie stóp procentowych RBA, zestawienie stawek RBA, gubernator RBA Philip Lowe Speech, indeks wydajności AiG usług

Czas: 04:30, 09:30, 22:30

Pierwsza z dwóch decyzji w sprawie stóp procentowych w tym tygodniu od banków centralnych jest dziś ogłaszana przez Bank Rezerw Australii. Jeśli RBA jest "jastrzębi" lub optymistycznie nastawiony do inflacji i perspektyw gospodarczych, a także podwyższa stopy procentowe, to jest to korzystne dla dolara australijskiego. Jednakże, oświadczenia złożone przez RBA mogą przesunąć Dolar australijski bardziej niż faktyczna liczba, ponieważ prognozą dla RBA jest utrzymanie podstawowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie 1,5%. Wszelkie oświadczenia, które wskazują na zwiększone szanse na zaostrzenie polityki pieniężnej wkrótce, a podwyżki stóp procentowych powinny zapewnić wsparcie dla dolara australijskiego. W ostatnim czasie wskaźnik inflacji w Australii wzrósł do 2,1 roku w drugim kwartale 2018 r., Najwyższego wskaźnika od pierwszego kwartału 2017 r., Tendencji, która powinna być monitorowana, wskazując na wzrost presji inflacyjnej w australijskiej gospodarce.

"Rezerwowy Bank Australii pozostawił kurs gotówki bez zmian na rekordowo niskim poziomie 1,5 procent przez dwa lata z rzędu na sierpniowym posiedzeniu. Jest to najdłuższa przerwa w polityce nowoczesnej historii banku centralnego, w warunkach spowolnienia inflacji i płac. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Australia: stopa procentowa RBA

AiG Performance of Services Index przedstawia warunki prowadzenia działalności w australijskim sektorze usług, dostarczając ocenę dużej grupy firm na temat sytuacji biznesowej, w tym wskaźniki takie jak zatrudnienie, produkcja, zamówienia. Wynik powyżej 50 jest dodatni dla dolara australijskiego, co wskazuje na ekspansję w sektorze usług.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
Między 74 a 89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-03 19:57:50

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.