2 min przeczytaj

Wczoraj amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odrzuciła dziewięć wniosków o rejestrację i wymianę różnych funduszy pochodzących z giełdy Bitcoin od trzech różnych wnioskodawców.

"Komisja nie zgadza się z proponowaną zmianą zasad, ponieważ, jak omówiono poniżej, Giełda nie wywiązała się z obowiązków wynikających z ustawy o giełdzie i zasad postępowania Komisji, aby wykazać, że jej wniosek jest zgodny z wymogami ustawy o giełdzie, sekcja 6 (b) ) (5), w szczególności wymóg, zgodnie z którym krajowe przepisy dotyczące giełdy papierów wartościowych mają na celu zapobieganie oszukańczym i manipulacyjnym działaniom i praktykom. "

"Giełda nie oferowała między innymi żadnych rekordowych dowodów na to, że rynki terminowe typu bitcoin są" rynkami o znacznej wielkości ". Ta awaria jest krytyczna, ponieważ, jak wyjaśniono poniżej, Giełda nie ustanowiła innych środków, aby zapobiec oszukańczym i manipulacyjnym działania i praktyki będą wystarczające, dlatego konieczne jest dzielenie się nadzorem z rynkiem regulowanym o znacznej wielkości związanym z bitcoinami. "

"Agencja podkreśla, że ​​jej dezaprobata nie opiera się na ocenie tego, czy bitcoin, czy ogólnie technologia blockchain, ma użyteczność lub wartość jako innowację lub inwestycję".

W lipcu SEC odrzuciła petycję Winklevossa po odmowie wstępnej aplikacji, w której bliźnięta twierdzą, że rynki kryptograficzne są "wyjątkowo odporne na manipulacje". W odrzuceniu petycji agencja stwierdziła, że ​​"dokumentacja przed Komisją nie popiera takiego wniosku. "

Na początku tego miesiąca SEC opóźnił decyzję w sprawie innej aplikacji ETF Bitcoin. Warto zauważyć, że zamiast proponować fundusz oparty na futures Bitcoin, aplikacja zaproponowała model fizycznie zabezpieczony.

Handluj tutaj

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-23 20:31:28

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.