5 min przeczytaj

Linie Fibonacci to potężne narzędzie analizy technicznej, które można zastosować zarówno do trendów spadkowych, jak i wzrostowych, wszystkich zasobów i ram czasowych. Narzędzie jest przedstawione na wykresie cenowym jako zbiór linii poziomych, które odpowiadają wskaźnikom Fibonacciego 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%. Służy do określenia najbardziej prawdopodobnych poziomów wsparcia i oporu. Narzędzie nosi imię XIII-wiecznego włoskiego matematyka Fibonacciego i jego nazwanej sekwencji matematycznej.

Jak korzystać z linii Fibonacci w handlu?

Aby skutecznie korzystać z narzędzia, najpierw musimy zrozumieć, jakie poziomy wsparcia i oporu reprezentują. Poziomy wsparcia i oporu są barierami psychologicznymi, o których uważa się, że działanie cenowe sprawdza się podczas poruszania się w określonym kierunku. Zbliżając się do jednego z poziomów można spodziewać się, że trend będzie kontynuował jego ruch lub odbijanie się i cofanie. Przewiduje się, że odwrócenie tendencji będzie się częściej zdarzało wokół linii przywracania.

Retracement jest częścią większego trendu

Retracement jest krótkoterminowym ruchem cenowym, który jest sprzeczny z ogólnym trendem, a linie Fibonacci wyróżniają się w identyfikowaniu tych momentów. Narzędzie może być wykorzystywane do określania możliwości zakupu i krótkiej sprzedaży. Podczas trendu wzrostowego Fibonacci Retracement może być wykorzystywany jako sygnał kupna podczas wycofywania. Podczas trendu spadkowego linie Fibonacci mogą być wykorzystywane do określania optymalnych pozycji krótkiej sprzedaży. Eksperci są przekonani, że najważniejszym poziomem retrakcji jest 61,8, co można wytłumaczyć również podstawową psychologią rynkową. Możliwość wahań cen w tym obszarze jest większa ze względu na dużą presję kupna lub sprzedaży (w zależności od kierunku trendu). Pamiętaj, że cofnięcie może być mylone z odwróceniem trendu, co z kolei może negatywnie wpłynąć na wyniki handlowe.

Miejsca, w których akcja cenowa potyka się wokół linii Fibonacci, są oznaczone kolorem żółtym

Mądrze można również dołączyć do linii Fibonacciego jeden ze wskaźników momentum (np. Oscylator Stochastyczny lub MACD).

Skonfiguruj i zastosuj

Ustanowienie Fibonacciego Retracement jest łatwe. Kliknij przycisk "Narzędzia graficzne" i wybierz "Linie Fibonacciego" z listy dostępnych narzędzi. Znajdź najnowsze huśtawki i niskie huśtawki. W przypadku trendów spadkowych kliknij huśtawkę wysoko i przeciągnij kursor do ostatniego niskiego odchylenia. W przypadku trendów wzrostowych postępuj odwrotnie: kliknij na huśtawce nisko i przeciągnij kursor na ostatni wysoki swing. Poziomy migracji Fibonacciego pojawią się na wykresie cen.

Wniosek

Fibonacci Retracement to interesujące narzędzie analizy technicznej o ograniczonej, ale użytecznej funkcjonalności. Linie Fibonacci pomagają zidentyfikować optymalny punkt wejścia podczas tak zwanych retracements. Handlowcy muszą jednak pamiętać, że poziom wsparcia i oporu zapewniany przez to narzędzie nie zawsze jest niezawodny. Zamiast tego reprezentują "obszary zainteresowania". Fibonacci Retracement nie dostarcza wystarczających informacji, aby wykorzystać go jako wiodący wskaźnik, ale może stać się użytecznym narzędziem uzupełniającym do podejmowania decyzji średnio- i długoterminowych.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-12-19 11:50:11

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.