8 min przeczytaj

W poniższych punktach następuje analiza czterech najczęściej używanych par walutowych na świecie, gdzie pierwsza waluta w parze walutowej jest walutą bazową, co oznacza, że ​​gdy stopy procentowe podbicia kraju bazowej waluty, wartość waluty bazowej rośnie, a także gdy stopa inflacji i premia za ryzyko dla podwyżek w kraju bazowej waluty, wartość waluty bazowej spada, zgodnie z podstawowym określeniem metody wartości godziwej waluty bazowej.

EUR / USD

Chociaż wielu inwestorów i analityków przewiduje, że Bank Rezerwy Federalnej będzie nadal podnosił stopy procentowe w przyszłym roku, amerykańska krzywa rentowności pokazuje, że inwestorzy obligacji obawiają się bliskiego spowolnienia gospodarczego, ze względu na jego rok sporego spłaszczenia, co oznacza niskie perspektywy wzrostu i niski wzrost wydajności. W szczególności obecna różnica między 10-letnią obligacją skarbową a 2-letnią obligacją skarbową wynosi jedynie 26 punktów bazowych, co wskazuje, że jedynie podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, jeżeli nie nastąpi silny wzrost w Stanach Zjednoczonych, amerykańska krzywa rentowności przesunie się w kierunku inwersji i nastąpi recesja.

EUR / USD

Czynnikiem wskazującym na aprecjację dolara amerykańskiego jest perspektywa 2 wciąż rosnących stóp procentowych, a negatywne czynniki, które wskazują na aprecjację euro, aw konsekwencji na EUR / USD, to zbliżający się koniec luzowania ilościowego z Europejskiego Banku Centralnego, ceł od prezydenta Trumpa w Chinach i Europie, które zwiększą krajowe ceny importowanych towarów z USA i spowodują inflację, a wreszcie pogłębienie deficytu bilansu obrotów bieżących, które w dającej się przewidzieć przyszłości będzie musiało zostać sfinansowane i spowoduje duże odpływy kapitału z USA.

Więc, w krótkim okresie przewidujemy, że para walutowa EUR / USD będzie przedmiotem handlu w wąskim przedziale, w perspektywie średnioterminowej i długoterminowej, aby rozpocząć swój rajd, ze względu na przewidywaną recesję w Stanach Zjednoczonych i obniżkę stóp procentowych w USA z Fedu i bardzo długookresowym dolarze amerykańskim, który zaczyna rosnąć, przewidując zakłócenia strefy euro, która ma największe problemy strukturalne w swojej gospodarce i nie może konkurować z USA, Chinami i Rosji i jest zagrożony przez wzrost nacjonalizmu.

USD / JPY

Z poprzedniej analizy jasno wynika, że ​​gospodarka amerykańska będzie miała problem na początku 2019 r. I jest zagrożona stagflacją, a natychmiastową konsekwencją jest spadek dolara amerykańskiego na nowy poziom w dół, aby wyeliminować spodziewaną nierównowagę fiskalną w Stanach Zjednoczonych. płatności.

USD / JPY

Ponadto, Yen zaczął przewyższać wyniki ze względu na przerwę wysoce spekulacyjnego carry trade w walutach rynków wschodzących, ponieważ tradycyjnie jako najniższa waluta zysku jest używana jako waluta finansowania w pozycjach spekulacyjnych. Ponadto, Japonia ma nadwyżkę w swoim bilansie handlowym, co przyczynia się do poprawy wyników japońskiego jena. Więc, w krótkim okresie przewidujemy, że USD / JPY będzie handlować w wąskim przedziale, aw perspektywie średnioterminowej i długoterminowej spadnie na nowy poziom.

GBP / USD

Wielka Brytania jest w okresie przejściowym i musi być przygotowana na wyjście z Unii Europejskiej, co nie będzie pozbawione konsekwencji, aw perspektywie krótkoterminowej spowoduje hałas społeczny i gospodarczy, ponieważ Wielka Brytania będzie zagrożona wyjściem ze wspólnego rynku europejskiego. związek i przywileje jego uczestnictwa w unii europejskiej.

GBP / USD

Najniebezpieczniejszym rezultatem będzie Londyn, który straci dominację jako centrum finansowego Europy. W związku z tym, że w ciągu najbliższych 9 miesięcy amerykańska gospodarka stanie w obliczu dużej nierównowagi fiskalnej, a amerykańska gospodarka stanowi jedną czwartą globalnego produktu krajowego brutto, spodziewamy się, że w krótkim terminie kurs wymiany GBP / USD nastąpi w wąskim przedziale, ale w perspektywie średnioterminowej i długoterminowej, aby mieć niepewny kierunek, z powodu incydentu, że jeśli nastąpi globalny zamęt na rynkach, Unia Europejska zastosuje wszystkie swoje surowe środki, aby zapobiec wydostaniu się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej .

AUD / USD

Gospodarka Australii ma dużą ekspozycję w gospodarkach azjatyckich, a szczególnie w Chinach. Jednak jej gospodarka zaczęła wykazywać oznaki słabości. Odczyt indeksu produkcyjnego za sierpień spadł o prawie pięć punktów, co wskazuje na duże pogorszenie warunków gospodarki i konkurencyjności gospodarki, a także wielki partner handlowy Chiny rozpoczęły wojnę handlową z USA, która zmusi Chiny do w celu dewaluacji swojej waluty, aby spalić więcej swoich rezerw walutowych i mieć niższe perspektywy wzrostu, a natychmiastowa konsekwencja spadku gospodarki Australii w spowolnieniu gospodarczym.

AUD / USD

Więc, spodziewamy się, że para walutowa AUD / USD będzie przedmiotem handlu w niższym stopniu w perspektywie średnioterminowej i długoterminowej oraz w wąskim przedziale w krótkim okresie.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-26 11:40:14

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.