8 min przeczytaj

Decyzja w sprawie stóp procentowych Reserve Bank of Australia jest dziś najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na rynku forex. Gdzie indziej będą publikowane ważne dane ekonomiczne dla gospodarek Japonii, Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dziś należy spodziewać się umiarkowanej do wysokiej zmienności, zwłaszcza w przypadku dolara australijskiego po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych.

To są główne wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą przesunąć rynek Forex, czas to GMT:

Sesja europejska

  1. Niemcy: Bilans handlowy, produkcja przemysłowa (YoY, MoM), Francja: Bilans handlowy

Czas: 06:00, 06:45

Produkcja przemysłowa mierzy wyniki niemieckich fabryk i kopalni ze zmianami w produkcji przemysłowej, uważaną za główny wskaźnik siły w sektorze produkcyjnym. Równowaga handlowa to równowaga pomiędzy eksportem a importem dóbr i usług ogółem, z wartością dodatnią odzwierciedlającą nadwyżkę handlową. Nadwyżka handlowa i wyższe wartości produkcji przemysłowej są uważane za pozytywne dla niemieckiej gospodarki i euro. Nadwyżka handlowa wskazuje na napływ kapitału w Niemczech i wzrost popytu na towary i usługi denominowane w euro, które mogą spowodować wzrost wartości euro w czasie.

Wysokie wskaźniki produkcji przemysłowej pokazują silny sektor produkcyjny i wzrost aktywności gospodarczej. Prognozy przewidują spadek w przypadku miesięcznej i rocznej produkcji przemysłowej w Niemczech odpowiednio o -0,5% i 3,0% w porównaniu z poprzednimi odczytami odpowiednio o 2,6% i 3,1%. Prognoza dla Niemieckiego Salda Handlu ma na celu spadek o 20,1B Euro, w porównaniu z poprzednią kwotą 20,3B Euro. Bilans handlowy dla Francji ma wykazywać deficyt handlowy w wysokości -5,60 mld euro, węższy niż poprzedni deficyt -6,01 mld euro.

"Niemiecka nadwyżka handlowa spadła do 19,7 mld EUR w maju 2018 r. Z 21,8 mld EUR w tym samym miesiącu rok wcześniej, ponieważ eksport spadł, a import wzrósł.", Źródło: Ekonomia handlowa.

Niemiecki bilans handlowy

Widzimy, że istnieje znaczna zmienność dla niemieckiego bilansu handlowego, ale główną cechą jest to, że ma nadwyżkę handlową w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Amerykańska sesja

  1. Kanada: Ivey PMI, USA: IBD / TIPP Ekonomiczny optymizm, oferty pracy JOLT, API Zmiana zapasów ropy naftowej

Czas: 14:00, 20:30

Ivey PMI mierzy warunki prowadzenia działalności w Kanadzie, będąc ważnym wskaźnikiem zarówno warunków biznesowych, jak i ogólnej sytuacji ekonomicznej w Kanadzie. Wyższy od oczekiwań odczyt jest uważany za pozytywny dla dolara kanadyjskiego, przy oczekiwanym odczycie na poziomie 64,2, wyższym niż poprzedni odczyt 63,1.

Dla gospodarki USA, JOLTS Job Openings jest ankietą służącą do pomiaru wolnych miejsc pracy. Indeks optymizmu ekonomicznego mierzy nastroje konsumentów związane z warunkami gospodarczymi i ocenia perspektywy gospodarcze na kolejne sześć miesięcy. Ogólnie można powiedzieć, że jeśli konsumenci są optymistami, kupią więcej towarów i usług, które będą stymulować gospodarkę. Odczyt powyżej 50 wskazuje na optymizm dla perspektyw gospodarczych. Prognozy przewidują wzrost liczby ofert pracy JOLT o 6.642M, wyższy niż poprzedni odczyt o 6,638M oraz wzrost Optymizmu ekonomicznego IBD / TIPP o 57,2, wyższy niż poprzedni odczyt o 56,4.

Amerykański Instytut Naftowy podaje poziom zapasów ropy naftowej, benzyny i destylatów w USA, będący przeglądem amerykańskiego popytu na ropę naftową. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i uważa się go za ujemny w przypadku cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: decyzja w sprawie stóp procentowych RBA, zestawienie stawek RBA

Czas: 04:30

Jeśli RBA wydaje się być optymistyczny lub jastrzębi o inflacyjnej perspektywie gospodarki i podwyższa stopy procentowe, jest uważany za pozytywny lub zwyżkujący dla dolara australijskiego, a wyciągnięte wnioski mogą przesunąć kurs dolara australijskiego bardziej niż rzeczywistą stopę procentową Sama decyzja. Prognoza dotyczy niezmienionej podstawowej stopy procentowej na poziomie 1,5%. Naturalnie każda pozytywna lub nawet negatywna niespodzianka ekonomiczna powinna zwiększyć walory cenowe i zmienność waluty.

"Rezerwowy Bank Australii pozostawił na niezmienionym kursie gotówkowym niezmiennie rekordowo niski poziom 1,5 proc., Jak powszechnie się tego spodziewano, powołując się na powolność inflacji i płac, wysokie zadłużenie gospodarstw domowych i ryzyko globalnego wzrostu z polityki handlowej w USA. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Decyzja w sprawie stóp procentowych RBA

Azjatycka sesja

  1. Japonia: indeks koincydencji, wiodący indeks ekonomiczny, zarobki pieniężne z pracy, rzeczywiste dochody gotówkowe, saldo handlu

Czas: 00:00, 05:00, 23:50

Zyski pieniężne z pracy pokazują średni dochód, przed opodatkowaniem, na zwykłego pracownika, przy wyższych dochodach mających pozytywny wpływ na wydatki osobiste i konsumpcję stymulujące wzrost gospodarczy, a jednocześnie rosnąca tendencja zysków jest uważana za inflacyjną dla japońskiej gospodarki. Wiodący Indeks Ekonomiczny to ekonomiczny wskaźnik pokazujący wyniki japońskiej gospodarki w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Indeks Zgodności mierzy aktualne warunki ekonomiczne, wraz ze wzrostem wskaźnika wskazującego na wzrost aktywności gospodarczej. Nadwyżka handlowa jest dodatnia dla jena japońskiego, co wskazuje na napływ kapitału w Japonii i wzrost popytu na towary i usługi denominowane w jenach japońskich.

Ogólnie wyższe odczyty dla wszystkich wyżej wymienionych wskaźników ekonomicznych są uznawane za pozytywne dla jena japońskiego. Prognozy przewidują niższe roczne zarobki pieniężne z pracy na poziomie 1,7%, niższy wiodący indeks ekonomiczny na poziomie 105,4 i niższy indeks zgodności na poziomie 116,2, ale także wyższą nadwyżkę handlową w wysokości 822,0 mld jenów. Poprzednie liczby były odpowiednio: 2,1%, 106,9, 116,8 i -3003,8 B.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-07 03:45:26

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.