5 min przeczytaj

Na naszym blogu dużo rozmawiamy o analizie technicznej, wzorcach, funkcjach i wybitnych możliwościach. Rzecz w tym, że handlowcy nie powinni nigdy tracić z oczu podstawowych czynników, ponieważ odpowiadają za ogromne wahania cen. Dziś mówimy o podstawowym czynniku i jego praktycznym zastosowaniu w handlu.

Na rynku walutowym wszystkie waluty są sprzedawane w parach. Każda para walut ma walutę podstawową (jest ona pierwsza) i walutę kwotowania (która ma miejsce na drugim miejscu). Aby zrozumieć, jaki jest odpowiedni czas na kupno lub sprzedaż konkretnej pary walutowej, jako przykład wykorzystamy EUR / USD. Podstawową walutą jest EUR, a USD – kwotowy. Innymi słowy, kupując parę walutową, spodziewasz się, że euro umocni się wobec dolara amerykańskiego. I na odwrót, gdyby USD docenił w stosunku do euro, chciałbyś sprzedać parę walutową.

Fundamentalne czynniki na rynku Forex

Jakie są podstawowe czynniki w handlu na rynku Forex? Waluty krajowe odzwierciedlają wyniki poszczególnych gospodarek. Ważne wydarzenia, ogłoszenia i ujawnienia danych odgrywają kluczową rolę w ustalaniu kursów wymiany. Na przykład im lepsza będzie gospodarka Stanów Zjednoczonych, tym droższy będzie USD. Oczywiście główne wydarzenia gospodarcze będą zależeć od walut, które zamierzasz handlować. Ważna informacja, sporządzona przez Bank of England, nie mogła przenieść USD, ale z pewnością wpłynęłaby na GBP.

Para EUR / USD po dużym ogłoszeniu

W zależności od gospodarki każdego kraju handlowcy mogą oszacować, czy KUPIĆ / SPRZEDAĆ waluty odpowiednio tych krajów. Istnieje kilka kluczowych wskaźników służących do oceny dobrostanu gospodarki kraju: stopa wzrostu PKB, stopy procentowe, bezrobocie itd. Wszystkie mają wpływ na kursy wymiany, choć w różnym stopniu.

Pamiętaj jednak, że silna gospodarka nie zawsze oznacza silną walutę. Wiele krajów zmusza do manipulowania kursami walut, aby tańsze produkty krajowe były tańsze i zwiększyć eksport.

Analiza fundamentalna zawiera dużo szarej strefy. Większość wydarzeń ma szansę wpłynąć na kursy walutowe i nic nie jest przesądzone. W związku z tym można wziąć pod uwagę sygnały wysyłane przez rynek i analizować kilka czynników przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Rzeczy do rozważenia

Nawet po dużych wydarzeniach gospodarczych pary walut rzadko wykazują znaczny ruch. Aby ich zawody były opłacalne, inwestor Forex zmienia się w mnożnik. Używając mnożnika, przedsiębiorca może kontrolować pozycję, która jest większa niż ilość środków, którymi dysponuje. Na przykład, gdy otwierasz transakcję o wartości 100 USD i używasz mnożnika x5, Twój potencjalny zysk (i strata) będzie obliczany tak, jakbyś inwestował 500 $. Ta opcja może okazać się cenna, zwłaszcza gdy można precyzyjnie przewidzieć kierunek przyszłego ruchu cenowego, ale wiąże się to z większym ryzykiem.

Lista wydarzeń w kalendarzu gospodarczym

Kalendarz ekonomiczny, lista wydarzeń związanych z rynkiem Forex, może bardzo pomóc osobom zainteresowanym analizą fundamentalną. Ponieważ handlujesz parami walut podczas pracy na rynku Forex, wydarzenia mające miejsce w tym lub innym kraju będą ostatecznie wpływać na kurs wymiany.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2019-01-18 14:00:19

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.