7 min przeczytaj

Salesforce.com, Inc. to amerykańska firma zajmująca się przetwarzaniem w chmurze, działająca w sferze zarządzania relacjami z klientami i komercyjnych sieci społecznościowych. Firma poinformuje o zarobkach jutro, 29 sierpnia po zamknięciu dzwonka. Konsensusowa prognoza EPS na kwartał wynosi 0,12 USD. Podany EPS za ten sam kwartał w ubiegłym roku wyniósł 0,09 USD.

Raporty o zarobkach mogą poważnie wpłynąć na cenę bazowych akcji i dlatego powinny być uważnie obserwowane przez inwestorów, ponieważ istnieje szansa na kapitalizację nagłych wahań cen.

Kierunek zmiany ceny zależeć będzie w głównej mierze od informacji zawartych w raporcie o zarobkach. Jeżeli dane spełnią oczekiwania ekspertów i inwestorów, można oczekiwać, że cena akcji wzrośnie. Jeśli jest odwrotnie, można się spodziewać pogorszenia ceny.

Powody do zakupu

Salesforce to Największa na świecie platforma zarządzania relacjami z klientami (CRM). Firma jako pierwsza podpisała umowy z dużymi międzynarodowymi klientami i dlatego stała się zdecydowanym liderem branży o silnej pozycji na rynku. Salesforce jest światową firmą CRM nr 1 od 13 lat z rzędu. Szacuje się, że globalny rynek CRM w 2017 r. Ma wartość 39,5 mld USD. Szacuje się, że w tym roku wzrośnie o 16%. Wielka szansa dla Salesforce na zwiększenie przychodów.

Firma wykazała się silną pozytywną dynamiką w ciągu ostatniego miesiąca

Siły sprzedaży przychody nadal wykazują dobry wzrost. Na przykład w ciągu ostatniego kwartału przychody firmy wzrosły o ponad 27%. Wzrost ten przypisuje się nie tylko samej Salesforce (produktowi), ale jest wspierany przez wszystkie działy biznesowe. Firma podniosła również prognozy przychodów na rok finansowy 2019. Przewiduje się, że rok do roku wzrost wyniesie 25%. Firma osiągnęła wartość 10 miliardów dolarów w roku podatkowym 2018 i teraz można oczekiwać, że przekroczy ona próg 20 miliardów dolarów w dającej się przewidzieć przyszłości. Eksperci Zacks wierzą, że zostanie to zrobione poprzez strategiczne przejęcia i różnorodne oferty w chmurze.

Więcej o przejęciach. Te ostatnie zawsze stanowiły znaczną część wzrostu Salesforce. W ciągu ostatnich kilku lat firma ma przejął firmy o łącznej wartości ponad 4 miliardów dolarów. 13 umów przejęcia zostało sfinalizowanych w samym 2017 roku. MuleSoft jest jak dotąd największym nabytkiem Salesforce. Strategiczne połączenia i przejęcia są tradycyjnie postrzegane jako dobry sposób ekspansji.

Udział Salesforce na globalnym rynku CRM

Tylko 30% przychodów generowanych jest za granicą, a pozostałe 70% pochodzi z rynku krajowego – Stanów Zjednoczonych. Dla swoich najlepszych konkurentów udział rynków zagranicznych jest zwykle bliższy 50%, co oznacza, że ​​siła sprzedaży wciąż jest dużo miejsca na dalszą ekspansję swojej międzynarodowej działalności, czy to w Europie, czy w Azji. W ramach tej strategii firma zainwestowała 100 milionów USD w europejskie start-upy. W roku podatkowym 2018 dochody pochodzące z Europy wykazały wzrost o 38%. 18% łącznych przychodów pochodziło z tego regionu.

Możliwe zagrożenia

Za dużo przejęcia mogą być równie złe dla biznesu ponieważ ułatwiają długoterminowy wzrost. Może to negatywnie wpłynąć na bilans Salesforce w postaci wysokiego poziomu wartości firmy (łącznie 7,4 mld USD, czyli 32,4% łącznej wartości aktywów od kwietnia 2018 r.). Akwizycje wiążą się z dużym ryzykiem integracji, które może zahamować zarówno spółkę macierzystą, jak i przejęty. Ten pierwszy może również negatywnie wpłynąć na wzrost organiczny, który później przełoży się na niższy niż oczekiwano wzrost cen akcji.

Firma odnotowała wyższy niż oczekiwano EPS przez 14 miesięcy z rzędu

Trudna konkurencja ze strony wielu wielkich nazwisk, w tym Microsoft i Oracle, jest kolejnym czynnikiem ryzyka do rozważenia. Rynek CRM oparty na chmurze, choć duży, jest nadal ograniczony. Jeżeli jedna z wyżej wymienionych firm przedstawi radykalnie nową decyzję CRM, Salesforce może stracić część udziału w rynku i, kto wie, może nawet swoją pozycję dominującą (co jest nadal mało prawdopodobne).

Z końcowym 12-miesięcznym stosunkiem P / B 9,37, wycena wygląda na nieco rozciągniętą. Wielu potencjalnych inwestorów może uznać to za wystarczające, aby nie powierzyć Salesforce swoich pieniędzy.

Perspektywa jest neutralna do pozytywnej, z szansą na wzrost kursu akcji po ujawnieniu raportu o zarobkach. Jeśli jednak firma zgłosi niższe niż oczekiwano zyski, może stracić część swojej wartości (nawet jeśli tylko przez krótki okres czasu).

Handluj tutaj

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
Między 74 a 89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-28 15:42:16

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.