2 min przeczytaj

Jak już zapewne wiesz, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził na rynek nowe, bardziej restrykcyjne przepisy. Możesz przeczytać więcej o nadchodzących zmianach w następnym artykule. Nowe rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do klientów detalicznych. Klienci profesjonalni nie będą dotknięci; nadal będą w stanie handlować opcjami binarnymi i uzyskać większy wpływ na transakcje CFD.  Pro Trader

Wszyscy istniejący klienci IQ Option są automatycznie klasyfikowani jako klienci detaliczni. Klient, który chce ubiegać się o kategoryzację jako klient profesjonalny, musi spełniać określone kryteria, a także ubiegać się o ten status. Procedurę można znaleźć na stronie internetowej IQ Option (https://eu.iqoption.com/en/pro) .[19659004] Aby zostać ponownie zakwalifikowanym jako profesjonalny klient, musisz wypełnić co najmniej dwa wyjścia z trzech wymagań:

 Wielkość obrotu Wielkość obrotu . Zrobiłeś co najmniej 10 transakcji (każdy o wartości 150 EUR lub więcej) za kwartał w ciągu ostatnich 4 kwartałów.

 Rozległe portfolio Rozległe portfolio . Twój portfel finansowy – w tym instrumenty finansowe i gotówka – przekracza 500 000 €.

 Istotne doświadczenie Właściwe doświadczenie . Masz co najmniej rok odpowiedniego doświadczenia zawodowego w branży finansowej

Wybrani klienci profesjonalni otrzymają taki sam poziom ochrony, jak Klienci detaliczni, z jednym godnym uwagi wyjątkiem: ich fundusze nie będą pokryte w ramach Funduszu rekompensat dla inwestorów. Klienci profesjonalni mają prawo w każdej chwili zmienić swój status z powrotem na handel detaliczny.

Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce kategoryzacji klientów i poprosić o ponowną kategoryzację bezpośrednio z konta.

Dowiedz się więcej

UWAGA: ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cenowych lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZY

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-07 11:50:48

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.