7 min przeczytaj

Indeks kanału towarowego (CCI) jest wskaźnikiem analizy technicznej typu oscylatora. Służy do wykrycia nowego trendu i określenia poziomów wykupienia / wyprzedania. Wskaźnik ten został po raz pierwszy wprowadzony przez Donalda Lamberta w magazynie Commodities w 1980 roku. Pierwotnie opracowany w celu identyfikacji cykli handlu towarami, jest obecnie stosowany w szerokim zakresie aktywów.

CCI przedstawione na platformie transakcyjnej IQ OptionCCI przedstawione na platformie transakcyjnej IQ Option

CCI porównuje aktualną cenę ze średnią ceną w określonym przedziale czasowym. Gdy obecne ceny są powyżej mediany, CCI jest relatywnie wysoki. Alternatywnie, gdy obecne ceny są poniżej średniej wartości okresu, CCI jest względnie niski. Wskaźnik zapewnia środki do oznaczania poziomu wykupienia / wyprzedania.

Logika za

CCI mierzy różnicę między bieżącą zmianą cen a średnią zmianą ceny aktywów bazowych. Kiedy ceny przekraczają średni poziom, odczyt wskaźnika wydaje się być wysoki. Gdy ceny spadną poniżej średniego poziomu, odczyt będzie najwyraźniej niski.

Kanał towarowy może być wykorzystywany zarówno jako wskaźnik wiodący, jak i dodatkowy. Kiedy jest używany jako wiodący wskaźnik, inwestorzy mogą chcieć prześledzić wykupione i wyprzedane poziomy, a także uprzykrzenia i niedźwiedzie, aby przewidzieć nadchodzące zmiany trendów.

W przypadku używania CCI jako dodatkowego wskaźnika, wzrosty powyżej +100 mogą wskazywać na silne działania cenowe i nadchodzący trend wzrostowy. Przesunięcia poniżej -100 mogą wskazywać na słabą akcję cenową i możliwy trend spadkowy.

Odwróć punkty na wykresie CCIOdwróć punkty na wykresie CCI

Jak skonfigurować?

Stworzenie indeksu kanału towarowego na platformie opcji IQ jest łatwe.

  1. Kliknij przycisk "Wskaźniki" w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie wybierz CCI z listy dostępnych opcji.

Konfigurowanie wskaźnika. Krok pierwszyKonfigurowanie wskaźnika. Krok pierwszy

2. Następnie kliknij przycisk "Zastosuj", jeśli chcesz użyć wskaźnika ze standardowymi parametrami.

3. Możesz także dostosować wskaźnik do własnych upodobań. Należy pamiętać, że przy standardowych parametrach od 70 do 80% odczytów CCI mieści się w zakresie od +100 do -100. Im krótszy okres obserwacji, tym bardziej zmienny CCI będzie miał mniejszy procent wartości od +100 do -100.

Konfigurowanie wskaźnika. Krok drugiKonfigurowanie wskaźnika. Krok drugi

Jak korzystać z handlu?

Nowy trend

Jak wspomniano powyżej, 70 do 80% wszystkich odczytów CCI mieści się w zakresie od -100 / + 100. Fakt opuszczenia tych granic może być zaproszeniem do wjazdu. Jeżeli wskaźnik przekroczy granicę +100 z dołu, można spodziewać się zwyżkowego trendu. Ze względu na opóźniający się charakter CCI, trend wzrostowy mógł już zniknąć. W tym przypadku celem handlowca jest ustalenie, czy potrwa, czy nie. A jeśli tak, to jak długo.

Trend ciążowy zidentyfikowany przez CCITrend wzrostowy zidentyfikowany przez CCI

Podobnie, jeśli linia -100 jest przekroczona od góry, można oczekiwać tendencji spadkowej.

Niestabilny trend zidentyfikowany przez CCINiestabilny trend zidentyfikowany przez CCI

Wykupienie / wyprzedanie

CCI jest wskaźnikiem niezwiązanym, co sprawia, że ​​identyfikacja poziomów wyprzedaży i wykupienia jest nieco trudna (ale nie niemożliwa). Bazowy składnik aktywów może dalej tracić swoją wartość długo po tym, jak CCI weszła do strefy wyprzedaży, a także docenić, nawet jeśli CCI znajdowało się w pozycji wykupienia przez dość długi czas.

Wybór poziomów wykupienia / wyprzedania zależy od rynku i analizowanego składnika aktywów. Na rynku Forex powszechnie przyjmuje się, że aktywa bazowe są wykupione, gdy wskaźnik CCI jest powyżej poziomu +200, co jest naprawdę trudnym do osiągnięcia. Podobnie, jeśli wartość CCI spadła poniżej -200, uznaje się, że zasób został wyprzedany.

Pozycja wykupienia zidentyfikowana przez CCI i kolejny trend niedźwiedziPozycja wykupienia zidentyfikowana przez CCI i kolejny trend niedźwiedzi

Rozbieżności

Jeśli kierunek pędu nie potwierdzi ceny, można się spodziewać, że trend ten wkrótce się odwróci. Kiedy CCI kształtuje się na wyższym poziomie, a aktywa bazowe obniżają się do poziomu niskiego, występuje bierna dywergencja. Niedźwiadkowe rozbieżności pojawią się, gdy CCI utworzy niższą wartość, a podstawowy składnik aktywów osiągnie wyższą wartość.

Dywergencja jako zwiastun odwrócenia tendencjiDywergencja jako zwiastun odwrócenia tendencji

Należy zauważyć, że podczas silnego trendu rozbieżności mogą wprowadzać w błąd.

Wniosek

Indeks kanału towarowego jest wszechstronnym narzędziem analizy technicznej, z którego korzystają handlowcy, aby dostrzegać pojawiające się trendy i określać pozycje wykupienia i wyprzedania. CCI oferuje dobrą mieszankę dokładności i potencjału analitycznego. Inne wskaźniki mogą być wymagane do potwierdzenia sygnałów wysyłanych przez CCI.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-11-23 15:00:16

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.