4 min przeczytaj

Średnie kroczące należą do najbardziej podstawowych form analizy technicznej. Są to obliczenia średnich cen przez określoną liczbę okresów handlowych i zapewniają głęboki wgląd w rynek. Bez względu na typ średniej ruchomej (prosty, wykładniczy, ważony, triangulowany) wskazują trend zarówno w bliskim, jak i długim okresie, zapewniają cele dla dynamicznego wsparcia / oporu (cele wsparcia i oporu, które zmieniają się wraz z warunkami) i dają wyraźne, łatwe do śledzić sygnały handlowe, które może śledzić każdy sprzedawca.

Tam, gdzie średnia krocząca jest dobra, dwa są lepsze. W tym przypadku sugeruję stosowanie długoterminowego MA i krótkookresowego MA. Długookresowe MA zapewnia podstawową analizę rynku; jaki jest trend, w którym kierunku idą ceny z biegiem czasu. Krótkoterminowe MA stanowi podstawę do wprowadzania pozycji, informuje, co mogą zrobić handlowcy dzisiaj.

Do tej techniki używam 30-dniowej EMA, wykładniczej średniej kroczącej i 15-dniowej EMA. Długookresowa EMA jest linią podstawową używaną do wyznaczania trendu i wyboru sygnałów z 15-dniową EMA. Jeśli 30-dniowa EMA jest skierowana w górę lub widoczna tendencja wzrostowa w miarę upływu czasu, trend rośnie, jeśli 30-dniowa EMA wskazuje na niższą wartość lub widocznie maleje, tendencja maleje. Jeśli trend się podniesie, będę handlował sygnałami zwyżkowymi z krótkoterminową EMA, jeśli tendencja spadnie, będę handlować tylko słabszymi sygnałami z krótkoterminową 15-dniową EMA. Jeśli brzmi to znajomo, powinno to być pojęciem wskaźnika MACD, ruchomym narzędziem do zbieżności / rozbieżności, ale istnieje różnica w sposobie ich używania.

EUR / USD

Jeśli chodzi o taktyki handlowe, istnieją dwa typy sygnałów, z których może korzystać para średnich kroczących. Pierwszym z nich jest sygnał zwrotnicy. Sygnał zwrotny pojawia się w dowolnym momencie, gdy krótkoterminowa EMA porusza się powyżej lub poniżej długoterminowej EMA w kierunku trendu. To jest mocniejszy z dwóch sygnałów i ten łatwiej wymieniany. Drugim typem sygnału handlowego jest zawsze, gdy krótkoterminowa EMA odbija się od długoterminowej EMA. Odbicie następuje za każdym razem, gdy krótkoterminowa EMA porusza się w górę / w dół do długoterminowej EMA, potwierdza wsparcie / opór, a następnie porusza się w kierunku podstawowego trendu.

Obrót tymi technikami jest prosty, gdy widzisz, że crossover wchodzi w handel w kierunku trendu. Siła sygnału jest oparta na krótkoterminowej średniej ruchomej, która w tym przypadku jest krótka. Aby uzyskać silniejszy sygnał, należy stosować długoterminowe EMA, takie jak parowanie 50/20 dni lub parowanie z prędkością 150/30 dni, aby uzyskać naprawdę silne sygnały. Najtrudniejsza część tej strategii czeka na dobry sygnał.

Ethereum

Działania cenowe mogą się krzyżować lub wskazywać wsparcie / opór na średnich kroczących, ale sygnał jest dobry tylko wtedy, gdy same ruchome środki tworzą zwrotnicę. Do tego czasu możesz oczekiwać od IZ wsparcia i oporu.

Handluj tutaj

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-21 12:27:28

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.