10 min przeczytaj

Inwestowanie na giełdzie może wydawać się onieśmielającym początkującym traderom. Jednak ta klasa aktywów nie jest tak przerażająca, jak mogłoby się wydawać, i może być realną alternatywą dla np. Handlu na rynku Forex.

Rzućmy okiem na istotne fakty o tym, jak działa giełda.

1) Co to jest magazyn?

Zapas, określane również jako udział, jest częścią firmy. Kiedy inwestor kupuje udziały w firmie, kupuje niewielką część własności tej firmy. Przedsiębiorstwa pozyskują kapitał na potrzeby swojej działalności, emitując akcje dla ludności.

Handlarz działa na podłodze nowojorskiej giełdy papierów wartościowych w Closing Bell w Nowym Jorku, Nowy Jork, USA, 05 marca 2013 r. Źródło: https://www.samaa.tv

2) IPO

Aby pozyskać kapitał na inwestycje, firma wykonuje pierwsza oferta publiczna (IPO) – odbywa się to na giełdzie. IPO to moment, w którym firma decyduje się na sprzedaż akcji firmy w zamian za inwestycje od inwestorów publicznych – firma wymienia się na rynku publicznym za pośrednictwem giełdy.

Firma wykorzystuje pozyskany kapitał do rozwoju działalności, a akcje spółki nadal handlują na giełdzie po tym czasie między kupującymi i sprzedającymi. Akcje będące przedmiotem obrotu w publicznej ofercie publicznej są określane jako "podstawowa" rynek obrotu i akcje będące w obrocie po IPO między zewnętrznymi kupującymi i sprzedającymi są określane jako "wtórny" rynek handlowy.

3) Giełda

Akcje są kupowane i sprzedawane na giełdzie – takie jak Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. W przypadku IPO giełda działa jako pośrednik między spółką emitującą akcje a publicznością. We wszystkich innych przypadkach giełda działa jako pośrednik między kupującymi i sprzedającymi akcje.

Po IPO inwestorzy i inwestorzy kontynuują kupować i Sprzedać udziałów spółki na giełdzie, jednak firma nie otrzymuje już żadnych wpływów z tego obrotu.

4) Zamówienia

Rynek giełdowy był kiedyś fizycznym miejscem, w którym inwestorzy spotykali się, by kupować i sprzedawać akcje – realizowane za pośrednictwem hali obrotu na całym świecie, w 2007 roku Nowy Jork, Londyn i Tokio, na przykład. Ceny akcji zostały wynegocjowane pomiędzy prawdziwymi ludźmi w trwającej otwartej aukcji na żywo.

Dzisiaj większość handlu odbywa się elektronicznie. Zamówienia do kupna i sprzedaży są składane za pośrednictwem brokerów – którzy łączą się z giełdą i realizują zamówienia dla inwestorów. Większość zamówień handlowych jest przetwarzanych za pomocą systemów elektronicznych i algorytmów, które określają, w jakich sekwencjach są wykonywane zlecenia.

Źródło: http://www.nealslavin.com/

5) Symbole znaczników

Zapasy są notowane na rynku przez tzw "Symbole giełdowe", określane również jako "Tickery". Są to krótkie kody lub nazwy, które sprawiają, że wyszukiwanie i przekazywanie informacji o poszczególnych zasobach jest spójne, wygodne i dostępne.

Na przykład symbol ticker "MSFT" odnosi się do akcji Microsoft. Ten system unika niejednoznaczności – gdy zobaczysz cenę podaną przez MSFT lub artykuł informacyjny dotyczący akcji MSFT, możesz być pewien, że odnoszą się one do tego samego aktywa – udziałów Microsoft.

6) Wskaźniki

Uczestnicy rynku śledzą dobrze znane indeksy giełdowe jako wskaźnik ogólnych wyników rynku akcji. Trzy z najczęściej obserwowanych to Dow Jones Industrial Average, (określane jako Dow), S & P 500 i Kompozyt Nasdaq.

Dow jest indeksem akcji następujących 30 najlepszych amerykańskich firm, podczas gdy S & P 500 podąża za 500 największych firm w USA pod względem kapitalizacji rynkowej i Kompozyt Nasdaq mierzy firmy notowane na giełdzie Nasdaq – i dlatego jest silnie obciążony firmami o wysokim potencjale wzrostu i technologią.

Źródło: http://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data

Indeks cen indeksów giełdowych S & P 500 od 1927 roku

7) Wolumeny giełdowe

Dzienna objętość jest liczbą akcji będących w obrocie w każdym dniu sesyjnym. Zapasy, które mają wysoką dzienną ilość, są lepsze od inwestorów, ponieważ tworzy to płynność, a to oznacza, że ​​inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje z większą łatwością. Gdy poziom jest niski, inwestor może nie być w stanie kupić i sprzedać akcji w czasie i wielkości, które uznają za najbardziej przypadkowe.

W związku z boomem w zakresie infrastruktury technicznej i bogactwa obroty handlowe rosły z każdą dekadą.

8) Kiedy kupić?

Podstawowym powodem zakupu akcji jako inwestora jest przekonanie, że wartość akcji wzrośnie z czasem. W długim okresie inwestycje na giełdzie rosły w najszybszym tempie we wszystkich kategoriach aktywów, ale jest to długoterminowy nadrzędny trend, a nie pewność w każdym indywidualnym przypadku inwestycyjnym. Wielu inwestorów kupuje koszyk akcji, aby skorzystać z dywersyfikacji i uchwycić ten ogólny trend wzrostowy.

9) Dywidendy

Wiele firm, szczególnie tych bardziej dojrzałych, wypłaca dywidendę akcjonariuszom. Dywidenda jest częścią zysków firmy i jest wypłacana okresowo inwestorom – zazwyczaj kwartalnie. Dywidendy są niezależne od wahań kursów akcji.

Podczas gdy cena akcji zależy od zewnętrznych nabywców i sprzedawców na rynku, dywidenda zależy od wewnętrznych wyników w zakresie osiągania zysków, jak również od polityki dywidend – firma może zdecydować się na reinwestowanie wszystkich zysków zamiast wypłacania zysków w postaci dywidendy.

10) Wahania kursów akcji

Ceny akcji mogą poruszać się szybko iz wielu powodów – w tym czynniki polityczne, czynniki ekonomiczne, zmiany społeczne, klęska żywiołowa, zasięg wiadomości, nastroje inwestorów i wiele więcej. Ogólne ceny akcji wahają się w zależności od wpływu tych czynników na popyt i podaż akcji firm – jeśli podaż przewyższy popyt, ceny akcji będą spadać, a gdy popyt przewyższy podaż, ceny akcji mogą wzrosnąć.

Podczas handlu zapasami trudno jest określić, kiedy popyt i podaż na rynku ulegną zmianie iw jakim stopniu – z których znaczna część opiera się na psychologia inwestora. Identyfikacja szans podstawowych wartości w niektórych przedsiębiorstwach jest tylko jedną częścią równania – przewidywanie zdarzeń zewnętrznych i nastrojów inwestorów to również kluczowe elementy umożliwiające identyfikację okazji na rynku akcji.

Na platformie IQ Option masz okazję wymienić CFD na akcje najpopularniejszych firm na świecie. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Otwórz nowy zasób" i wybierz Zapasy z listy dostępnych opcji.

Handluj teraz

UWAGA: ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% detalicznych kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2019-02-08 12:00:19

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.