5 min przeczytaj

The Pęd to narzędzie analizy technicznej, zaprojektowane wyłącznie w celu identyfikacji siły trendu, jaką jest prędkość zmian cen. Momentum jest wyświetlane jako pojedyncza linia poza linią i jest łatwe do naśladowania. Wskaźnik może być wykorzystywany na dowolnym aktywach i dowolnych ramach czasowych – zarówno początkujący handlowcy, jak i zatwardziali inwestorzy uznają to za przydatne. Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się więcej o wskaźniku i sposobach jego wykorzystania.

Jak to działa?

Ten wskaźnik porówna bieżącą cenę środka z ceną kilka okresów temu. Im większa różnica między tymi dwoma, tym wyższe będą odczyty wskaźnika. Jeśli nie będzie żadnej różnicy, wskaźnik pozostanie na poziomie 0, wskazując na rynek boczny.

Wskaźnik Momentum wyświetlany na platformie transakcyjnej Opcji IQ

Można użyć czterech różnych kwotowań: wskaźnik może porównać maksymalne, minimalne, otwierające i zamykające ceny aktywów bazowych. Najczęściej stosowane są ceny zamknięcia. Jednak w przypadku alternatywnego zastosowania Momentum można również zastosować pozostałe trzy.

Jak skonfigurować?

Oto, co chcesz zrobić, aby skonfigurować wskaźnik Momentum:

  1. Kliknij na 'Wskaźniki " w lewym dolnym rogu pokoju handlowego.
  2. Wybierz "Pęd' z listy dostępnych opcji.
  3. Kliknij 'Zastosować' w nowym oknie, które się pojawi.

Wskaźnik jest gotowy do użycia. Zwróć uwagę, że okres i wartość cudzysłowu można dostosować w celu zwiększenia czułości wskaźnika lub zmniejszenia liczby fałszywych sygnałów.

Jak korzystać z handlu?

Momentum może być używany w celu otrzymywania aktualnych i dokładnych sygnałów transakcyjnych. Może być również wykorzystany jako dodatkowe narzędzie, które pomoże ci potwierdzić sygnały, otrzymane z innych wskaźników.

Im wyższy wskaźnik, tym szybszy ruch cenowy. Im niższy wskaźnik, tym szybszy jest ruch cen w dół. Kiedy odczyt wskaźnika jest równy zeru, nie ma dominującego trendu na rynku (rynek jest płaski).

Istnieje kilka rodzajów sygnałów, które możesz otrzymywać podczas handlu z Momentum.

Po pierwsze, może być używany jako MACD. W takim przypadku przedsiębiorca rozważyłby otwarcie pozycji krótkiej (SPRZEDAĆ) po dużym piku i pozycji długiej (KUP) po dużej rynnie. Podczas korzystania z tej strategii ważne jest, aby potwierdzić sygnał innym wskaźnikiem innego typu.

Szczyty i koryta jako sygnały SPRZEDAJ / KUPUJ dostarczone przez Momentum

Po drugie, może również służyć jako wskaźnik wyprzedzający. Strategia ta opiera się na założeniu przyspieszenia wzrostu / spadku pod koniec cyklu trendów. Kiedy trend, albo dodatni, albo ujemny, nagle przyspiesza, można oczekiwać, że niedługo skończy się zasilanie. Chociaż jest przydatna, ta metoda nie jest w 100% dokładna i powinna być używana z ostrożnością.

Po trzecie, Momentum może być wykorzystywane jako narzędzie uzupełniające do potwierdzania lub obalania sygnałów dostarczanych przez inne wskaźniki. Bez względu na to, czy są to fraktale, aligatory czy wstęgi Bollingera, Momentum może pomóc w podjęciu właściwej decyzji, gdy zajdzie taka potrzeba.

Momentum to prosty wskaźnik analizy technicznej, który może stać się cennym dodatkiem do kolekcji Twoich narzędzi handlowych. Będzie pasować zarówno początkującym, jak i doświadczonym traderom, ponieważ można je dostroić i dostosować do strategii i stylu handlu.

Handluj tutaj

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-12-12 14:00:31

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.