Wskaźnik KDJ jest jednym z najnowszych narzędzi używanych przez traderów na rynkach finansowych, aby identyfikować optymalne punkty wejścia i wyjścia z pozycji. Jest to rozwinięcie popularnego wskaźnika Stochastycznego, które dodaje do niego jedną dodatkową linię, zwaną linią J, aby zapewnić dokładniejsze sygnały.

Dla tych, którzy znają podstawowe narzędzia analizy technicznej, KDJ może wydawać się znajomy dla Aligatora i Oscylatora Stochastycznego. I podobnie jak te dwa ostatnie, pomaga określić kierunek / siłę trendu i optymalne punkty wejścia.

Warto wspomnieć, że tak jak każdy inny wskaźnik trendu, KDJ zapewni wiele fałszywych sygnałów podczas rynku płaskiego. Z tego powodu wielu handlowców uważa, że ​​warto ich używać w dłuższych ramach czasowych.

Jak to działa?

KDJ składa się z 3 linii (K, D i J – stąd nazwa wskaźnika) i 2 poziomy. K i D są tymi samymi liniami, które zobaczysz podczas używania Oscylatora Stochastycznego. Linia J z kolei reprezentuje rozbieżność wartości D z K. Konwergencja tych linii będzie wskazywać na pojawiające się okazje handlowe.

Podobnie jak w Oscylatorze Stochastycznym, wyprzedanie i wykupienie Poziomy odpowiadają czasom, w których trend może się odwrócić. Domyślnie te poziomy są ustawione na 20% i 80%. Oba mogą być ustawione na dodatkową czułość / niższą liczbę fałszywych alarmów

Jak korzystać?

Możesz ustawić wskaźnik w trzech prostych krokach:

  1. Przejdź do „Wskaźników” (lewy dolny róg ekranu )
  2. Wybierz KDJ z listy dostępnych opcji;
  3. Kliknij Zastosuj bez zmiany wartości.

Twój wskaźnik jest gotowy do pracy! Ale jakiego rodzaju sygnały szukasz? Istnieją dwa rodzaje sygnałów, które chcesz otrzymywać podczas handlu z KDJ. Kiedy trzy linie zbiegają się powyżej poziomu wykupienia, przy niebieskiej linii znajdującej się powyżej żółtej i żółtej linii znajdującej się powyżej fioletowej, należy rozważyć otwarcie krótkiej pozycji (sprzedać podstawowy składnik aktywów). I wzajemnie. Gdy linie zbiegają się poniżej poziomu wyprzedaży, przy czym fioletowa linia znajduje się powyżej żółtej linii i żółtej linii powyżej fioletowej, dobrym pomysłem może być otwarcie długiej pozycji (kupowanie zasobu pod ręką).

Przykłady zastosowania KDJ

Przykład 1: Akcje XYZ

Załóżmy, że akcje firmy XYZ wykazują niskie wartości na wskaźniku KDJ, z linią K przecinającą linię D od dołu. Jeśli dodatkowo linia J zaczyna rosnąć, może to być sygnał do rozważenia zakupu akcji.

Przykład 2: Forex – Para walutowa EUR/USD

W przypadku pary walutowej EUR/USD, traderzy mogą obserwować wskaźnik KDJ w poszukiwaniu momentów, gdy linie K i D są wysoko (w obszarze overbought) i zaczynają spadać, z linią J kierującą się szybko w dół. Mogłoby to sugerować dobry moment na sprzedaż lub zajęcie krótkiej pozycji.

Do rozważenia

W celu uzyskania optymalnych wyników KDJ może towarzyszyć innym wskaźnikom, a mianowicie Średni Indeks Kierunkowy (ADX) i Średni Zakres Prawdy (ATR). Ten pierwszy zawsze wyprzedza krzywą i może wskazywać na zbliżające się odwrócenie tendencji. Ten ostatni jest w stanie określić niestabilność rynku, co jest szczególnie przydatne, ponieważ KDJ nie działa na rynku płaskim.

Pamiętaj, że żaden wskaźnik nie jest w stanie dostarczyć 100% dokładnych sygnałów. Od czasu do czasu nawet najlepsi zawodzą, a Ty przegrywasz. Bez względu na wskaźnik, na którym polegasz, nie zapomnij przestrzegać podstawowych zasad zarządzania ryzykiem i alokacji kapitału.

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości